Copy

Persoonlijk bericht van Stef Freriks

Inhoud nieuwsbrief oktober 2020

* Bijeenkomst 5e dimensie op donderdag 12 november 2020.
* Hoe kun je rust ervaren?
* Nieuwe inzichten
 

* Bijeenkomst 5e dimensie op donderdag 12 november 2020 om 14 uur.
Op 12 november organiseren we weer een 5e dimensie dag.
Wil je meer weten of wil je je hiervoor aanmelden? Kijk dan op onze website of klik op https://www.steffreriks.nl/cursussen/bijeenkomst-5e-dimensie/

* Hoe kun je rust ervaren?
Rust is iets dat je ervaart, niet iets wat je zegt te moeten ervaren. En in deze bijzondere en turbulente tijd is het best lastig om juist dat te doen: RUST ERVAREN,  kortom je eens echt eventjes rustig, vredig te voelen. Wees eens eerlijk naar jezelf, wanneer voelde jij je eens even lekker rustig?
In onze ogenschijnlijk maakbare wereld is nou juist zo’n ding als rust iets dat niet maakbaar is of…toch wel? Ik geef jullie graag wat tools mee om je leven wat comfortabeler te maken en het wat eenvoudiger te ervaren. Je gewoonweg wat rustiger te voelen.  
Om je rust te kunnen blijven ervaren is het nog steeds belangrijk om niet te oordelen. Niet over anderen en vooral niet over jezelf. Dit is de essentie om je stress niveau laag te houden. In oordeel zit spanning; ‘dit is beter dan dat’, ‘het één is mooier dan het ander’, ‘ik ben meer waard dan jij’. We oordelen vaak over anderen, maar in feite doen we niks anders dan een lading van onszelf op die ander projecteren. Alle oordeel over anderen komt altijd voort uit oordeel over – en afwijzing van onszelf. Hoe onbewust vaak dan ook. Oordelen over onszelf is dan een mechanisme om niet te hoeven voelen wie we werkelijk zijn en hoe we ons echt voelen. Tenslotte posten we op Facebook toch altijd het goede nieuws.
En dan zijn er nog twee lastige, verstarrende emoties namelijk paniek en angst. Angst is het fundament van (het vormen van) een oordeel. En paniek op haar beurt is ongecontroleerde angst. Diezelfde angst maakt dat we bang zijn voor het oordeel van een ander. Door uitdrukking te geven aan wie je werkelijk bent, ongeacht de situatie, stel je jezelf boven alle angst en geef je paniek geen kans.
En juist daarom wil ik je meegeven: ‘Jij mag er zijn zoals je bent’ want als je dat niet mag zijn, wie dan wel? We oordelen vaak naar familie, klasgenoten, collega’s of naar een andere sociale klasse, zo van ik heb HBO en jij maar MBO of ik verdien meer dan jij. En soms oordelen we ook naar een ander geloof, een thema wat helaas erg actueel is.
Oordelen geeft ons een vals gevoel van identiteit, alsof we iemand anders zijn dan we in werkelijkheid zijn. Hierdoor kunnen en mogen we inderdaad niet onszelf zijn, dat doet dus niet iemand anders, dat doen we zelf. Oordelen, afwijzen, macht uitoefenen en discrimineren zijn altijd aan elkaar gekoppeld.
Probeer de komende periode eens bewust met dit onderwerp bezig te gaan. Check voor jezelf eens wie en wanneer je iemand (ver)oordeelt en vooral ook waarom? En wat heeft dit met jezelf te maken? Sta hier eens bij stil en laat het los!
 
* Nieuwe inzichten
In mijn dagelijkse praktijk heb ik de afgelopen periode gezien dat er een specifieke groep mensen is die óf (te) snel óf langdurig in een negatieve energie zitten. Met een aantal van hen ben ik op zoek gegaan naar diepere oorzaken achter dit fenomeen. Daarbij kwamen we uit op het feit dat het moment van conceptie een heel belangrijk moment is in het grotere geheel en zelfs in het verdere verloop in iemands leven. In een aantal gevallen kwam duidelijk naar voren dat de moeder – ten tijde van de conceptie en/of bij de geboorte niet lekker in haar vel zat. Met dit gegeven zijn we aan de slag gegaan en het lijkt erop dat het mogelijk is, om deze energie om te buigen waardoor je gehele energiesysteem van ‘belast’ naar ‘neutraal’ gezet kan worden. Dit zou kunnen betekenen dat klachten die naar dit patroon te herleiden zijn en veelal ‘vaag’ zijn op een relatief eenvoudige en uiterst praktische manier aan te pakken zijn.

 
 


    
 

 
 
 


 

 
 

Copyright © 2020 Freriks Energetisch Management, alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp