Copy

NIFS - Digitalt møte torsdag 28. mai

                                       
 
Tema for NIFS-møtet i mai er forberedelse til sikkerhetsmåneden i egen virksomhet. Sikkerhetsmåneden oktober kommer fortere enn vi aner og forberedelsene starter nå. NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) som er koordinator for Nasjonal sikkerhetsmåned starter møtet, KiNS (Foreningen kommunal informasjonssikkerhet) vil fortsette med hvordan vi kan bruke digitale verktøy på en god måte og Digitaliseringsdirektoratet vil blant annet snakke om erfaringer fra tidligere sikkerhetsmåneder.

Møtet blir avholdt digitalt på samme måte som møtet i april. Invitasjon sendes til NIFS-medlemmene på e-post.

NIFS-møtene er åpne for alle offentlige ansatte. Hvis din virksomhet ønsker å delta, eller har andre spørsmål om NIFS, send en e-post til infosikkerhet@digdir.no.

NSMs grunnprinsipper er oppdatert 

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet definerer et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer, data og tjenestene de tilbyr mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk.

Grunnprinsippene kan benyttes som en tiltaksbank for valg av sikkerhetstiltak ved håndtering av risiko.

Nytt i versjon 2 er blant annet at prinsippene i større grad tar hensyn til at mange virksomheter nå benytter virtualisering og skybaserte løsninger, og at strukturen er forbedret slik at tiltakene skal være mer brukervennlige.

Last ned presentasjoner fra forrige NIFS-møte

NIFS-møtet onsdag 22. april, om muligheter og utfordringer med økt bruk av digitale verktøy i arbeids- og skolehverdagen, var en stor suksess med høy deltagelse og gode tilbakemeldinger. Over 80 deltakere strømmet arrangementet.

Presentasjoner fra møtet kan lastes ned fra nettsidene våre.
Kommende arrangementer
28
MAI
NIFS-møte: Forberedelser sikkerhetsmåneden »
Digitalt
   

 


 
Se alle arrangementer »