Copy
WerelddierenWerk Nieuws Juni 2016
View this email in your browser

Beste lezer

In deze nieuwsbrief het verhaal van PFA Agra en Ipan onze twee hoofdprojecten waar we al vele jaren een zeer prettige samenwerking; gebaseerd op wederzijds vertrouwen, hebben. Hopelijk geeft het u als donateur en/of geïnteresseerde lezer een beeld van waar het geld van WerelddierenWerk nu jaarlijks heen. Het is ook mogelijk om stage en/of vrijwilligerswerk te doen bij één van deze projecten. Beiden zijn heel anders van opzet en werkwijze en bevinden zich geografisch gezien in totaal andere regio's. De overeenkomst tussen beide organisaties is dat ze met hart en ziel werken voor de kwetsbare dieren die hun steun zo hard nodig hebben. Wij zijn er dan ook trots op met deze mooie projecten te mogen samenwerken. Het is altijd mogelijk hen te steunen via onze website
http://www.werelddierenwerk.org/doneren-helpen/

Het is en blijft keihard werken in deze wereld waar vooral geld de belangrijkste factor is, geld is niet alleen een een ruilmiddel, het is de levensenergie die mensen en dieren in deze wereld een respectabel bestaan geven. Het is dan ook geweldig dat velen van jullie deze levensenergie in de vorm van geld aan de dieren schenken. Daarnaast kunnen wij ook menskracht zeer goed gebruiken. Kortom wij en onze projecten zijn dankbaar voor elke levensenergie die mensen kunnen bieden. Hartelijke dank voor jullie onvoorwaardelijke steun en interesse.


Carolien Roovers – directeur Stichting WerelddierenWerk


 

Richa Gupta over het verhaal van PFA Agra.

In deze nieuwsbrief geen verhaal. In plaats hiervan heb ik, Richa Gupta, besloten om de ervaringen die ik heb opgedaan gedurende de lange reis die het kostte om PFA Agra te realiseren, met jullie te delen. Deze reis was lang en zwaar (aan de moeilijkheden komt nooit een einde), maar als ik terugkijk, krijg ik een tevreden en voldaan gevoel, omdat ik in staat ben geweest om diegenen die zichzelf niet kunnen redden, te helpen. Sheeba de hond, door haar eigenaren achtergelaten bij de rivieroever om te sterven; de pups die huilden bij het dode lichaam van hun moeder die was overreden; een baby- aapje dat zijn moeder verloor toen ze hem wilde beschermen tegen een aanval door mensen – allemaal hadden zij een verhaal te vertellen en allen hadden een helpende hand en zorg nodig, iemand die zich aangetrokken voelde tot hun lot.

Het begon allemaal in mei 1997. Onderweg tijdens een rit stuitten we op een os die midden op de weg in een plas bloed stond. We zagen dat hij er slecht aan toe was, en voelden ons dus genoodzaakt iets te doen – we konden hem immers niet zo laten lijden. We belden een arts die hem aan de kant van de weg behandelde. Iedere volgende dag gingen we kijken hoe de os het maakte en voerden hem, tot hij volledig hersteld was. Zo begon onze lange, onomkeerbare reis. Tijdens de behandeling hadden we contact met Ms. Maneka Gandhi (de stichtster van PFA Delhi) die ons aanraadde een afdeling van PFA te beginnen in Agra. Zij stuurde ons een lijst met de leden van PFA. We benaderden hen allemaal met het verzoek een conglomeraat van toegewijde dierenliefhebbers te vormen.

 

Onze eerste vergadering vond plaats in januari 1998. Er was een duidelijke tendens, sfeer van verbondenheid tijdens de samenkomst, echter op het moment dat we de leden uitnodigden daadwerkelijk aan vrijwilligersactiviteiten deel te nemen, kwamen er maar 1 à 2 mensen naar voren. Op dat moment realiseerde ik mij dat dit een zware opgave zou worden.  Maar toch waren mijn familie en ikzelf gemotiveerd, dus ging ik door met het vormen van de PFA Agra. Dat was 1998...
Hoewel we erin zijn geslaagd de hulplijn en verblijfplaats van de dieren 12 jaar overeind te houden – dankzij donaties van dierenvrienden zoals u– is iedere maand steeds opnieuw een ware beproeving. Ik kan er nooit zeker van zijn dat we over genoeg financiële middelen beschikken om onze accommodatie in de volgende maand draaiende te kunnen houden. Ik verzoek dan ook alle dierenvrienden ons alstublieft te ondersteunen in onze strijd om de gewonde zwerfdieren in de straten in Agra te kunnen blijven helpen. Het zou werkelijk hartverscheurend voor mij zijn als PFA Agra nu zou moeten stoppen. Ik reken op ieder van u voor steun.

PFA Agra Hoogtepunten

1998 – Officiële registratie van onze  PFA Agra afdeling 
1998 -  Begonnen met hulplijn voor behandelen van gewonde zwerfdieren. In dit stadium behandelden we dieren ter plaatse, langs de kant van de weg, aangezien we geen eigen grondgebied hadden
2000 - Land wordt ons  door de regering toegekend ten behoeve van de bouw van onze dierenkliniek en -opvangplaats
2000 – Financiële donatie ontvangen voor de bouw van de dierenkliniek en -opvangplaats
2002 – Dierenkliniek en -opvang gerealiseerd
2002 – Aankoop ambulance voor het transport van grote gewonde dieren naar de kliniek.
2003 – Gestart met het ABC 'Animal Birth Control' programma

PFA Agra activiteiten

Aangezien april het oogstseizoen is, moeten we in deze tijd geld inzamelen om een voorraad droog veevoer voor het komende jaar te kunnen aanleggen voor de veestapel. Hiertoe waren we genoodzaakt al onze middelen aan te spreken. In de zomer hebben de dieren bescherming tegen de zon nodig, dus moesten we een permanente schaduwplaats realiseren. Voorheen maakten we gebruik van tijdelijke schaduwplekken. Ook moesten we de hondenkennels voor de verlamde honden uitbreiden, zodat zij meer bewegingsvrijheid kregen. 

De financiële situatie van onze organisatie is zonder uitzondering nijpend. We hebben continu donaties nodig. Door gebrek aan geld gaat het grootste deel van onze energie op aan het verwerven van steun om de dagelijkse kosten van onze opvang te kunnen bekostigen. We hebben een tekort aan personeel omdat we geen geld hebben om meer mensen een salaris te kunnen bieden. Onze stichting draait met minder dan het minimaal aantal benodigde stafleden. Hierbij willen we een wereldwijde oproep doen aan alle dierenliefhebbers, om hun bijdrage te leveren in een nobele zaak en ons zo te helpen die dieren te helpen, die zorg een aandacht nodig hebben.

Richa Gupta, PFA Agra
Richa Gupta

Dierenkliniek Ipan Nilgiris

De IPAN dierenkliniek in de “Hill View Farm Animal Refuge” is een eenvoudige kliniek met 11 grote kennels voor de hier verblijvende patiënten, een aparte operatiekamer en consult-ruimtes.

De hier gegeven zorg is gratis en dus afhankelijk van zowel gedoneerde medicijnen en andere benodigdheden, als van vrijwilligers. Aangezien dit een gebied is waarin het dichtstbijzijnde  dierenhospitaal  van de overheid uren verderop ligt, verschaft deze kleine kliniek urgente medische zorg voor gewonde en zieke dieren uit de regio Masagudi-Mudumalai.

Meest voorkomend zijn gevallen van traumatische verwondingen (wonden en breuken) als gevolg van beten van roofdieren of verkeersongevallen. Door ectoparasieten veroorzaakte huidontstekingen komen veelvuldig voor, en kunnen ernstig lijden tot gevolg hebben indien ze niet correct behandeld worden.

