Wij zetten de schijnwerpers op de verschillende regionale ontwikkelingsmaatschappijen en hun rol in de regio.
Is deze mail niet goed leesbaar? Open deze dan in uw browser
Logo RegioinBedrijf

Themaspecial: ontwikkelingsmaatschappijen

Elke regio kent regionale ontwikkelingsmaatschappijen, samenwerkingsverbanden en initiatieven ter stimulering van de regionale economie met als doel de regionale- en lokale economie te versterken.

Wat is de rol van de ontwikkelingsmaatschappijen in de regio en waar staat men voor? In deze special geven we inzicht in de kartrekkers van de regionale economie.
Provincie Noord-Brabant
De economie van Noord-Brabant zit vol dynamiek en de provincie kent een diversiteit aan topsectoren. Dat biedt kansen voor innovaties, groei en een sterke internationale positie. De Brabantse Ontwikkelings Maatschapppij (BOM) geeft bedrijven en overheden ondersteuning door netwerken op te zetten en het organiseren van innovatieve projecten. 

Noord-Brabant is opgedeeld in 4 regio's: West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant. Iedere regio kent zijn eigen economische pijlers met bijhorende samenwerkingsverbanden.
Noordoost-Brabant
 
Noordoost-Brabant op koers met AgriFood Capital

Drie jaar geleden startte AgriFood Capital met het profileren van Noordoost-Brabant als dé regio in agri en food. “De scherpe keuze voor agrifood wordt herkend én erkend binnen en buiten de regio en ook in andere sectoren zoals hightech, logistiek en zorg”, aldus Roel Schutten, directeur AgriFood Capital.
Lees het interview
Midden-Brabant

Midpoint Brabant: Social Innovation vanuit het hart van Brabant

Midpoint Brabant is het regionaal-economisch samenwerkingprogramma van de regio Midden-Brabant. Daarin zetten ondernemingen, onderwijs en overheid de historisch gegroeide samenwerkingstraditie voort in een eigentijdse vorm: Social Innovation, als drijvende kracht achter de regionale ontwikkeling.
Bekijk het profiel
West-Brabant

West-Brabant zet unieke ligging in bij strategische positionering

West-Brabant is een regio met potentie, stelt Henk Rosman, directeur van REWIN West-Brabant. “De ligging maakt West-Brabant echt uniek. We mogen deze ligging nog meer ombouwen naar een strategische positionering van deze gevarieerde regio. Daar faciliteert REWIN de regio bij.”
Lees het interview
Zuidoost-Brabant

Brainport Development: focus op toptechnologie van wereldformaat

De economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development werkt samen met vele partners aan het versterken van de Brainport regio, de slimste regio van de wereld. Brainport, met Eindhoven als hart, is een toptechnologieregio van wereldformaat en de groeiversneller van de Nederlandse economie.
Bekijk het profiel
Provincie Gelderland en provincie Overijssel
In Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) zijn veel bedrijven en kennisinstellingen gevestigd die behoren tot de wereldtop op het gebied van voeding, gezondheid en technologie. Oost-Nederland is sterk in Agro-Food, Life Sciences & Health, High Tech, Cleantech & Energie, Logistiek, de Creatieve en Maakindustrie

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV initieert projecten en initiatieven om de economie in Oost- Nederland te versterken. PPM Oost is het participatiebedrijf van Oost NV en participeert in innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. De organisaties helpen ondernemers met innoveren, investeren, internationaliseren en het verbeteren van (bedrijfs-)infrastructuur.
Innoveren
 
Oost NV helpt het MKB sneller te groeien

Innoveren is, naast investeren en internationaliseren, één van de drie groeiversnellers voor bedrijven om de stap te maken naar een grotere omvang en het creëren van meer werkgelegenheid. Oost NV helpt het MKB sneller te groeien en laat innovatieve ondernemers die stap voorwaarts maken. RegioinBedrijf ging in gesprek met Theo Föllings, manager Ontwikkeling, Innovatie en Bedrijfsomgeving. 
Lees het interview
Internationaliseren
 
Belang van internationaliseren neemt toe door geopolitieke ontwikkelingen

Hoe gaan bedrijven om met internationale investeringen als Europa geen gezamenlijk beleid kan formuleren? Welk effect heeft de vluchtelingenproblematiek op onze onderlinge Europese solidariteit? De antwoorden zijn niet zo eenvoudig, maar één ding is zeker volgens Henk Ligtenberg, hoofd investeringsbevordering bij Oost NV: bedrijven onderschatten het belang van internationalisering, terwijl de prioriteit alsmaar toeneemt.
Lees het interview
Investeren
 
PPM Oost helpt ondernemers investeren in innovatie

Voor de ontwikkeling en realisatie van ideeën, producten of concepten is vaak kapitaal nodig. Een bank kan niet altijd de benodigde financiering verstrekken. PPM Oost, de regionale durfinvesteerder in Oost-Nederland, kan ondernemers de benodigde financiering verstrekken. Pieter Rhemrev, adjunct directeur PPM Oost, vertelt waarom en wanneer zij met publiek geld investeren in kansrijke bedrijven.
Lees het interview
(Bedrijfs-)infrastructuur
 
Oost NV zorgt voor toekomst-bestendige bedrijventerreinen

Zowel ondernemers als gemeenten zijn gebaat bij een bedrijventerrein dat goed bereikbaar, veilig en toekomstbestendig is. Op een bedrijvenpark met veel leegloop wil geen enkele organisatie zich vestigen. Oost NV revitaliseert verouderde bedrijventerreinen, verbetert het ondernemersklimaat en zorgt dat de digitale infrastructuur optimaal is. Het resultaat? "Groeiversnelling van bedrijven en de economie", aldus Theo Föllings.
Lees het interview
Provincie Zeeland
De provincie Zeeland ligt strategisch tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen in de monding van de rivier de Schelde. De provincie focust in haar economische agenda (2017-2021) op Smart Delta Resources, Energietransitie & Deltatechnologie, Bèta College, Havensamenwerking en Gezonde regio & toerisme.
Ondernemend Zeeland ontwikkelt, innoveert en investeert volop
Jan Henk Verburg (foto) is Senior Adviseur van de Kamer van Koophandel (KvK) in Zeeland en vertelt over de ontwikkelingen in Zeeland. Aan bod komt de rol van regionale ontwikkelingsmaatschappij Economische Impuls Zeeland, het voucherprogramma voor biobased/circulaire economie en de groeiende rol van de KvK en hoe zij met diverse partijen samenwerken.
Lees het interview
Copyright © 2017 RegioinBedrijf, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list