Copy
Nieuwsbrief Stichting WerelddierenWerk december 2016
View this email in your browser

Beste lezer

In deze nieuwsbrief een update hoe onze stichting er momenteel voorstaat. Helaas is onze sponsor weggevallen en dat heeft grote financiële impact. Maar ook goed nieuws, we zijn heel erg blij met Kathrin Simonsmeier als nieuwe penningmeester te mogen verwelkomen, ze is weer terug als bestuurslid, voorheen heeft zij ook in ons bestuur gezeten en de band is altijd warm gebleven, in het verhaal van Alice kun je kennis maken met haar grote hart voor dieren.
Stichting WerelddierenWerk bestaat sinds 2002 en maakt het verschil voor de dieren in India, we zijn kleinschalig en dat maakt de lijntjes kort en door onze persoonlijke aanpak genieten we het vertrouwen van een groot aantal mensen en stichtingen in Nederland en India, hier zijn we trots op. Voor een kleine stichting als WerelddierenWerk is het steeds weer afwachten hoe ontwikkelingen gaan, in deze veranderende wereld waar steeds minder oog is voor de belangen van kwetsbare wezens is het niet altijd gemakkelijk te overleven. Carolien RooversMaar we geloven in wat wij doen en dat voelt goed. We gaan door met ons werk onder welke omstandigheden dan ook. Bekijk tenslotte ook de video's van onze partnerorganisaties in India, zodat u een beeld krijgt wat zij kunnen betekenen voor de dieren die zij opvangen, trots om met deze mensen samen te mogen werken.


Carolien Roovers - Directeur Stichting Werelddierenwerk

 

Stemmen op WerelddierenWerk

Willen jullie stemmen op Stichting werelddierenWerk zodat we kunnen blijven bestaan?? Heel erg bedankt namens ons en alle dieren! 

Klik hier om te stemmen

Waarom stemmen op... Werelddierenwerk??
Sinds begin 2016 is Stichting WerelddierenWerk haar belangrijkste sponsor kwijt, Deze organisatie moest door omstandigheden de deuren sluiten. 

Hierdoor kunnen wij dit jaar onze 2 partnerorganisatie's 'Ipan Nilgiris en PFA Agra' niet ondersteunen, het zijn 2 dierenopvang/klinieken in Noord en Zuid India. Stichting WerelddierenWerk werkt uitsluitend met vrijwilligers, geen betaalde krachten. Als er geen nieuwe gelden binnen komen, zal de stichting haar deuren op niet al te lange termijn moeten sluiten. 

Onlangs heeft de Stichting een particulier initiatief gesteund om een gehandicapte hond naar Nederland te halen, deze hond verblijft nu in een speciale opvang in Nederland. In de dierenopvang in India was het diertje ten dode opgeschreven. dit soort initiatieven willen wij blijven ondersteunen Misschien een druppel in de oceaan, maar voor het hondje een blessing. Als wij onze deuren moeten sluiten geldt dit mede voor onze partners die heel veel straatdieren jaarlijks opvangen,of medische hulp verlenen, ook wordt veel aan geboortebeperking gedaan middels sterlisatieprojecten. Wij willen hen het geld dat we dit jaar niet konden doneren toch graag aanbieden voor het einde van dit jaar. Van het geld dat we doneren kunnen er sterilisatie's worden uitgevoerd, gewonde dieren worden geholpen en kunnen de lokale partners hun opvang draaiende houden. Zo heeft PFA Agra momenteel van de ene op de andere dag 50 koeien erbij!! Dat is een enorme aanslag op hun draagkracht, wij willen hen hier heel graag bij helpen zodat de zij deze dieren op een volwaardige manier kunnen onderhouden en behandelen. Naast de financiële ondersteuning maken wij het mogelijk voor vrijwilligers en stagiaires om mee te helpen in onze lokale partnerorganisatie's, een zeer grote steun voor hen! Ook immateriele hulpverlening is van het grootste belang. Stichting WerelddierenWerk is een kleine stichting maar maakt wel dat grote verschil voor de Indiase straatdieren. Wij zijn dus bezig nieuwe sponsorgeleden aan te trekken en hard op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij tot steun willen zijn.

