Copy
Regionalna razvojna agencija Bačka - Newsletter
Email se ne prikazuje kako treba?
Pogledajte ga u browseru.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину


Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину расписује се у циљу јачања конкурентности, унапређењa пословања и интернационализације, креирањa нових радних места кроз инвестиције у опрему, раста прихода, унапређењa технологије процеса производње као и подстицања заштите животне средине, привредних субјеката на територији Града Новог Сада. 
Један привредни субјекат може на овом Јавном позиву да учествује само са једном пријавом.

Износ одобрених бесповратних средстава по пријави може бити максимално до 500.000,00 РСД са ПДВ. Бесповратна средства ће се додељивати у висини до 100% траженог износа. 

Финансијска средства по основу овог Јавног позива се могу користити за набавку једног или више основних средстава (машине и опреме). Право учешћa на Јавном позиву имају микро и мала предузећа и предузетници, регистровани на територији Града Новог Сада најкасније до 31.  децембра 2018. године.

Пријава на Јавни позив подноси се на обрасцу који је доступан на интернет страницама Регионалне развојне агенције Бачка: www.rda-backa.rs и Градске управе за привреду Града Новог Сада: www.privredans.com.

Пријава са пратећом документацијом се подноси личном предајом у пријемној канцеларији Регионалне развојне агенције Бачка, Булевар Михајла Пупина број 20, други спрат, 21000 Нови Сад, у времену од 9.00 до 15.00 часова, у затвореној коверти са назнаком:

ЗА РЕГИОНАЛНУ РАЗВОЈНУ АГЕНЦИЈУ БАЧКА
>>НЕ ОТВАРАТИ<<

“Пријава на ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро  и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину“  или путем поште, у  затвореној коверти са назнаком:

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА
Булевар Михајла Пупина број 20, 21000 Нови Сад
>>НЕ ОТВАРАТИ<<

“Пријава на ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину“.

Рок за подношење пријава је: 2. октобар 2020. године

Све информације везано за Јавни позив доступне су на интернет страницама Регионалне развојне агенције Бачка: www.rda-backa.rs и Градске управе за привреду Града Новог Сада: www.privredans.com.
 
Документација:
  1. Правилник
  2. Јавни позив
  3. Образац пријаве / pdf
  4. Образац пријаве / word
  5. Образац извештаја / pdf
  6. Образац извештаја / word
  7. Делатности које се не субвенционишу
  8. Критеријуми
Copyright © 2020 Regionalna razvojna agencija Bačka

            


 
odjavite se sa mailing liste | izmenite profil 

Regionalna razvojna agencija Bačka osnovana je 28. aprila 2010. godine u Novom Sadu u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i akreditovana je od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Osnivači razvojne agencije su trinaest lokalnih samouprava sa teritorije Bačke, i to: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Srbobran, Sremski Karlovci, Odžaci, Kula, Vrbas, Titel, Žabalj i grad Sombor. Negujući princip javno-privatnog partnerstva, regionalnoj razvojnoj agenciji su se kao osnivači pridružili i drugi subjekti javnog i privatnog sektora: Slovan progres – Selenča, Reciklažni centar Braća Ilić – Bačka Palanka, I2R d.o.o. Novi Sad, Evropski pokret u Srbiji – Novi Sad, Centar za organsku proizvodnju – Selenča. Inicijativa za osnivanje Regionalne razvojne agencije Bačka pokrenuta je od strane opština u Bačkoj, u želji da zajednički sarađuju i realizuju međuopštinske razvojne projekte, kroz domaće i inostrane programe, a u cilju osnaživanja rada lokalnih samouprava i unapređenja opšteg društveno - ekonomskog razvoja teritorije na kojoj deluju.
Email Marketing Powered by Mailchimp