Copy
Orde van den Prince.

PrincEzine maart 2017

 

Van de President

 

Succesvolle start klankbordgroepen

Vorige week werden twee klankbordgroepen opgestart. Ruim vijftig Princeleden hadden zich aangemeld en 45 van hen waren op 18 maart naar Antwerpen afgezakt om aan deze eerste bijeenkomsten deel te nemen. Er was een vrij evenwichtige spreiding tussen de gewesten en geen enkel gewest liet zich onbetuigd.

Lees verder

 

 

Taal en cultuur

 

Wat kunnen we op taalgebied leren van Scandinavië?
 

Waarom lijken de Denen meer op Vlamingen en de Zweden meer op Nederlanders? En hoe gaan ze in Scandinavië om met het Engels in de academische wereld? Voor ons vragen. President Godelieve Laureys, geïnterviewd in Over taal als emeritus hoogleraar Scandinavistiek, weet de antwoorden.

Lees verder
 


Wat moeten we met Mein Kampf?


Wie schreef het Wilhelmus, als het Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1538-1598) niet was? Wat moeten we met Mein Kampf? En wat vindt de Taalunie ervan dat er steeds meer Engelse woorden gebruikt worden? Dit en nog veel meer in de maandelijkse cultureel-literaire Noord-Zuid nieuwsbrief van het gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.

Lees verder                           

 

Rekto:verso vernieuwd


Bijna vijftien jaar bestaat het Vlaamse cultuurblad rekto:verso. Tijd voor een nieuwe vorm, zowel op papier als op de website. Leden van de Orde van den Prince krijgen in maart korting op een abonnement.


Lees verder

 

Tijdschrift Over taal: broodje taal, taalkronkels en traditie
 

Een blad met traditie. Zo mag Over taal zich zeker noemen. In 1962 verscheen het eerste nummer van Taalbeheersing in de administratie. In 1985 werd het omgedoopt tot Taalbeheersing in de praktijk. Vanaf 1998 heet het Over taal. Het blad is met de jaren uitgegroeid tot een algemeen wetenschappelijk-populariserend tijdschrift voor alle taalgebruikers die door taal, tekst en communicatie geboeid zijn. Leden van de Orde van den Prince krijgen korting op een abonnement. Lees verder
                    
 

 

De Orde van den Prince

 


Bestuurslid Dirk Vanhegen: "Veel vernieuwing is helemaal geen vernieuwing"


Het vijfde lid van het (inmiddels al niet meer zo) nieuwe Dagelijks Bestuur dat we graag willen introduceren, is algemeen bestuurslid Dirk Vanhegen. "De Prince overstijgt de waan van de dag en de verontwaardiging van de week."

Lees verder

 

Nieuwe leden in de maand februari


Vier nieuwe leden wist de Orde van den Prince afgelopen maand binnen te halen. Wie zijn ze, wat doen ze en in welke afdelingen zijn ze lid geworden?

Lees verder
 
 

 

De afdelingen en gewesten
 


President en Dante in Apeldoorn

Niet alleen President Godelieve Laureys, maar ook de Goddelijke Komedie van Dante was aanwezig op de vergadering van de afdeling Apeldoorn eind februari.


Lees verder


Onthulling gedenkplaat Belgische WOI-vluchtelingen in Hulst

Op initiatief van de afdeling Hulst wordt op 5 mei een gedenkplaat onthuld die de opvang in 1914 van honderdduizenden Belgische vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen herdenkt. Het project is gefaciliteerd en gerealiseerd door het gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen en diverse sponsors. 

Lees verder
 

Herman Van Rompuy over Europa

 'Europa, verleden, heden en toekomst'. Dat was de titel van de lezing die voormalig Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy hield op 12 februari in Kortrijk.

Lees verder


Gewestdag Oost-Nederland: landschap in beweging

De gewestdag Oost-Nederland staat in het teken van de de recente waterstaatkundige en land-schappelijke ingrepen in het rivierengebied van Nijmegen en omgeving. Inclusief bustour. Ook wordt uiteengezet hoe schilders en dichters zich in de loop der eeuwen hebben laten inspireren door de unieke ligging van Nijmegen aan de Waal. Tijd van samenkomst: zaterdag 22 april.Lees verder


Gewestdag Holland en Noord-Nederland: nieuwkomers en Nederlandse taal en cultuur

Als wij de Nederlandse taal en cultuur willen beschermen, bestuderen en koesteren, kunnen wij dan tevens iets betekenen voor nieuwkomers uit verschillende culturen? Dat is het thema dat centraal staat tijdens het ochtendprogramma van de gewestdag van de gewesten Holland en Noord-Nederland op 22 april 2017.Lees verder

 

Innovatie a/d Orde op de gewestdag West-Vlaanderen

Ook de gewestdag West-Vlaanderen vindt plaats op 22 april en wel in Kortrijk. Het thema: innovatie in kunst, onderwijs en onderneming. Tevens wordt een publicatie voorgesteld van een gedichtenbundel met de favoriete gedichten van de leden van de Prince in West-Vlaanderen.

Lees verder


Gewestdag Schelde-Dommel op 22 april (herinnering)

In de vorige PrincEzine is de gewestdag van Schelde-Dommel te Eindhoven op 22 april aangekondigd. Inmiddels hebben zich al honderd leden en hun partners aangemeld. Wie (bijna) alles wil weten over de wisselwerking tussen techniek en cultuur kan zich nog aanmelden.


Lees verder
 

Gewestdag Limburg over grenzen van en in Europa

Het thema van de gewestdag Limburg is Grenzen van en in Europa. Gastsprekers zijn de hoogleraren Paul Scheffer en Ludo Beheydt. Maastricht, zaterdag 20 mei.Lees verder


Princelijk golfevent en golftornooi

Voor de eerste maal in de geschiedenis van de Orde van den Prince wordt door het gewest Brabant-Oost een verbroederingsgolfevent georganiseerd. Doelgroep: alle Princeleden en hun partners, zowel golfers als (nog) niet golfers. Datum: zaterdag 27 mei 2017.

Lees verder

 

 

Aankondigingen en oproepen

 

Multiculturaliteit in Arnhem


In de toekomst zal onze samenleving multicultureel zijn. Dit proberen tegen te houden, is een achterhoedegevecht. Het is beter dat we erop inspelen en ons daarop voorbereiden. Welke rol kan de Orde volgens Princelid en emeritus professor Ludo Beheydt spelen om deze multiculturele samenleving op te bouwen?


Lees verder
 


Debat MEERtaligheid dan ooit


Onder het motto 'MEERtaligheid dan ooit' organiseren Alumni Letteren KU Leuven en de Taalunie
een debat in Elsene op 22 april. Kader Abdolah geeft er antwoord op de vraag hoe een schrijver kan overleven in een samenleving die niet de zijne is.


Lees verder
 

 

  

In memoriam


In memoriam Lionel De Mulder (Tervuren)

Lionel De Mulder overleed op 3 februari, hij is 94 geworden. Lionel was adjunct directeur-generaal van de groep Royale Belge (nu AXA verzekeringen) en docent aan de KU Leuven en de Vlaamse Ekonomische Hogeschool. In 1977 was Lionel De Mulder één van de oprichters van de afdeling Tervuren.

Lees verder


In memoriam Juul Ivens (Meise)

De afdeling Meise is diepbedroefd door het overlijden van haar voorzitter, Juul Ivens, na een oneerlijke strijd tegen kanker op 62 jaar. Hij was een begeesterend voorzitter die uitdaagde, thema's en sprekers van de bovenste plank eiste, leden op hun engagementen wees en tegelijkertijd de amicitia hoogtij liet vieren. Onder zijn voorzitterschap ontstond de afgelopen drie jaar een nieuwe elan in de afdeling. 

Lees verder


 

Voor de eerste maal inloggen op de website

Om op het ledendeel te komen moet men zich aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hier leggen we u stap voor stap uit hoe u dit wachtwoord opvraagt en hoe u op het ledendeel komt. Het is echt heel eenvoudig.
 


Copyright © 2017 OVDP, All rights reserved.


Wenst u geen e-mail van de OVDP te ontvangen?
meld mij af voor de mailling lijst