 

Alice naar Dierenthuis Almere

Het redden van een enkel dier verandert de wereld niet, maar betekent wel een wereld van verschil voor dit ene dier…
Toen ik een foto zag van een kleine pup met twee pootjes op de Facebook pagina van PFA Agra, wilde ik onmiddellijk alles in het werk stellen om dit diertje te helpen. In mijn drukke leven als werkende moeder heb ik echter al geen tijd voor een gezonde hond, dus hoe zou ik voor een gehandicapt dier kunnen zorgen? Maar ik kreeg haar met geen mogelijkheid uit mijn gedachten en kon het idee haar te helpen niet opgeven. En zo gebeurde het, dat na weken onderzoek en netwerken, ik een nieuw thuis vond voor “Alice”, zoals we haar hebben genoemd, hier in Nederland!

“Dierenthuis” in Almere verwelkomde Alice, zodat ze helemaal uit India naar hier kon komen. Dierenthuis biedt een warm onderdak aan oude en gehandicapte dieren die elders door opvanghuizen geweigerd worden. Alice was in eigen land weliswaar niet afgewezen, maar had zich in het ruwe dagelijks leven in India nooit kunnen redden. De verzorgers van het overvolle asiel in PFA Agra, waar zieke en thuisloze dieren dagelijks binnenstromen, hadden voor haar gedaan wat ze konden. Zij amputeerden haar gewonde poot en zorgden voor haar veiligheid. Nu brak het moment aan dat Alice naar Delhi moest, voor een zesmaandelijks verblijf in quarantaine, voordat ze mocht vliegen. Haar medisch dossier werd ondertussen aangevuld met de nodige vaccinaties en gezondheidscontroles, en Alice maakte zich klaar voor haar reis met mij naar Nederland in Augustus 2016.

Het was een spannende reis, die vele emoties teweegbracht. Diverse mensen boden de helpende hand om deze goede onderneming te steunen. 
Het is mijn wens dat dit verhaal gezien wordt als een symbolische daad, met dank aan alle inspanningen en de toewijding die de medewerkers van PFA Agra dagelijks aan dieren als Alice geven. Ik wil Dierenthuis danken voor hun goedheid en overvloedige steun, die zelfs over de landsgrenzen gaat. Kathrin Simonsmeier, penningmeester Werelddierenwerk

 

Video's Lokale partners India 


PFA Agra video's op Facebook
Ipan Nilgiris:

Ipan Nilgiris

Vrijwilligers in Nederland gezocht


Fondswervers 
Je vindt het leuk en interessante steeds weer te zoeken naar passende fondsen of subsidiepotjes waar Werelddieren gebruik van kan maken. Ervaring in het doen van aanvragen en schrijven van brieven is niet noodzakelijk maar wel een pré. Je hebt minimaal 8 uur per maand tijd om je taken uit te voeren, je overlegt regelmatig met de contactpersoon van WerelddierenWerk en bent van harte welkom 2 keer per jaar deel te nemen aan de bestuursvergadering. Het doen van vrijwilligerswerk voor Werelddieren is vrijwillig maar niet vrijblijvend en vereist het nemen van verantwoordelijkheid voor je taken.
Je hebt affiniteit met dierenwelzijn en plezier in het werken voor een kleine, idealistische stichting.
Wij bieden je een interessante en leerzame werkplek die bruikbaar is voor je cv, waarin je, je tijd zelf kunt indelen en veel werk vanuit huis kunt verrichten.

Bestuursleden 
Je hebt tijd om behalve 4x per jaar te vergaderen een verantwoordelijke taak op je te nemen en maandelijks uit te voeren, en hebt minimaal één dag (8uur) per maand tijd. Deelname aan het bestuur is vrijwillig maar niet vrijblijvend en vereist het nemen van verantwoordelijkheid voor je taken, deze zijn zeer divers en worden bepaald in overleg.
Je hebt affiniteit met dierenwelzijn en hebt plezier in de uitdaging van het pionieren in een kleine, idealistische stichting.
Wij bieden je een interessante en leerzame werkplek waarin je makkelijk je tijd zelf kunt indelen en veel werk vanuit huis kunt verrichten. Je werkt veel samen met de contactpersoon van de stichting met wie je regelmatig overleg voert.
Copyright © 2016 Stichting WerelddierenWerk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp