Copy
Brussel is nog maar een paar stappen verwijderd van de oprichting van een Community Land Trust. De eerste op het Europese vasteland!
Follow on Twitter Friend of Facebook
Platform Community Land Trust Brussel

Een stad waar plaats is voor iedereen

Een stad voor iedereen, dat is de ambitieuze doelstelling waar we met het Platform CLT Brussel aan willen werken.
Een stad waar ook wie het niet zo breed heeft kan blijven wonen, waar werk is, ook voor wie geen hoge opleiding heeft genoten, waar kinderen kans krijgen zich te ontplooien, ook al zijn ze geboren in een arm gezin, waar ouderen in een veilige en zorgzame omgeving kunnen blijven wonen, waar bewoners zelf hun buurt kunnen vorm geven, waar buren mekaar kennen en mekaar helpen om iets van hun buurt te maken.
Het klinkt als een wollig verkiezingsprogramma dat de dag na de stembusgang alweer vergeten is. Maar voor ons is het dat niet. Op verschillende plaatsen in Brussel werkt ons Platform samen met lokale verenigingen, buren en spaargroepen aan de voorbereiding van concrete projecten die dat willen realiseren. Stap voor stap krijgen deze plannen vorm. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Regenboog boven Molenbeek

In Molenbeek, in de Vandenpeereboomstraat, willen we samen met het Brussels Woningfonds een dertigtal woningen bouwen. Op het gelijkvloers is dan nog plaats voor een buurtvoorziening. Dat zou bijvoorbeeld een crèche kunnen zijn. We zijn al drie keer samengekomen met de toekomstige bewoners. Ze richtten een solidaire spaargroep op om het project voor te bereiden. En ze kozen een naam, l’Arc en Ciel, de Regenboog, als symbool voor de mooie droom waar ze samen zullen aan bouwen, symbool ook voor al de verschillende kleuren in de groep.  De komende weken zullen de bewoners op onderzoek uitgaan in de omliggende straten, om beter te kunnen nadenken over de plaats van hun project in de buurt.

Het platform op de CLT-conferentie in Burlington

De bakermat van de CLT beweging ligt in Burlington, in de Amerikaanse staat Vermont. De Champlain Housing Trust is de eerste CLT die met steun van de plaatselijke overheid werd opgericht en als een professionele organisatie werd uitgebouwd. Vandaag is het ook de grootste. Het Amerikaanse CLT-Network had dus niet toevallig deze stad uitgekozen om haar anderhalf jaarlijkse conferentie te organiseren. 300 mensen uit alle hoeken van de VS kwamen hier van 10 tot 13 september samen om, in vele tientallen werkgroepen, na te denken over de verdere ontwikkeling van het model. Orlando Serreno Regis en Geert De Pauw van het Brusselse Platform waren uitgenodigd om een lezing te geven over de ontwikkelingen in België. 
Het werd een boeiende en inspirerende week. CLT’s hebben in de VS de wind in de zeilen omdat het model bewezen heeft bestand te zijn tegen de subprime crisis. Anderzijds zijn zij ook het slachtoffer van de besparingen die alle sociale programma’s treffen. De conferentie toonde ook de diversiteit en flexibiliteit van het model aan: in elke context krijgt hij een andere, aangepaste invulling. De week toonde ook aan hoe levendig en dynamisch de CLT-beweging in de VS is. Het CLT-network en de nationale congressen spelen daarbij een belangrijke rol. Voor ons was het alleszins een inspirerende ervaring.

Wonen naast het slachthuis?

De omgeving van het slachthuis van Anderlecht krijgt de komende jaren een nieuw aanzien. De site opent zich naar de stad, het slachthuis zelf wordt gemoderniseerd, er komt een overdekte markt en op de daken wordt er aan stadslandbouw gedaan. Er is ook plaats voor woningen. Zo’n plek zou ideaal kunnen zijn om een CLT-project te lanceren. Maar het is ook een heel drukke plek, die elk weekend tienduizenden mensen aantrekt voor de markt. We stelden het project voor aan de leden van twee solidaire spaargroepen, die van Anderlecht en die van Schaarbeek. Zij kwamen een eerste keer samen op 9 oktober, een tweede keer op zaterdag 25 oktober. Die samenkomsten toonden nog eens goed het potentieel van een CLT en van echte participatieve planning. Tijdens de eerste bijeenkomst peilden we naar de interesse van de gezinnen om in deze buurt te komen wonen. Daaruit bleek dat de meeste gezinnen de buurt konden appreciëren als een plek waar vele winkels en diensten voorhanden zijn, een multiculturele buurt, goed ontsloten door het openbaar vervoer. Velen uitten ook hun angst in verband met de veiligheid in de buurt. Is dit wel een buurt waar ik mijn kinderen wil laten opgroeien, staan ze hier niet bloot aan slechte invloeden? De conclusie was: laat ons er samen iets van maken, we kunnen helpen om het tij te keren. Op de tweede samenkomst dachten we na over de inrichting van de openbare en semi-publieke ruimte.
Het enthousiasme van iedereen is groot, maar het project is nog ver van gerealiseerd. De eigenaar van het terrein, de NV Abattoir, is geïnteresseerd in een CLT-project op zijn terrein. Een groep gemotiveerde bewoners op de site is een meerwaarde voor het hele project. Maar het project kan 
niet gerealiseerd worden zonder een belangrijke overheidsinbreng. Anders zijn de woningen nooit betaalbaar voor ons publiek. Het Platform ijvert nu voor het bekomen van de nodige middelen van het Brussels Gewest om het terrein aan te kopen.
Afbeelding: Notre Coin de Quartier

