Copy

Nieuwsbrief november 2013
Aankomende activiteiten:
November  
Woensdag 6 Gekleed zwemmen
Vrijdag 8 Gekleed zwemmen
Woensdag 13 Gekleed zwemmen
Vrijdag 15 Gekleed zwemmen
Woensdag 20
Zaterdag 23
Gekleed zwemmen
Avondmarathon Zwolle
Woensdag 27 Sint & Piet in het zwembad
Woensdag 29 Sint & Piet in het zwembad
   
December  
Woensdag 11 STA examens/kijkles
Woensdag 11 Kerstborrel voor de trimmers
Vrijdag 13
Zaterdag 14 
STA examens/kijkles
Vierkamp Lemmer
Woensdag 25 Geen zwemmen
Vrijdag 27 Geen zwemmen
   
Januari  
Woensdag 1 Geen zwemmen
Vrijdag 3 Geen zwemmen 
Vrijdag 3 Technische instructeursbijeenkomst

Technische commissie:
Het omkleden/gedrag in de kleedkamers
Tijdens een lesuur zwemmen diverse leeftijdsgroepen die vervolgens omkleden in de kleedkamer, daarom is het niet toegestaan dat vaders in de meisjeskleedkamer komen en moeders in de jongenskleedkamer. Regelmatig ligt kleding op de grond, vertel uw zoon/dochter dat de kleren goed opgehangen moeten worden of in een tas worden gestopt. Graag zouden wij u als ouder willen vragen het gedrag in de kleedkamer met uw zoon/dochter te bespreken. Wij doen ons uiterste best om het wisselen van de groepen en het omkleden zo soepel mogelijk te laten verlopen. Mocht u ondanks onze inzet toch nog hinder ondervinden van ongepast gedrag in de kleedkamer dan horen wij dat graag. 

Gezondheidsverklaringen 
De gezondheidsverklaringen zijn weer uitgereikt, deze zijn ervoor om toegelaten te worden tot een examen of een wedstrijd. Wij verzoeken u om deze gezondheidsverklaring helemaal in te vullen. Het gaat hierbij vooral om ziekten en/of afwijkingen. De T.C. gaat hier vertrouwelijk mee om. Ook als u kind iets heeft wat niet op dit formulier vermeld wordt, verzoeken wij u om dit erbij te schrijven. Mochten tijdens het zwemseizoen gezondheidsklachten ontstaan of operaties plaatsvinden dan zouden wij hier graag van op de hoogte gebracht worden, zodat  wij hier rekening mee kunnen houden. Tevens kan deze informatie bij een examen een aanvulling zijn. Zorg ervoor dat de officiële naam op de gezondheidsverklaring geschreven wordt, aangezien deze ook gebruikt wordt voor de diploma's. De ingevulde gezondheidsverklaringen dienen zo snel mogelijk weer ingeleverd te worden. 

De gezondheidsverklaringen zijn maar één jaar geldig  en moeten elk jaar volledig worden ingevuld! 

Examens STA en afstand. 
Op woensdag 11 en vrijdag 13 december zijn de eerste examens van dit seizoen. De examens zijn tijdens de gewone lestijden waarop normaal ook gezwommen wordt. Er wordt gezwommen voor een afstandsbrevet of een diploma van de STA-lijn. Kinderen die afzwemmen voor een STA-diploma hebben van de instructeur een briefje met kledingeisen gekregen. Zij zwemmen dan ook de hele maand november met kleding aan. Voor het afstandsdiploma wordt alleen de laatste week van de volle maand met kleding aangezwommen. Meer informatie over het afzwemmen volgt binnenkort. 


P&R commissie:
Sint en Piet
Sint is heel trots op de kinderen die zich inzetten voor het zwemmend redden, daarom komen op 27 en 29 november twee pieten bij ons in het zwembad rondrennen. De pieten willen graag de reddingsvaardigheden van de kinderen eens van dichtbij bekijken, zodat iedereen veilig de droge kant van het water kan bereiken. Dit mogen jullie allemaal aan de pieten laten aanschouwen, de drenkelingen uit het water halen door middel van touwen. Ook de plastic tas, de bal, stokje, het vervoeren van de drenkeling, dit aanschouwen zien de pieten niet als verveling. Wil je deelnemen aan dit grote sint en piet avontuur, kom dan op 27 en 29 november zwemmen op je eigen lesuur.
 
Sint


Jantje Beton
Van 10 tot en met 15 februari 2013 gaat Reddingsbrigade Lemmer meedoen aan de Jantje Beton collecte. Jantje Beton steunt projecten die ervoor zorgen dat steeds meer kinderen veilig, vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Uniek aan de jeugdclub actie van Jantje Beton is dat 50% van de opbrengst voor de collecterende jeugdclub/vereniging zelf is. Dit geld kan de vereniging gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten en spelmaterialen voor de kinderen.

De vereniging zoekt nog collectanten die samen met elkaar geld willen inzamelen voor de vereniging. Wil je hier ook een bijdrage in leveren? Geef je dan snel op door een mail te sturen naar rikdegraaf@live.nl of te bellen naar 06-30510514. Iedereen mag meehelpen! Leden, kinderen, broers, zussen, vriendjes, vriendinnetjes, papa’s en mama’s. Voor tijdstippen, dagdelen en vragen omtrent de collecte, neem gerust contact met het mailadres op. Opgeven kan tot 31 januari 2013.

Discozwemmen
Op zaterdag 26 oktober is discozwemmen georganiseerd door zwembad Ny Sudersé in samenwerking met Reddingsbrigade Lemmer. In totaal waren er 126 kinderen aanwezig die konden genieten van de mooie muziek, het zwemwater en speelplezier. Een leuk en geslaagd evenement in het zwembad van Lemmer.
Wedstrijdcommissie:
Reddingsbrigade Lemmer derde op eigen marathon
LEMMER – Het wedstrijdteam van Reddingsbrigade Lemmer is zaterdagavond als derde geëindigd in de jaarlijkse avondmarathon in het eigen zwembad Ny Sudersé in Lemmer. Het team van Reddingsbrigade Deventer kwam na zes uur zwemmen als winnaar uit de bus van de acht deelnemende teams.

Het Lemster team van twaalf leden zwom in totaal 20.625 meter bij elkaar. Andere deelnemende teams waren de reddingbrigades uit Delft, Deventer, Emmen, Groningen, Stiens, Wolvega en een team van het zwembad Ny Sudersé.

De deelnemende leden van het wedstrijdteam uit Lemmer waren John Bakker, Rik de Graaf, Tineke de Heij, Mark Hoekstra, Jan Nota, Bareld Stoker, Marco Tolhuis, Saskia Tolhuis, Jan Lyckle van der Veen, Dennis de Vries, Fleur de Vries en Myon de Vries.

De avondmarathon bestond uit vier zwemdisciplines, die zowel conditie en uithoudingsvermogen vereisten, als specifieke reddingstechnieken die worden geleerd bij de reddingsbrigade. Zo is gezwommen met oranje drijvende boeien, bekend van de tv-serie Baywatch. Hierbij diende een ‘drenkeling’ zo snel mogelijk gered te worden. Ook is gezwommen met een tuigje, waarbij de redder aan de touw vastzit en door iemand aan de kant zo snel mogelijk wordt ‘binnengehaald’. Dit zijn technieken die van groot belang zijn bij echte reddingen. Algemene zwemdisciplines waren een estafettesprint en zwemmen tegen de klok, waarbij ieder teamlid in tien minuten zo veel mogelijk meters diende te maken.

Reddingsbrigade Lemmer won de originaliteitspijs rond het thema 2040. De teams verschenen futuristisch en als robots op het strijdtoneel.

De volgende wedstrijd voor Reddingsbrigade Lemmer is een vierkamp in december tussen vier brigades uit het noorden: Drachten, Groningen, Stiens en Lemmer.Bedankt voor hulp bij de avondmarathon
Afgelopen zaterdag, 2 november 2013, heeft onze avondmarathon plaatsgevonden. Hierbij heeft de wedstrijdcommissie veel hulp gekregen bij de versiering rondom het thema 2040, de catering, divers voorbereidend werk en begeleiding op de avond zelf. Wij willen alle leden en niet leden hartelijk danken voor hun hulp! Nogmaals dank, want zonder jullie hulp zou het niet mogelijk zijn geweest een avondmarathon te organiseren.   

Vierkamp Lemmer
Op 14 december organiseert Reddingsbrigade Lemmer een vierkamp. Wij zijn hiervoor nog opzoek naar een aantal zwemmers/zwemsters. Aan de vierkamp doen vier teams mee, bestaande uit diverse leeftijdscategorieën. Voor deze vierkamp zijn we nog op zoek naar:

* Twee meisjes en twee jongens tussen de zes en negen jaar
* Twee meisjes en twee jongens tussen de tien en twaalf jaar 
* Twee meisjes en twee jongens van dertien of veertien jaar
* Twee meisjes en twee jongens van vijftien jaar en ouder. 

Iedere leeftijdscategorie krijgt zijn eigen opdrachten afgestemd op de leeftijden van de zwemmers. Een onderdeel kan bijvoorbeeld bestaan uit een zwemonderdeel en een onderdeel met een reddingsmiddel. Om te zorgen dat iedereen zijn/haar onderdelen goed kan uitvoeren gaan we van te voren een aantal keren oefenen, dit zal zowel op woensdag- als op vrijdagavond zijn, maar exacte data en tijden volgen nog. 

Vierkamp start om 17:30 uur. 

Wil je meedoen? Geef je dan snel op bij de wedstrijd commissie: wedstrijd@rblemmer.nl

Bewakingscommissie
          

Het ene goede doel helpt het andere……

 
Verenigd in "Serious Rescue" zetten vrijwilligers van reddingsbrigades uit heel Nederland zich in voor het goede doel van de 3FM-actie Serious Request. Van 21 t/m 23 december zal in een lang lint van oranje reddingsboten met een driedaagse vaartocht van ruim 115 km van Lemmer naar Leeuwarden worden gevaren om geld op te halen voor de inzamelingsactie.

Ook Reddingsbrigade Lemmer zal meevaren, daarom hopen we dat u ons wil helpen door een bijdrage te geven. Een deel van de bijdrage zal gebruikt worden om de kosten van de vaartocht te dekken. Alles wat we meer ophalen brengen we bij het glazen huis in Leeuwarden!

Het ene goede doel helpt op deze manier het andere goede doel, want samen redden we het beter!

Wilt u deze actie ondersteunen door middel van een gift, neem dan contact op met bewaking@rblemmer.nl. Klik hier voor meer informatie over deze actie. 


Hulp gevraagd
De bewakingscommissie wil aankomende maand één van onze reddingsvletten opknappen, het is de bedoeling om de klus voor Serious Resque geklaard te hebben. Om dit mogelijk te maken is de bewakingscommissie nog op zoek naar ouders, leden of sponsoren die eventueel een ruimte beschikbaar kunnen stellen in de periode van 16 november tot aan de kerstvakantie.

Kunt u iets voor ons betekenen?

Neem dan contact op met 06-57553989 of bewaking@rblemmer.nl

Copyright © 2013 Reddingsbrigade Lemmer, All rights reserved.

Deze nieuwsbrief ontvangt u, omdat u lid bent van Reddingsbrigade Lemmer.


Bezoekadres:
Reddingsbrigade Lemmer
Zwembad Ny Suderse 
Industrieweg 2
8531 PA Lemmer
nieuwsbrief@rblemmer.nl