Copy

Persoonlijk bericht van Stef Freriks

Inhoud nieuwsbrief maart 2021

* Vervuild c.q. zuiver bewustzijn
* Wat doet een persoonlijke sessie met jou?


* Vervuild c.q. zuiver bewustzijn
INTRODUCTIE:
Bewustzijn, in veel kringen bijna uitgegroeid tot een modekreet, een heilig amen. Regelmatig wordt de term bewustzijn gebruikt, kijk maar eens op een gemiddelde site voor energetische –, spirituele – en/of zelfontwikkeling. Ook wij gebruiken dit woord zeer regelmatig, zelfs het door ons uitgegeven boek  luistert naar de titel: “De kracht van bewustzijn”.
Wij zeggen hier dan ook: ‘Bewustzijn is niet iets, bewustzijn is alles’. Kijk maar eens even rond in je eigen dagelijks leven. Je maakt een bewuste keuze, je kiest bewust bij voorbeeld voor biologisch voedsel, je bent je meer en meer bewust hoe slecht roken voor je is enz. Kortom bewustzijn is overal en belangrijker nog; wie en wat we zijn is bewustzijn. Stel je eens even voor dat je ‘buiten bewustzijn’ bent, wie of wat ben je dan? Wat ons betreft is bewustzijn daarmee een tijdloos en altijd relevant thema.

KIEZEN:
Elke keuze die we maken komt voort uit ons bewustzijn. Dus ook de impulsieve of onbewuste keuzes zijn keuzes die voortkomen uit ons bewustzijn. Ook deze keuzes vormen ons gedrag. Dat wat we creëren in ons leven en geeft vorm aan wie we zijn, hoe we ons voelen en wat we ervaren. Hoe zuiverder, minder ‘vervuild’, ons bewustzijn is, des te bewuster we vorm kunnen geven aan ons eigen leven. Een eerste belangrijke stap in bewustzijnsontwikkeling is om ons bewust te worden van ons eigen bewustzijn. De Dikke Van Dale geeft de volgende betekenis van bewustzijn:
vermogen tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en de dingen.

PROGRAMMERING:
Kort door de bocht kunnen we zeggen dat ons bewustzijn een soort ‘harde schijf’ is waarop we heel veel informatie hebben staan. Informatie waarvan we ons wel of niet bewust kunnen zijn. Maar altijd is deze kennis het fundament op basis waarvan we onszelf en ons leven vormgeven. 
Het bijzondere is dat ons bewustzijn vele malen groter is dan dat wij, als geprogrammeerde kennis op de harde schijf, (er)kennen. Er is in ons eigen bewustzijn heel veel meer kennis en informatie aanwezig dan waar wij ons zelf bewust van zijn. Daar ligt de sleutel. Ons bewustzijn is een soort poort die ons toegang geeft tot andere kennis en informatie. Vanuit ons onderbewuste kunnen we bij andere vormen van wetenschap dan vanuit onze ratio. Wetenschapsvormen die onszelf, onze maatschappij en zelfs onze aarde in een relatief kort tijdsbestek flinke stappen vooruit kan brengen op het gebied van vrije energie, mens-zijn, medische kennis, zelfontwikkeling, eenwording, technologie, en dergelijke. 
De laatste jaren zijn er weinig nieuwe doorbraken geweest welke de wereld echt konden veranderen. Een voorbeeld is de energiewereld. We zijn nog steeds bezig met de transitie van fossiel naar alternatief, terwijl we onderhuids weten dat we alles zo bewust moeten kunnen aanspreken en creëren vanuit het niets. Ondanks alle pogingen lukt het ons nog steeds niet. Dat klopt ook wel want we zijn nog onvoldoende bewust!
Stef kan met zijn vermogen wat extra’s zien, horen en voelen en heeft geprobeerd in te zien waarom het ons nog steeds niet is gelukt. Daarbij heeft hij echt alles van zichzelf overboord gezet om uiteindelijk stukje bij beetje inzicht te kunnen verkrijgen in waar onze beperkingen zitten.
 
VERVUILING:
Onze beperkingen zitten voornamelijk in het feit dat we met ons verstand gedachten, kennis en ervaring een veld hebben gecreëerd waarmee we niet bij het werkelijke nulpunt kunnen komen. Ofwel we leven vanuit een ‘vervuild bewustzijn’ waardoor we niet bij het zuivere nulpunt kunnen belanden. In de psychologie noemen we dat ook wel conditionering. De manier waarop Stef dit inzicht heeft kunnen verwerven is door zijn eigen ‘velden’, zijn eigen ‘vervuilde bewustzijn’ te passeren. En dat is precies ook de eenvoudige maar toch ook oh zo moeilijke manier om ons bewustzijn een beetje op te rekken, te verruimen.

OPSCHONEN:
Vanaf het moment van geboorte krijgen we (vrijwel) alleen maar informatie aangeboden welke ons van ons aller diepste oer-gevoel af kan houden. Deze informatie verkrijgen we in ons gezin, op school, de sportclub, in de kerk, de moskee of de synagoge, vanuit de sociale media en/of onze vriendenkring.
Deze kennis wordt met de dag meer en sterker, waardoor we steeds verder van onszelf af komen te staan. Deze kennis komt als het ware tussen ons zelf (ziel) en onze persoonlijkheid, ons ego (verstand) in te staan. Dit belemmert ons contact met zuiver bewustzijn, wat voor iedereen beschikbaar is. Door onze informatie vanuit ons “systeem” uit te schakelen kunnen we bij een vorm van oer-gevoel komen.
Als we op dat bijzondere punt zijn, is het mogelijk om naar de dan beschikbare kennis te gaan, welke in de kosmos aanwezig is en niet wordt vertekend en vertroebeld door aardse zaken.
Wanneer het ons lukt om deze kennis te voelen of te ervaren, kan die in ons onderbewuste indalen, opborrelen naar het bewuste deel van ons bewustzijn en dan als een geheel nieuw fenomeen uitwerken in ons dagelijks leven.
De techniek die Stef hiervoor gebruikt en graag overbrengt op anderen is met een vorm van meditatie, waarbij we leren ons cel-geheugen en de aanwezige cel-informatie zo ver als mogelijk terug te zetten. Letterlijk ‘opschonen’ van ons bewustzijn dus.
Ga maar eens rustig liggen en laat alle info die we na de geboorte hebben opgedaan maar eens afvloeien. Het is begrijpelijk dat dit heel moeilijk is, maar de sleutel tot de diepere lagen ligt echt op dit niveau.
Voor ingewijden in de energetische wereld zijn de morfische velden – soort van collectief gevoede accu’s met sturende energie – vaak gecreëerd en in stand gehouden door religie of wetenschap –  ook nog bijkomstigheden, die een kleuring aan je energie hebben gegeven evenals opvoeding en karma.
Zoals je wellicht kunt voelen is hier nog veel achtergrond informatie over te geven. Vanuit Freriks Energetisch Management gaan we bekijken op wat voor manier we dat het beste kunnen doen om jullie van maximale kennis en informatie te voorzien.

* Wat doet een persoonlijke sessie met jou?
Wat gebeurt er als je een sessie met Stef hebt? Tijdens een persoonlijke sessie zet Stef zoveel als mogelijk je bewustzijn weer in de oorspronkelijke modus. Hierdoor kunnen een aantal van jou emotionele blokkades/trauma’s gedeeltelijk of zelfs volledig hersteld worden. Vaak wordt horen we nadien van mensen die zijn geweest dat men weer 'lekker in het vel' zit of 'verlost zijn van allerlei ballast'. Stef heeft inmiddels enkele bijzonderheden ontdekt, waardoor hij deels kan verklaren waarom mensen zoveel tegenslag of licht psychische problemen ervaren. Omdat hij dit op energetische wijze kan benaderen, wordt het in je onderbewuste opgelost.

 

 
 

Copyright © 2021 Freriks Energetisch Management, alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp