Copy

Persoonlijk bericht van Stef Freriks

Inhoud nieuwsbrief augustus 2020

* Bijeenkomst 5e dimensie op donderdag 24 september 2020.
* Start cursus Energetisch Management in Berlicum
* Mijn visie op corona
* Cursus “Kom in je kracht voor hulpverleners en erkend therapeuten” (Freriks-Methode)


 

* Bijeenkomst 5e dimensie op donderdag 24 september 2020 om 14 uur.
Na vele vragen gaan we op donderdag 24 september een 5e dimensie bijeenkomst organiseren.
Het doel is om hooggevoeligen,  die op de een of andere manier zijn vastgelopen, met elkaar in verbinding te brengen waardoor zij ervaringen kunnen uitwisselen. Het voornemen is om dit maandelijks, tot 2 maandelijks op de laatste donderdag van te maand te herhalen.
Binnen deze groep zul je mensen ontmoeten die je echt begrijpen. Als je niet exact weet waar dit over gaat, ga dan naar  www.steffreriks.nl en bekijk de film over "de dimensieladder, wat zijn passende relaties voor jou?" 
De bijeenkomst is in het Benelux theater in Berlicum (vlakbij Den Bosch).
De kosten zijn 35 euro en als je om 17.00 uur aansluitend wilt mee-eten,  dat kunnen we dat voor 15 euro extra aanbieden.  
Vanwege de corona-maatregelen wordt de bijeenkomst in de theaterzaal gegeven, zodat er voldoende ruimte is voor iedereen om op gepaste afstand de bijeenkomst te kunnen bijwonen.
Heb je belangstelling ? Klik dan op deze link https://www.steffreriks.nl/cursussen/bijeenkomst-5e-dimensie/en maak je keuze uit inclusief of exclusief aansluitend eten.
Je kunt ook via de website naar cursussen gaan en klik op Bijeenkomst 5e dimensie.


* Start cursus Energetisch Management in Berlicum
Deze cursus wordt op vrijdag en zaterdag in Berlicum gegeven vanaf 18 en 19 september. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus ook in de regio Zwolle/Noord-Oost polder gegeven. Daarvoor zijn minimaal 10 belangstellenden gewenst. Afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van corona-besmetting, kunnen enkele lessen vervangen worden door Zoom bijeenkomsten gepland worden. Gestreefd wordt om alle lessen fysiek te geven. De zaal biedt voldoende ruimte voor iedereen om de lessen op gepaste afstand te kunnen bijwonen.

* Mijn visie op corona
Of corona een griep is en hetgeen erover wordt verteld ook waar is, laat ik graag in het midden.
Wel ervaar ik een heel ander gevoel in de wereld. Alles en iedereen is aan het veranderen en zaken of kwesties die voorheen nooit konden, kunnen nu in eens wel. In lezingen geef ik graag voorbeelden hiervan en licht deze dan ook toe.
Voor mij is het een veranderingstraject in 5 stappen: 
1e stap:  door de corona uitbraak was de hele wereld ineens anders en draait het gevoelsmatig de andere kant op.
2e stap:  een chaos op financieel gebied, waardoor de waarde van ons geld op of over de rand gaat. Dit ervaar ik nu al.
3e stap: er heerst chaos doordat veel mensen niet meer weten wat te doen en hoe nu verder. Op dit moment zijn juist 5e dimensie mensen nodig om de richting aan te reiken en voor velen de spanning te beperken.
4e stap: hyper economie en gebeurtenissen.  Een hyperinflatie kan tot de mogelijkheden behoren. Het gevolg is dat inkomens dichter bij elkaar komen en er weer een eerlijkere verdeling in de maatschappij is.
5e stap: bewustwording vanuit een dieper gevoel en met veel minder zorgen. Begrip, elkaar aanvoelen, oprechtheid en vertrouwen zijn woorden die bij deze stap horen.
Dit hele traject zal schoksgewijs  binnen 2 jaar al door onze wereld kunnen gaan. 

* Cursus “Kom in je kracht voor hulpverleners en erkend therapeuten” (Freriks-Methode)
Voor hulpverleners, therapeuten en psychologen bied ik deze cursus aan, waarmee je anderen die vastgelopen zijn weer kunt helpen. Deze cursus willen we de komende maanden uitrollen en daarbij kunnen we nog extra steun gebruiken van mensen die deze cursus willen verzorgen voor ons. Heb je belangstelling? Stuur ons dan een bericht via de mail naar contact@steffreriks.nl.

Volg Stef op Facebook, waar hij binnenkort een aantal nieuwe bijzonderheden zal plaatsen.
 
 
 


    
 

 
 
 


 

 
 

Copyright © 2020 Freriks Energetisch Management, alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp