Copy
Orde van den Prince.

PrincEzine oktober 2015

 

Taal en cultuur

 

Recensie gedichtenbundel Amalgaam

Nederlands, Afrikaans, Kaaps-Afrikaans, verkavelingsvlaams: de gedichtenbundel Amalgaam van Princeleden Willy Martin (Waals-Brabant) en Carina van der Walt (Tilburg) gebruikt het allemaal op een verrijkende manier door elkaar. ‘Die see offer 300 swart anemone / op die strande van Lampedusa’. 

Lees de recensie.


Nederlands-Vlaams Taalcongres

De Orde van den Prince was één van de organisatoren van het grote Nederlands-Vlaamse Taalcongres dat op 15 oktober werd gehouden in het Vlaams Parlement. Vier concrete beleidsaanbevelingen aan het Comité van Ministers van de Taalunie waren het belangrijkste resultaat.
 
Lees verder. 


Boeksignalement: De Waterloo-beleving in Nederland

Tot de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland jaarlijks een officiële Waterloo-dag. Het was dan ook niet alleen één van de bloedigste slagen ooit op Nederlands grondgebied uitgevochten, maar ook een die verregaande gevolgen had. Zoals bijvoorbeeld het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dit boek gaat over de vraag hoe de slag bij Waterloo in Nederland werd beleefd.
 
Lees verder.
 

Orde bij uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren

Dit jaar werd de Orde van den Prince uitgenodigd voor de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren. Dat was eerder niet het geval. President Wim van Heugten nam de honneurs waar.
 
Lees verder.

 

De Orde


Presidium: NT&C centraler in werking Orde

Er is de afgelopen maanden binnen de Orde van den Prince flink gedebatteerd over de plaats, rol en organisatiestructuur van wat de kern van de Orde is: Nederlandse Taal & Cultuur (NT&C). Op haar laatste vergadering in september heeft het Presidium aangegeven hoe zij NT&C een centralere plaats in de werking van de Orde wil geven.
 
Lees verder.

 
Nieuws uit het Presidium

Naast de discussie over de NT&C-structuur passeerde een aantal andere punten de Presidiumvergadering van 19 september 2015. Van nieuwe leden tot de Algemene Ledendag 2018. Van de taken van de communicatiefunctionaris tot de werking van de redactieraad en de rol van de Algemene Raad. Een overzichtje.
 
Lees verder.


De Brabantse tweeling: de afdeling Waals-Brabant creëert cultuur

De Brabantse tweeling / Les jumeaux brabançons is een project van de Orde van den Prince, afdeling Waals-Brabant. Waals-Brabantse gedichten in het Frans en Vlaams-Brabantse gedichten in het Nederlands worden vertaald en voorgedragen. Princeleden kunnen daar op 14 november 2015 bij zijn.
 
Lees verder.Meer diepgang op Algemene raad

Tijdens de algemene raad van november 2014 werd de wens geuit aan de Algemene Raad meer diepgang te geven, met relevante thema’s waarrond een debat gevoerd kan worden. In februari besliste het dagelijks bestuur aan die wens tegemoet te komen.  Dit resulteerde in een overeenkomst met prof. Mark Elchardus, socioloog, em. prof. aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkte vooral rond tijdsordening en culturele sociologie.
 
Lees verder.De Dagen van de Prince 2016: waarom ben jij lid? 

Waarom is het nuttig dat de Orde bestaat? Waarom wil jij zo nodig lid van die Orde zijn? Dat zijn de twee vragen die centraal staan tijdens de 'Dagen van de Prince'. De afgelopen drie jaar hebben deze Dagen van de Prince hun waarde meer dan bewezen. Ook dit jaar is er ruimte voor zo'n 25 Orde-leden (of meer, als de belangstelling groot is). We hebben je er graag bij...
 
Lees verder.De Orde van den Prince nu: 3003 leden

Het ledenboekje 2015-2017 is in productie en bevat het mooie aantal van 3003 leden. Wilt u weten hoeveel daarvan vrouw zijn? Klik dan hier.


In memoriam Luc Vandermeersch (Zuid-Oost-Vlaanderen)

Op 21 september 2015 overleed op 89 jarige leeftijd Princevriend en medestichter van de afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen Luc Vandermeersch.
 
Lees verder.


 

Afdelingen en gewesten
 

WOI en NT&C in de grensregio bij Keulen

De afdeling Keulen heeft een NT&C-project ondersteund voor Duitse leerlingen die Nederlandse les volgen. Deze leerlingen gingen in de 'grensregio' mensen interviewen over de Eerste Wereldoorlog. Ze bezochten ook historische plaatsen. Ze filmden alle ontmoetingen en maakten er een documentaire van die zó op televisie zou kunnen worden uitgezonden. Misschien iets om in uw afdeling te bekijken?

Lees verder.


Van Meester Meinen tot de toekomst van het Achterhoeks

Wat doet een uitgever van regionale literatuur zoal? En wat vindt hij zelf zijn mooiste boek? Wim van Keulen hield er op 14 september 2015 een lezing over bij zijn afdeling Twente/Achterhoek.
 
Lees verder.
50 jaar afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen

Van het strand bij Cadzand naar Vlaamse hoffelijkheid in de media. Wat deed de afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen bij haar 50-jarig jubileum?
 
Lees verder.Vernissage Princelid Michel Janssens (Pajottenland)

De 60e verjaardag van kunstenaar en Princelid Michel Janssens is aangegrepen om te komen tot een overzichtstentoonstelling van zijn sculpturen. Op 18 oktober is de vernissage in de galerie en beeldentuin in Merendree. Iedereen welkom.
 
Lees verder. 


Aankondigingen en oproepen
 

Gewestdag Buitenland 2016 in Zuid-Afrika 

De afdelingen Pretoria en Kaap de Goede Hoop hebben het voornemen om open Gewestdagen Buitenland 2016 te organiseren in Zuid Afrika. Alle Princeleden zijn welkom. Het voorlopige programma is bekend…
 
Lees verder.


Willem I in Brussel

Willem I is dit jaar niet uit het nieuws te slaan. Dit filmpje van TV Brussel over Willem I in Brussel zullen veel leden van de Orde van den Prince wellicht nog niet hebben gezien. "Ik doe m'n best om het de mensen diets te maken dat ze in Brussel mooi Nederlands spreken. Dan kunnen we de Franstaligen overhalen om die taal ook te spreken."
 
Lees verder.

 


Voor de eerste maal inloggen op de website

Om op het ledendeel te komen moet men zich aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hier leggen we u stap voor stap uit hoe u dit wachtwoord opvraagt en hoe u op het ledendeel komt. Het is echt heel eenvoudig.
 


Copyright © 2015 OVDP, All rights reserved.


Wenst u geen e-mail van de OVDP te ontvangen?
meld mij af voor de mailling lijst