Copy

Persoonlijk bericht van Stef Freriks

Inhoud Nieuwsbrief mei 2019

* Bijscholing therapeuten
* Cursus Energetisch Management in Rijswijk
* Groepssessies
* Verder inzicht in nieuwe energie vormen
* Jeugdzorg duur ?
* TV uitzending “Iedereen verlicht”


Bijscholing therapeuten
Regelmatig wordt ons gevraagd of er een mogelijkheid is goed therapeut (of wel mensen met veel ervaring in het uitlezen van energieën) kunnen worden bijgeschoold om te werken zoals Stef dat doet.  Binnenkort is het mogelijk om in een kleine groep tot 6 personen daarmee aan de slag te gaan in korte bijeenkomsten van 2 uur in Nuland.
Reeds 2 plaatsen zijn ingevuld en is er nog plaats voor 4 personen.
De kosten zijn EUR 75,- per bijeenkomst, in 1e instantie wil Stef beginnen met 4 of 5 bijeenkomsten eind juni/begin juli. Als je serieuze belangstelling hebt, mail ons met je gegevens.
De inhoud en de locatie van het programma zal Stef dan aan belangstellende uitleggen.

Cursus Energetisch Management in Rijswijk
Bij voldoende deelname (min. 8 pers) wordt de cursus Energetisch Management in Rijswijk (vlakbij Den Haag)  gegeven en daarmee willen we op korte termijn starten (eind juni). Het is een cursus van 5 dagen (elke 4 weken 1 dag)  waarbij je eigen systeem, dus bedrijf, organisatie of huishouden, kortom alles wat onder je beheer valt energetisch goed te beheren.  Je doelen worden in de 1e les samen in de groep gesteld en hiermee ga je energetisch aan het werk gedurende de lessen en de tussenliggende periode.
Wat kun je verwachten ? Je gevoeligheid, gave en bewustzijn worden verder ontwikkeld.
Door gestructureerd met energie te werken, kun je je persoonlijke doelen altijd bereiken.
Jouw sterke kanten gaan zich versterken, waardoor je meer inhoud aan je leven kunt geven.
Binnenkort kun je deze cursus boeken via onze website.

Groepssessies
In de vorige nieuwsbrief hebben  we verteld over de mogelijkheid voor groepssessies (in tegenstelling tot 1 op 1) . Stef is dit nog verder aan het uitwerken. Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief.

Verder inzicht in nieuwe energie vormen
Met zijn vele sessies heeft Stef inzicht gekregen in het feit dat onze psyche bestaat uit 3 gelaagdheden, waarbij deze op verschillende manieren verstoord kunnen zijn. Licht psychische problemen zitten in de 1e laag en traumatische problemen zitten in de 2e laag. Deze dient ook anders behandeld te worden dan de 1e. De 3e laag is slecht incidenteel beschadigd. Stef probeert binnenkort een YouTube filmpje te maken waarin hij dit uitlegt om zijn kennis en ervaring verder uit te dragen. Steeds vaker lukt het Stef  in 1 sessie om beide lagen weer hersteld te krijgen. 

Jeugdzorg duur ?
Tijdens lezingen en sessies van Stef blijkt dat veel jongeren enorme verbetering en diepere rust in zichzelf ervaren. Bij nader onderzoek bij enkele van hen lijkt het erop dat ze in hun functioneren een duidelijk verbetering kunnen vasthouden. Gelukkig heeft Stef iemand ontmoet die met hem mee kon kijken wat er exact gebeurde tijdens een sessie en een lezing. Bij de jongeren is de aura vaak grijs en vervuild. De “mee-kijker” die kleuren en helderheden in aura kan waarnemen, zag dat tijdens de lezing en de behandeling dat de grijze lagen oploste en er weer een heldere energie vorm in de aura ontstond. Graag willen we dit verder uitwerken, samen met mensen die dit wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Onze voorlopige conclusie is dat we veel kosten in de jeugdzorg kunnen besparen. Uiteraard wil Stef graag deze methode met anderen delen.

TV uitzending “Iedereen verlicht”
Als gevolg van deze uitzending we hebben de afgelopen maanden enorm veel vraag naar sessies gehad waardoor het soms niet  (snel) mogelijk was om een sessie te boeken.  We zetten elke week weer nieuwe mogelijkheden voor sessies open op onze website, waardoor het voor iedereen mogelijk is om een sessie te boeken. Hou onze website in de gaten en kijk bij “Sessies”  of klik op : https://www.steffreriks.nl/sessies/
 
 
 

Copyright © 2019 Freriks Energetisch Management, alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp