Copy

PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA: SKRIVANJE, "LAPSUSI", NEPODUDARNOSTI

Građani Pule ne mogu do pouzdanih i potpunih informacija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama od Grada Pule zatražene su informacije o koncesijama i koncesijskim odobrenjima na području grada. Neke informacije ne žele dati, neke su nepotpune, neke se razlikuju, a neke su zaista - čudne. Na našoj stranici i u nastavku teksta možete pogledati originale dokumenata, pogodne i za samostalno istraživanje o načinu prikupljanja i trošenja javnog novca.

Prihod od koncesijskih odobrenja s godinama pada iako broj koncesijskih odobrenja raste. Tako je za 27 koncesijskih odobrenja u 2016. prihodovano 698.000 kn, u 2017. za 27 koncesijskih odobrenja 650.000,00 kn, a u 2018. za 90 koncesijskih odobrenja tek 605.000,00 kn.

Od naknada za koncesije na pomorsko dobro je u 2018. prihodovano 2.113.457,27 kn.

Ukupni prihodi od koncesijskih odobrenja i koncesija u 2018. tako iznose 2.718.457,27 kn. Prema čl. 11. i 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, ti su prihodi namjenski i koriste se za redovno upravljanje pomorskim dobrom.

Prema dostavljenom odgovoru, troškovi održavanja pomorskog dobra Grada Pule u 2018. godini iznosili su 2.099,901,15 kn, a zanimljivi prikaz troškova po pojedinim stavkama možete naći u dokumentu u prilogu. Prema tim podacima izgleda da je 600.000,00 kn ostalo neutrošeno.

Premda prema čl. 7. ZPPI-ja, "informacije koje tijela javne vlasti objavljuju odnosno daju moraju biti pravodobne, potpune i točne", uobičajena je situacija da se odgovori Grada Pule o utrošenim javnim novcima razlikuju od odgovora do odgovora. Tako npr. u odgovoru na pitanje o idejnom projektu kupališta Stoja, Grad Pula 26.2.2019. odgovara: "Tako je u proračunu Grada Pule za 2018. uz realizaciju konstruktivne sanacije centralne zgrade kupališta, financirana i izrada idejnog rješenja kompleksa kupališta Stoja u iznosu od 46.875,00 kn (S PDV-om)...". Tog iznosa u odgovoru na pitanje o svim troškovima održavanja pomorskog dobra u 2018. godini nema.

U Odluci o donošenju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2018. godinu, koja je dostupna na internetu, stoji: "Tijekom 2018. godine izdano je ukupno 90 koncesijskih odobrenja u vrijednosti od 434.927,82 kn." Nije jasno koji je od dva različita podatka o ukupnom prihodu od koncesijskih odobrenja točan - 605.000,00 ili 434.927,82 kn.

Javnosti bi bile zanimljive i informacije o cijeni koncesijskih odobrenja, koje npr. u svom Planu upravljanja pomorskim dobrom objavljuje Općina Medulin, a Grad Pula krije.

Na zahtjev da nam se dostave imena tvrtki i obrta nositelja važećih koncesijskih odobrenja, Grad Pula nam je odgovorio da nam ih nisu u mogućnosti dati jer "ne postoji obveza javnog objavljivanja rješenja" kao ni "imena i prezimena nositelja koncesijskih odobrenja". Nismo tražili imena osoba već imena tvrtki i nismo ih dobili, što je vrlo zanimljivo jer bi takav podatak, zapravo, trebao biti javno dostupan na internetu. Splitsko-dalmatinska županija na portalu "Pomorsko dobro je naše dobro" objavljuje imena ne samo tvrki nositelja svih koncesija i koncesijskih odobrenja, već i imena fizičkih osoba nositelja koncesija. Grad Pulu smo zbog odbijanja davanja informacija prijavili Povjereniku za informiranje. Projektom "Pomorsko je dobro" Splitsko-dalmatinska županija želi potaknuti građane i institucije na aktivniju zaštitu pomorskog dobra, omogućavajući on-line prijave uočenih kršenja propisa i dozvola. Tako se na tom portalu mogu pročitati i podaci o mikrolokaciji, čestici, predmetu i trajanju koncesija i koncesijskih odobrenja.

Odgovor na postavljena pitanja o iznosu prihoda od naknada od koncesija Grada Pule je još čudniji. Pitanja koja smo postavili 1. veljače 2019.:
- izvor prihoda od koncesija u 2018. (kada je, prema informacijama Grada prihodovano 2.113.457,27 kuna); naime neke koncesije izdaje Grad Pula, neke Istarska županija, a neke Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, pa zahtijevamo informaciju o prihodima od svakog od ta tri tijela)
- prema Registru koncesija, fiksni dio naknade od koncesija na pomorskom dobru iznosi za Grad Pulu (10 koncesija) - ukupno 235.716,24 kn (samo trećina je prihod Grada), Istarsku županiju
- (? koncesija) - ? kuna, te za Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture (5 koncesija - 3.125.452,70 kn prihoda ukupno od čega je samo trećina prihod Grada). Molimo informaciju o čistom prihodu Grada Pule od pripadajućeg fiksnog dijela naknada od koncesije na pomorskom dobru za koncesije koje izdaje Grad, za one koje izdaje Istarska županije te za koncesije koje izdaje mjerodavno Ministarstvo.
- molimo informaciju o ukupnom prihodu u 2018. godini od varijabilnog dijela naknade od koncesija Grada Pule, te o iznosu koji je od te naknade pripao Gradu Puli nakon uplate Županiji i Državi
- molimo informaciju o ukupnom prihodu u 2018. godini od varijabilnog dijela naknade od koncesija u nadležnosti Istarske županije i Države u 2018. godini

U odgovoru Grada Pule stoji: "Što se tiče preciziranja dijela koncesijske naknade koji pripada Gradu Pula, Istarskoj županiji odnodno Republici Hrvatskoj, obavještavamo vas da ne posjedujemo tražene informacije.

Ovaj tekst poslali smo i medijima, koje smo pozvali da se za sva pojašnjenja navedenih odgovora u vezi s upravljanjem javnim novcem obrate Gradu Puli odnosno nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu.
Ranije članke na temu koncesija i "transparentnosti" Grada Pule možete pronaći na našim stranicama.
Udruga Zelena Istra je nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana utemeljena 1995. godine. Misija udruge je zaštita okoliša i prirodnih bogatstava te društvena pravednost.

Udruga Zelena Istra
Gajeva 3, 52100 Pula
tel/fax +385 52 506 065
e-mail: ured@zelena-istra.hr
e-mail Službenika za zaštitu podataka: ivan.divkovic@zelena-istra.hr
web: www.zelena-istra.hr


Ukoliko ne želite više primati ovakve obavijesti ili naš newsletter ZInfo, kliknite u produžetku na unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Udruga Zelena Istra · Gajeva 3 · Pula 52100 · Croatia

Email Marketing Powered by Mailchimp