Copy

Välkomna
- vi är Stronger Together!

Detta är det första nyhetsbrevet för projektet Stronger Together. Här hittar du information om läromedel och verktyg som du kan använda i klassrummet för att arbeta mot våldsbejakande radikalisering och för känslan av att vi är Stronger Together. Projektet finansieras av Erasmus +, Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och sport, och samlar expertis från sex partnerorganisationer från hela Europa.
 
Projektet har utvecklat en läroplan som består av fem utbildningsmoduler som  i kombination med det digitala brädspel underlättar dialog om ämnena moral, självkontroll, inkludering & mångfald, kritiskt tänkande samt förebygga & lösa konflikter.
 
Vi bjuder in dig att vara en del av Stronger Together-gemenskapen!
 
Kolla in vår hemsida och facebooksida för de senaste uppdateringarna och ladda ner utbildningsmaterialet och det digitala brädspelet gratis!

Website: https://strongertogetherproject.eu/
Facebookpage: https://www.facebook.com/strongertogether2020/
 

3 dagar av utbyte, erfarenheter och skoj!

Lärarfortbilding i Stronger Togethers läroplan i Skopje.
 

I januari 2020 samlades 22 lärare från projektpartnernas länder för att utforska Stronger Togethers utbildningsmaterial, testa och utbyta tankar om de undervisningsaktiviteter som föreslås i de fem utbildningsmodulerna i Stronger Togethers läroplan och spela det digitala brädspelet på surfplattor. I en både dynamisk och välkomnande atmosfär, som vår nordmakedonska partner Eco-Logic tillhandahöll, samlade lärarna många nya tillvägagångssätt för att undervisa om utanförskap och antiradikalisering i årskurserna 4-6.
 

Titta och lyssna på vad Eva Olsson från Broby, Sverige har att säga om fortbildningen:

 Stronger Togethers läroplan

Stronger Togethers läroplan består av fem utbildningsmoduler, utformade för lärare som undervisar elever mellan 10 och 12 år. Läroplanen erbjuder diskussionsunderlag kring  fem väsentliga teman: moral, självkontroll, inkludering & mångfald, kritiskt tänkande samt förebygga & lösa konflikter i syfte att utveckla dessa kompetenser som gör oss Stronger together och i slutändan hjälper till att förhindra våldsbejakande radikalisering.
 
Modulerna kombinerar teori med praktik. De omfattar vägledning och aktiviteter relaterade till temana i fråga. Läraren kan anpassa sin undervisning och välja aktiviteter efter elevernas ålder. Varje modul stöds av specifika övningar i det digitala spelet.
 
Läroplanen finns tillgänglig på sju språk: engelska, franska, makedonska, tyska, svenska, italienska och danska.
 
Efter lärarfortbildningen i Skopje är nu materialet redo för att testats ute i klassrummen.
 
Du är också välkommen att testa materialet!
 
Få tillgång till beta-versionen här: https://strongertogetherproject.eu/curriculum/ 

Stronger Togethers digitala brädspel

Stronger Togethers digitala brädspelet är ett app-baserat spel som riktar sig till elever i åldrarna 10-12 år, deras lärare och föräldrar med det övergripande målet att skapa en dialog om: moral, självkontroll, inkludering och mångfald, kritiskt tänkande och att vara Stronger together.
 
Det övergripande syftet med spelet är att rädda dina vänner från att bli radikaliserade (från utanförskap) genom att göra bra val i livet och hjälpa andra att göra samma sak. Varje tema innehåller ett antal scenarier som teamet måste fatta beslut om vad de tycker är bäst att göra. Spelet bygger således på samarbete och dialog mellan deltagarna  i gruppen.
 
Projektet Stronger Together föreslår att spelet spelas i klassrummet  i kombination med aktiviteterna i läroplanen. Parallellt uppmuntrar vi föräldrarna att spela spelet med sina barn för att främja en större medvetenhet om temanas betydelse och att fortsätta dialogen hemma.
 
Ladda ner Stronger Togethers spel (beta-version: https://strongertogetherproject.eu/game/ ) på din smartphone eller läsplatta och börja spela!
 
Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.
Läs vidare
Facebook
Website
Copyright © 2020 VIFINAll rights reserved.

E-mail: vifin@vejle.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email adresse/E-mail address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vifin · Banegårdspladsen 6, 1 · Vejle 7100 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp