Copy

Bodhinews - maart 2013

De Boeddhistische Unie van België stelt hierbij Boddhinews voor: een nieuwsbrief voor de lidverenigingen van de BUB en hun beoefenaars. Via deze tweemaandelijkse brief zal u informatie ontvangen over de status van de erkenning van het boeddhisme in België en over de actualiteit van de praktijk van het boeddhisme in ons land.

De vertegenwoordigers van de verenigingen kunnen ons de reacties op deze nieuwsbrief en ons nieuwe website (zie hieronder) geven tijdens de Algemene Vergadering van 16 en 17 maart.

Bent u nog niet ingeschreven op deze nieuwsbrief ?
Dit kan u doen op onze nieuwe website 

Overlijden van de Eerwaarde Lama Karta. Het is met diepe droefheid dat we het overlijden hebben vernomen van de Eerwaarde Lama Karta. Drie jaar na zijn aankomst in 1987  in België heeft hij de spirituele leiding van de Tibetaanse Mandala op zich genomen en gaf hij onophoudelijk boeddhistisch onderricht over het hele land. Hierbij hechtte Lama Karta ook een groot belang aan de bevordering van een interconvictionele dialoog.  Hij gaf mede vorm aan het boeddhistisch landschap in België, o.a. als auteur van talrijke boeken.  Lama Karta is overleden op zaterdag 23 februari. Talrijke rituelen zijn vervolgens uitgevoerd door Lamas uit heel Europa. Andere rituelen worden momenteel elke vrijdag uitgevoerd, en dit tot 19 april.  Meer informatie vindt u op de website van het Instituut Yeunten Ling.
Politieke ontmoetingen. De leden van de Raad van Beheer van de Boeddhistische Unie van België hebben sinds het begin van het jaar 2013 talrijke vertegenwoordigers ontmoet van de politieke partijen in België. Het hartelijk onthaal en de sympathiebetuigingen voor ons project geven ons goede hoop op een erkenning in de loop van het jaar 2013. Het wetsontwerp, opgesteld door Minister van Justitie Annemie Turtelboom zal weldra ter tafel liggen van de belangrijkste politieke actoren van dit land.

 
De website van de BUB in een nieuw kleedje. De Boeddhistische Unie van België werkt op dit ogenblik aan een nieuwe versie van haar website. Dankzij een hogere flexibiliteit zal de vernieuwde vorm de belangrijkste activiteiten van de verenigingen kunnen belichten. Deze nieuwe versie bestaat voorlopig enkel als beta-versie. We zouden graag uw mening kennen. Daarom nodigen we u uit om de nieuwe website te ontdekken (door hier te klikken) en om uw opmerkingen te noteren. Deze kan u dan meedelen op de Algemene Vergadering van 16-17 maart 2013.

 
Boeddhistische opleidingen: stand van zaken. Het postgraduaat in Boeddhistische Filosofie en Ethiek heeft in het begin van het jaar zijn tweede cyclus aangevangen. Niet minder dan veertig studenten hebben zich ingeschreven, waarvan er een deel de eerste cyclus verder zetten die vorig jaar van start ging. De opleiding Boeddistische Begeleider in de Zorgsector heeft ook succes met niet 27 ingeschreven personen. Omwille van organisatorische redenen wordt deze cyclus op dit ogenblik enkel in het Frans gegeven. De Nederlandstalige formule wordt iets later opgestart. Een derde opleiding zal vòòr het einde van 2013 het licht zien, met als doel om boeddhistische begeleiders op te leiden voor het gevangeniswezen.
De BUB uitgenodigd bij de imams. De voorzitster van de Boeddhistische Unie van België werd op 22 januari uitgenodigd om deel te nemen aan een conferentie die door de Moslimexecutieve van België georganiseerd werd in het kader van een opleiding voor imams. Naast andere vertegenwoordigers van religies en levensovertuigingen, zoals de Groot Rabbijn van België of de Juridische Directrice van het Centre d’Action Laïque, heeft Monique De Knop een bijdrage geleverd met als onderwerp “de bijdrage van de religies en levensbeschouwingen tot het samenleven”. Haar tussenkomst kreeg vele positieve reacties. U kan haar toespraak hier vinden.
Het onwankelbare vertrouwen van de krijger, een tekst van de Eerwaarde Lama Karta
" De opleiding Accompagnant Bouddhique dans le Secteur des Soins (Boeddhistische Begeleider in de Zorgsector), die dit jaar voor het eerst georganiseerd werd door de BUB laat me vooral toe even halt te houden en een moment van reflectie in te lassen over de invulling die ik geef aan mijn taak als verzorgster. « Hoe kan ik als boeddhist die verzorgende aanwezigheid verbeteren ?». De verschillende lessen die gegeven worden, bieden telkens de kans om verschillende boeddhistische concepten aan te scherpen, te actualiseren en te integreren.  Anderzijds laat de diversiteit van de  boeddhistische scholen die door de verschillende boeddhistische leraren vertegenwoordigd worden me toe om bepaalde noties uit te breiden of bepaalde zienswijzen in een breder kader te zien. Dit helpt me in mijn huidige en toekomstige begeleiding om gefocust te blijven op de reële basis van de woorden van Boeddha buiten elke notie van voertuig of school.  Terug komen naar een bepaalde  « universaliteit » van het boeddhisme lijkt me fundamenteel om zo adequaat mogelijk te zijn tijdens onze toekomstige begeleiding .  " 
— Anne-Catherine Debbaut