Ondertussen in Vlaanderen en Wallonië
Gent Geïnspireerd door wat wij in Brussel doen is ook in Gent een groep aan de slag gegaan om een Community Land Trust op te richten. Samenlevingsopbouw en SIVI, met de hulp van een hele reeks specialisten en gesteund door een breed platform van verenigingen en instellingen, deden een haalbaarheidsstudie. Op 26 september stelden zij de resultaten daarvan voor aan het publiek. De belangstelling was groot. (hier een verslag) De initiatiefnemers hopen nu dat ze met het nieuwe stadsbestuur aan de slag kunnen om een eerste project van de grond te krijgen.


Afbeelding: Notre Coin de Quartier

Bestaat die CLT nu eigenlijk al?

Wij van het Platform Community Land Trust Brussel hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om ons doel te bereiken: de oprichting van een CLT in het Brussels Gewest. Vandaag staan we op de drempel van een doorbraak. Het Platfom kreeg reeds werkingsmiddelen van het Brussels Gewest, en sinds 1 september is een ploeg van vier mensen aan het werk voor ons. Zij zullen er voor zorgen dat de overgang van het Platform naar de uiteindelijke CLT vlot kan gemaakt worden.
In het huidige Platform zijn vooral verenigingen vertegenwoordigd, in de CLT zal dat anders zijn. Alle bewoners van een CLT-woning worden lid. Ook mensen die geïnteresseerd zijn om later een woning te kopen. Daarnaast zullen we proberen zo veel mogelijk andere Brusselaars die onze ideeën genegen zijn als lid bij de CLT te betrekken. Tenslotte zullen ook de overheden betrokken worden.
De oprichting is gepland voor eind dit jaar. Wij zijn nu volop bezig de statuten uit te werken. En eens de nieuwe vereniging is opgericht zullen we echt met de eerste vastgoedoperaties kunnen starten. Daarvoor moet ook nog onderhandeld worden met de Brusselse regering, want het zijn hun subsidies die dit moeten mogelijk maken.
Afbeelding: Notre Coin de Quartier

Help ons de Brusselse CLT vorm te geven!

Vertalers gezocht!
Ons Brusselse CLT platform onderhoud van bij de start contacten met het Amerikaanse CLT netwerk. Via die contacten kunnen we ook de films die daar over het onderwerp gemaakt worden bij ons vertonen. Een daarvan was de film Homes and Hands, die we vorig jaar vertoonden in Au Quai. Momenteel is er, van dezelfde makers, een nieuwe film over CLT’s in de maak. Hij is nog niet officieel uitgebracht, maar we kregen hem al te zien, en hij lijkt ons heel interessant. Daarom willen we hem ondertitelen in het Frans en het Nederlands. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons hierbij willen helpen. Heb je begin november wat tijd om, op basis van de uitgetikte Engelse tekst, een paar bladzijden naar het Nederlands of naar het Frans te vertalen, neem dan contact op met Benedicte Parmentier: bparmentier@gmail.com
Op zoek naar een naam
 Wanneer het Platform een Community Land Trust wordt hebben we een nieuwe naam nodig. Bedenk een naam die uitdrukt waar we voor staan, en die in het Frans en het Nederlands kan gebruikt worden. Wanneer uw idee gekozen wordt zorgen we voor een verrassing. Stuur een mailtje met uw vondsten naar plateformecltb@gmail.com
Werkgroepen
We staan de komende maanden voor enorme uitdagingen. Het CLT-model wijkt op zowat alle vlakken af van wat de gangbare manier van doen is. Die innovatie roept heel wat vragen op: juridisch, financieel, qua architectuur, en zo voort. Denkt u dat u ons op een van die terreinen te kunnen helpen? Laat het ons weten, u kan vast en zeker meewerken in een van onze werkgroepen. Mail ons op plateformecltb@gmail.com of bel ons op 0487/68 75 19 (Geert).

Wat is een Community Land Trust?

De term begint stilaan ingeburgerd te raken in België, maar wat betekent het precies? Op onze website vindt u alles wat u wilt weten, in het kort of in het lang.

Our mailing address is: Plateformecltb@gmail.com
Email Marketing Powered by Mailchimp