Copy

Kan vi hjelpe deg med gjennomføring av sikkerhetsmåneden?


 
Sikkerhetsmåneden handler om å øke de ansattes bevissthet rundt informasjonssikkerhetsspørsmål. Vi i Difi ønsker å bistå deg som er fagansvarlig informasjonssikkerhet med å kommunisere viktige budskap til ulike deler av virksomheten. 

Ønsker du at Difi kommer og holder et foredrag eller hjelper deg med å gjennomføre en dilemmatreningsworkshop eller planlegging av øvelser innen informasjonssikkerhet?

Presentasjoner fra NIFS-møtet onsdag 4. september


 
Tema for møtet var kompetanse innen informasjonssikkerhet. Presentasjonene fra møtet kan du laste ned fra nettsidene våre.

Ca. 40 deltakere diskuterte Difis utkast til kompetansebeskrivelser, og ulike muligheter for kompetanseheving og etterutdanning. I tillegg fikk de høre om hvordan Bærum kommune har jobbet for å få opplæring om informasjonssikkerhet og personvern inn den obligatoriske basisopplæringen for kommunens ansatte. 

Vi takker for mange gode innspill som vi tar med oss videre i arbeidet!
 

Sikkerhetsfestivalen 2019

Med over 900 registrerte deltakere ble Sikkerhetsfestivalen en suksess. Som samarbeidspartner takker vi for muligheten til å være med og ser tilbake på et vellykket og inspirerende arrangement.

Se presentasjonene fra festivalen.

Flere nyhetsbrev fra Difi
Difis personvernerklæring
Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet? Meld deg av her.