"Enthousiast, gelukkig en nieuwsgierig ben ik vorig jaar gestart met de opleiding Boeddhistische Filosofie en Ethiek van de BUB. Dit was voor mij een jaar van reële transformatie en metamorfose, want - naast de diepe studie van de Dharma met de hulp van leraars die blijk gaven van een mooie open geest - heeft me dit geholpen om tot een dieper inzicht te komen dat elke school een bloem is op hetzelfde pad van de Boeddha. Hoe had ik mij het geluk kunnen inbeelden om er  zoveel meer dan oprechte vrienden te vinden, broers en zussen in de Dharma? Ik had echt het gevoel dat in de loop van het jaar bij iedereen welwillendheid en goedaardigheid tot bloei kwam. We hebben onze respectievelijke tradities beluisterd, vergeleken en ontdekt met onbegrensd respect en liefde. Het was ook een geweldige ervaring om te zien hoe elke Sangha de andere tradities ontdekten; en ik denk dat bij iedereen een werkelijke opening plaats vond. Vandaag heb ik een sterk aanvoelen dat dit slechts het startpunt is van een prachtige weg die ons steeds verder zal leiden tot het delen van de Dharma met de jeugd. Mogen we, nu zoveel  graankorrels in ons hart gezaaid zijn, de zon en de vreugde laten ontluiken in de tuin van onze kinderen. "
— Barbara Dauwe

VIDEO

Joan Halifax - het mededogen en de echte betekenis van empathie

Joan Jiko Halifaxis is een Zen roshi, anthropologe, ecologist, burgerrechtenactivist, verzorgster in een rusthuis en auteur van meerdere boeken over het boeddhisme en spiritualiteit. Ze heeft momenteel de functie van abdis en spiritueel leraar van het Upaya Zen Centrum te Santa Fe, een Zen Peacemaker gemeenschap die ze in 1990 gesticht heeft. Roshi Halifax heeft de Dharma transmissie ontvangen van Bernie Glassman en van Thich Nhat Hanh. Voorheen had ze Zen beoefend met de Koreaanse Zen Meester Seung Sahn.  Als sociaal geëngageerde boeddhist heeft Halifax een omvangrijk werk gerealiseerd over de dood via haar Project over het Zijn met de Dood (dat ze gesticht heeft). Ze maakt deel uit van de Raad van Bestuur van het Mind and Life Institute, een organisatie zonder winstoogmerk dat als doel heeft om de relatie tussen wetenschap en boeddhisme verder uit te diepen.

Agenda


Van 16 tot 17 maart - Algemene Vergadering
De eerste Algemene Vergadering van het jaar 2013 zal doorgaan tijdens een residentieel weekend in het Instituut Yeunten Ling. De agenda van het weekend bevindt zich op het intranet van de BUB.
Instituut Yeunten Ling - Promenade Saint Jean l'Agneau 4 - 4500 Huy


Van 1 tot 20 april 2013 - Vipassana Retraite met de Eerwaarde Sayadaw U Thuzana (Dhamma Group)
Intensieve meditatieretraite volgens de methode van  Mahasi Sayadaw. De Eerwaarde Sayadaw U Thuzana is geboren op 30 april 1954 te Indaw, In de regio Sagaing in het Noorden van Birmanie. Toen hij twaalf jaar was startte Sayadaw meditatie met zijn vader, U Hla Aung in het meditatiecentrum Mahasi en andere centra in Myanmar. Zijn vader werd vervolgens bhikkhu met de naam Bhikkhu Eindika. Meer informatie.
Centre Dhammaramsi - Route de Floreffe 22 - 5170 Profondeville
 

Van 6 april tot 12 april - Powa (Instituut Yeunten Ling)
Een intensieve en zeer praktisch gerichte retraite. De Powa praktijk vormt één van de meest krachtige middelen om zich op een grondige manier voor te bereiden op het sterven. Als we ons tijdens het leven vertrouwd maken met de meditatieoefeningen van Powa, zullen we in staat zijn op het moment van de dood onze geest te leiden en te richten naar de ‘zuivere velden van grote gelukzaligheid’, Dewatchen geheten, die verbonden zijn met Boeddha Amitabha. Meer informatie.
Château Fond l'Evêque - Promenade Saint Jean l'Agneau 4 - 4500 Huy 


Weekend van 20 en 21 april - Retraite met Zen Meester Wu Bong (Kwan Um School of Zen)
Intensieve meditatie retratie met Zen Meester Wu Bong en Koen Vermeulen JDPSN. Zen Meester Wu Bong is hoofdleraar van de Kwan Um Zen School Europa. Alvorens Zen Meester Seung Sahn te ontmoeten en zijn eerste student te worden in 1972 heeft ZM Wu Bong een jaar Zen beoefend in het San Francisco Zen Center van Suzuki Roshi en heeft hij een jaar geleefd in het meditatie centrum van Tarthang Tulku in het Tibetaanste Nyingmapa Meditatie Centrum in Berkeley (California). Hij kreeg Dharma Transmissie als Zen Meester in 1993. Sinds 2009 is hij monnik. Koen Vermeulen werd Ji Do Poep Sa Nim tijdens de inka ceremonie van 9 maart jl. Meer informatie.
Nestelingstraat 16 - 1080 Brussel

 

 7 april - Hanamatsuri - Bloemenfeest (Jikoji)
Gedachtenis van Boeddha Gautama’s geboorte. Het Kinderfeest gaat door op 8 april. Er is die dag ook de mogelijkheid tot het nemen van Drievoudige Toevlucht (kieshiki). Meer informatie.
Pretoriastraat 68 - 2600 Berchem
 


Van 13 april tot 16 april – Bezoek van Gyetrul Jigme Rinpotche (Padma Ling)
Gyetrul Jigme Rinpotche is bij zonsopgang geboren op 15 oktober 1968, de tiende dag van de zesde maand van het jaar van de Aap van de Aarde, de verjaardag van de gebooorte van Guru Rinpotche. Hij is de zoon van de gerenomeerde Tertön, of ontdekker van verborgen schatten, de Eerwaarde Namkhar Drimed Rabjam Rinpotche, spiritueel leider van de Ripa traditie. Zijn moeder, Khandro Chime Dolkar, stamt zelf af van een adelijke familie uit Bhutan. Meer informatie.
Rue des Champs 38 - 4287 Racour
 
Weekend van 20 en 21 april - Sesshin met Luc De Winter (BZV)
Retraite in de Soto Zen traditie met Luc De Winter, student van Roland Yuno Rech. Het thema van de retraite is Sandokai. Meer informatie.
In het Stille Pand - Sarephta - Ezelstraat 26 - 8000 Brugge
Van 26 april tot 28 april – Bezoek van Lama Yeshe Losal Rinpotche (Samye Dzong)
Lama Yeshé Losal is de broer van Akong Rinpotche. Hij werd op heel jonge leeftijd naar zijn klooster gestuurd zoals gangbaar was in Tibet. Na de gebeurtenissen van 1959 en een moeilijke reis tot in Indië in de aanwezigheid van Akong Rinpotche, Chögyam Trungpa Rinpotche en vele andere Tibetaanse vluchtelingen, bezcoht hij de eerste school in verbanning voor jonge Tulku’s, hoewel hij er zelf geen was. Meer informatie.
Rue Capouillet 33 - 1060 Bruxelles

 
Weekend van 3 mei tot 5 mei - Sesshin met Michel Mokusho Deprèay (Shikantaza)
Retraite in de Soto Zen traditie met Michel Mokusho Deprèay, student Ryôtan Tokuda. Meer informatie : michel@shikantaza.be
Monastère de l'Alliance - 82, rue du Monastère - 1330 Rixensart  


Copyright © 2013 Union Bouddhique Belge asbl - Boeddhistische Unie van België vzw, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp