Copy

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

 

obracíme se na Vás jménem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, resp. programu „Street Law“, který na ní již sedm let působí.

 

Při výuce práva na školách opakovaně narážíme na to, že pro studenty je právo často značně abstraktní a právní instituce vnímají jako něco z jiného světa než je ten, ve kterém žijí. Rádi bychom proto přispěli k tomu, aby se tento nepříliš lichotivý obraz práva i právních institucí proměnil. Jako nejvhodnější způsob nám připadá pozvat studenty do soudních místností, aby sami na vlastní oči mohli vidět, co se u soudu odehrává. Bude to pro ně nepochybně významná zkušenost, která jim právo i jeho představitele přiblíží.

 

Myslíme si, snad správně, že mnoho z Vás by se svými studenty na soudní jednání rádo přišlo, ale narážíte na řadu technických komplikací. Abychom Vám situaci usnadnili, získali jsme pro náš projekt řadu soudkyň a soudců, převážně z pražských obvodních soudů, kteří mají o tento způsob vzdělávání v právu zájem a jsou ochotni a připraveni přijmout ve svých jednacích síních vaše třídy. Rádi Vám s nimi zprostředkujeme kontakt.

 

Jak se do projektu zapojit?

 

Pokud máte zájem vzít svoji třídu na soudní jednání, stačí nás kontaktovat na emailové adrese adelamares@gmail.com s tím, že nám napíšete, k jakému soudu byste měl/a zájem se jít podívat, případně na jaký typ řízení (trestní či civilní).

 

Pokud byste měl/a jakékoliv dotazy týkající se projektu, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Více o celém projektu se dočtete v tomto dokumentu (pdf, 212 kB)
 

 

Předem děkujeme za odpověď

 

S přáním všeho dobrého

 

Adéla Marešová

Členka týmu Street Law na PF UK

 

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

 Vedoucí programu Street Law na PF UK

Copyright © 2015 Street Law. Všechna práva vyhrazena


Our mailing address is:
Právnická fakulta UK
náměstí Curieových
7
Praha 110 00
Czech Republic

Add us to your address book


Tento email jste obdrželi, protože jste vyjádřili vůli být s námi v kontaktu.
Pokud tomu tak není, případně nemáte o další emaily zájem, můžete se z tohoto seznamu odhlásit zde.