Koeien mogen vaak vrij grazen in gebieden langs de wegen, met als gevolg dat ze afval uit vuilnisemmers binnen krijgen. Dit plastic afval hoopt zich op in de pensmaag, waardoor ze zich langdurig ziek gaan voelen en uiteindelijk sterven, aangezien ze niets voedzaams meer kunnen eten. De enige manier om zo’n koe te redden is het plastic te verwijderen door een operatie. Beter informeren van de bevolking omtrent de gevolgen van zwerfvuil, en maatregelen door de overheid op het gebied van correcte afvalverwerking door overheidsinstanties zijn de sleutel tot een duurzame, blijvende verandering. Voor de koeien langs de weg is dit echter een pijnlijk langzaam proces…

In het verleden is IPAN ook betrokken geweest bij ontwikkelingshulp aan boeren en vrouwen- zelfhulpgroepen. Het betreft trainingen op het gebied van van Eerste Hulp: behandeling van kalveren met diarree en traumatische verwondingen, en eenvoudige preventieve maatregelen waardoor de dieren gezond blijven.

In 2013 startte IPAN een samenwerkingsproject met een organisatie uit Bangalore: “Let’s Live Together”: vaccinaties tegen hondsdolheid en een “street clinic service” voor honden van inwoners in de sloppenwijken van Bangalore. Een team van Finse vrijwilligers (dierenartsen) van IPAN verbleef in de periode van 1 tot 5 april 2013 in de eerste kliniek. 250 honden werden behandeld voor verwondingen en schurft, en geënt tegen hondsdolheid. Op deze wijze worden gezondheid en welbevinden van honden, gehouden door mensen die zonder deze hulp nooit diergeneeskundige behandelingen kunnen veroorloven, aanzienlijk verbeterd. Dit is precies wat wij willen bewerkstelligen volgens ons motto' Animal Welfare means Human Welfare'. Dankzij de vaccinatie dagen zijn deze leefgemeenschappen nu beschermd tegen hondsdolheid. Met uw hulp kunnen we dit werk voortzetten en er een jaarlijks terugkerend project van maken.
 

Geketende olifanten

Het Hooggerechtshof heeft de regering van Madhya Pradesh opgedragen geketende olifanten in de Indore Zoo vrij te laten. Een Lokadalat (afgevaardigde?) van het hooggerechtshof van Madhya Pradesh heeft op een zaterdag de staat bevolen de dieren te verplaatsen en los te laten in ofwel het wereldberoemde Kanha Tiger Reserve, of het Bandhavgarh National Park( beide in het oostelijk deel van de staat), binnen een periode van 45 dagen . Een tribunaal van het MP High Court droeg de autoriteiten op om naar aanleiding van hun klachten aangaande de mannelijke olifant “Moti”en het vrouwtje genaamd “Champa” binnen 45 dagen actie te ondernemen.

Anshuman Singh verklaarde aan het Hof dat de olifanten al ruim 10 jaar gevangen worden gehouden in Indore Zoo. Tijdens de hoorzitting stelde Mohan Sausarkar, afgevaardigde van de Central Zoo Authority (CZA), dat de olifanten in Indore Zoo op onjuist en ongepaste manier worden gehouden. Hij wees erop dat de CZA op 7 november 2009 al dergelijk verblijf in gevangenschap van olifanten in dierentuinen verboden heeft. Het Hof presenteerde een PIL (Public Interest Ligitation), ingediend door Dr. Sudhir Khetawat, voorzitter van de MP Branch of Karuna International Chennai voor de rehabilitatie van de twee olifanten.

Deze zgn. PIL was geconstrueerd n.a.v. een brief die in november door Dr. Khetawat aan de officier van Justitie was gezonden. Joint Divisional Forest Officier Indore en hoofdcommisssaris Rala Mandal Sanctuary Indore, Ashok Kharate waren tijdens de hoorzitting beiden aanwezig. 

Vrijwilligerswerk Nederland http://www.werelddierenwerk.org/vrijwilligerswerk-nederland/
Vrijwilligerswerk India http://www.werelddierenwerk.org/vrijwilligerswerk-india/

 

Copyright © 2016 Stichting WerelddierenWerk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp