Copy

Vážené učitelky, vážení učitelé,

také si čas od času kladete otázky jako jak učit právo tak, aby bavilo studenty i vás? Jaké výukové metody použít? Jaké změny přinesl nový občanský zákoník a co z nich představit v hodinách? Jak se liší jednotlivé typy soudních řízení? Jak sehrát se studenty simulované soudní řízení? Na které změny v trestním právu bychom neměli při výuce zapomenout?

Na tyto i mnohé další otázky, které v seminářích položíte, bychom rádi odpověděli, a to v kurzech pro učitele společenských věd na základních a středních školách. Víme, že právo nebývá nejoblíbenější vědou, kterou učitelé ZSV či OV vyučují, a chceme jej proto představit v jeho lepší podobě. Kurzy jsou pořádané pod záštitou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jsou vedeny právníky, kteří tuto fakultu vystudovali a sami právo vyučují na středních školách. Semináře jsou akreditovány Ministerstvem školství,  mládeže a tělovýchovy, a to rozhodnutím č.j. MSMT 23274/2014-1.

 

Na výběr jsou tři kurzy:
 

1. Didaktika práva

Kurz je zaměřen na použití vhodných výukových metod. Učitelům budou nabídnuty i některé aktivity a pracovní listy, které mohou ihned začít používat ve svých hodinách. Více informací o kurzu naleznete tabulce níže nebo na http://streetlaw.eu/kurz-didaktiky-prava/.

2. Soukromé právo

Důraz je kladen na představení novinek v občanském zákoníku, do kterého nově patří i právo rodinné a částečně úprava obchodního práva, dále se zaměříme na změny u obchodních korporacích a v pracovním právu. Učitelům budou poskytnuty didaktické materiály ke všem těmto okruhům, stejně tak jako tipy na výukové metody. Více informací o kurzu naleznete v tabulce níže nebo na http://streetlaw.eu/kurz-pravo-i-pravo-soukrome/.

3. Veřejné právo

Obsahem je především trestní právo, zmíníme také relativně novou právní úpravu odpovědnosti právnických osob. Důraz bude kladen také na odlišení trestního a správního práva za pomoci příkladů a ukázkových aktivit. Více informací o kurzu naleznete v tabulce níže nebo na http://streetlaw.eu/kurz-pravo-ii-undefined-pravo-verejne/.

 

V případě zájmu o kurzy se přihlaste prostřednictvím odkazů, které naleznete v jednotlivých tabulkách. Pro více informací nás můžete kontaktovat na kurzy@streetlaw.eu.

Více informací o naší činnosti, kurzech a Street Law naleznete na http://streetlaw.eu/.

 

Těšíme se na vás!

 

Za celý Street Law tým

Tomáš Friedel
 

STREET LAW - NABÍDKA KURZŮ PRO UČITELE (kompletní nabídka ve formátu PDF)

Copyright © 2016 Street Law. Všechna práva vyhrazena


Our mailing address is:
Právnická fakulta UK
náměstí Curieových
7
Praha 110 00
Czech Republic

Add us to your address book


Tento email jste obdrželi, protože jste vyjádřili vůli být s námi v kontaktu.
Pokud tomu tak není, případně nemáte o další emaily zájem, můžete se z tohoto seznamu odhlásit zde.