Copy
Regionalna razvojna agencija Bačka - Newsletter
Email se ne prikazuje kako treba?
Pogledajte ga u browseru.

Pozivamo Vas da se prijavite na obuke koje ovog meseca organizujemo:

OBUKA ZA POČETNIKE U POSLOVANJU
30. i 31. mart 2020. godine – Novi Sad

 
Teme: Motivi i osobine preduzetnika; Analiza i vrednovanje poslovne ideje; Pravni osnov poslovanja; Registracija privrednih subjekata; Porezi i doprinosi; Biznis plan – praktičan deo
 
Obuka je besplatna, a namenjena je svim nezaposlenim licima kao i fizičkim licima koja žele da dobiju više informacija o mogućnostima vezanim za pokretanje sopstvenog posla.
 
Obuka će se održati navedenim danima sa početkom u 10 časova  u prostorijama Američkog kutka, Kej žrtava racije 2b.

Svi zainteresovani mogu da se prijave putem telefona na: 021/55-77-81 ili putem elektronske pošte na: andrea.stijepic@rda-backa.rs
Obaveštavamo Vas o projektima koje realizujemo:

1. Podsticanje zapošljavanja teško zapošljive kategorije stanovnika na teritoriji opštine Bač
 


Donator: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ

Ukupna vrednost odobrenog projekta je  134,546.00 evra.

Cilj projekta je stvaranje preduslova za smanjenje siromaštva i socijalne inkluzije marginalizovanih grupa i teško zapošljive kategorije stanovništva na teritoriji opštine Bač, kroz jačanje ljudskih kapaciteta i implementaciju mera aktivne politike zapošljavanja.

Obuhvaćene aktivnosti su:
Upravljanje projektom, specijalizovane radionice i mentoring aktivnosti radi podsticanja zapošljavanja teško zapošljive kategorije stanovništva, zatim sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja i samozapošljavanja kao i promotivne aktivnosti. Očekuje se da će projekat rezultirati zapošljavanjem i samozapošljavanjem četrdeset lica sa lokalnog nivoa, a koji su učestvovali na specijalizovanim obukama, zatim zapošljavanjem dvadeset novozaposlenih lica kod poznatih poslodavaca, organizacijom medijskih i promotivnih aktivnosti kao i izradom promotivnih materijala, te usvajanjem i sprovođenjem mera iz Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje na teritoriji opštine Bač.

Nosilac projekta je Opština Bač

Vreme realizacije projekta: 1.10.2019 - 31.12.2020. godine.


 
2. IPARD PROGRAM ZA ODRŽIV LOKALNI I REGIONALNI RAZVOJ BAČKE - Međuinstitucionalna saradnja kao ključ razvoja ruralnih sredina u regionu Bačka – Faza 2
 


Donator: Razvojna agencija Srbije

Ukupna vrednost projekta je 1.455.720,00 dinara, a sufinansiranje od strane RAS-a iznosi 727.844,00 dinara.

Cilj projekta je unapređenje kapaciteta stejkholdera na lokalnom niou za apsorbciju sredstava iz IPARD programa (EU sredstva)

Nosilac projekta je RRA Bačka

Partneri na projektu: Srbobran i Titel

Vreme realizacije projekta je 15 meseci

 
Pozivamo Vas da se prijavite za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini koji raspisuje Razvojna agencija Srbije
 

Javni poziv se raspisuje sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.

Više o pozivu možete saznati na ovom linku.

AKTUELNI KONKURSI

 
Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2020. godini
Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2020. godini
 
Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini

 
Copyright © 2020 Regionalna razvojna agencija Bačka

            


 
odjavite se sa mailing liste | izmenite profil 

Regionalna razvojna agencija Bačka osnovana je 28. aprila 2010. godine u Novom Sadu u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i akreditovana je od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Osnivači razvojne agencije su trinaest lokalnih samouprava sa teritorije Bačke, i to: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Srbobran, Sremski Karlovci, Odžaci, Kula, Vrbas, Titel, Žabalj i grad Sombor. Negujući princip javno-privatnog partnerstva, regionalnoj razvojnoj agenciji su se kao osnivači pridružili i drugi subjekti javnog i privatnog sektora: Slovan progres – Selenča, Reciklažni centar Braća Ilić – Bačka Palanka, I2R d.o.o. Novi Sad, Evropski pokret u Srbiji – Novi Sad, Centar za organsku proizvodnju – Selenča. Inicijativa za osnivanje Regionalne razvojne agencije Bačka pokrenuta je od strane opština u Bačkoj, u želji da zajednički sarađuju i realizuju međuopštinske razvojne projekte, kroz domaće i inostrane programe, a u cilju osnaživanja rada lokalnih samouprava i unapređenja opšteg društveno - ekonomskog razvoja teritorije na kojoj deluju.
Email Marketing Powered by Mailchimp