Copy

Vil du være med å påvirke?

       
Digitaliseringsdirektoratet samarbeider med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om å styrke styringen av informasjonssikkerhet i offentlige virksomheter, og vise hvordan dette henger sammen med helhetlig styring og kontroll.

Vi planlegger blant annet å tydeliggjøre sammenhengen mellom veiledningen som finnes, forklare grunnleggende konsepter bedre i Digitaliseringsdirektoratets veileder i internkontroll, og vise hvordan arbeidet med informasjonssikkerhet kan sees i sammenheng med virksomhetsstyringen.

For å få til dette på en god måte, trenger vi å snakke med brukerne våre. Vi søker derfor etter deltakere til en fokusgruppe som kan gi innspill til leveransene. Vi vil arrangere halvdagsmøter 3-5 ganger i løpet av 2020, med noe forberedelse i forkant.

Høres dette interessant ut? Send e-post til infosikkerhet@digdir.no!

Få hjelp til å følge opp informasjonssikkerhet i etatsstyringen

Sammen med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har Digitaliseringsdirektoratet lansert en miniveileder med et tilhørende dialogverktøy Veiledningen skal bedre oppfølgingen av informasjonssikkerhet i styringsdialogen mellom departementer og underliggende virksomheter. Du finner veiledningen på DFØ sine sider om etatsstyring.

Veilederen kan være nyttig både for deg som er etatsstyrer, ansvarlig ledelse i en virksomhet, og for deg som er fagansvarlig for informasjonssikkerhet og bistår ledelsen i arbeidet. Veilederen kan tilpasses og benyttes i kommuneledelsens oppfølging av kommunale virksomheter.

NIFS - Neste møte onsdag 22. april

                                       
 
Tema for NIFS-møtet i april er som vanlig øvelse. Deltakerne vil få en innføring i hvordan øvelser kan gjennomføres og hvordan øvelser bidrar til å styrke informasjonssikkerheten i egen virksomhet. Det blir også erfaringsforedrag. I gruppediskusjonene vil vi gå igjennom ulike øvelsesscenarier.

Invitasjon blir sendt til NIFS-medlemmene på e-post.

Presentasjoner fra forrige NIFS-møte, der tema var helhetlig styring og kontroll, kan lastes ned fra nettsidene våre.

NIFS-møtene er åpne for alle offentlige ansatte. Hvis din virksomhet ønsker å delta, eller har andre spørsmål om NIFS, send en e-post til infosikkerhet@digdir.no.

Påminnelse om nye e-postadresser i Digitaliseringsdirektoratet 

Fra 1. mars i år kan dere ikke lenger nå oss på våre gamle e-postadresser. 
Våre nye adresser er på formen: Fornavn.Etternavn@digdir.no.
Ny e-postadresse til miljøet vårt er: infosikkerhet@digdir.no.

Nettsidene våre er under arbeid, og vår nye nettsider finner du her: www.digdir.no/infosikkerhet/882.
I en periode framover finner du også fortsatt informasjon på infosikkerhet.difi.no.
Kommende arrangementer
22
APR
NIFS-møte: Øvelser  »
Oslo
28
MAI
NIFS-møteForberedelser sikkerhetsmåneden »
Oslo

 


 
Se alle arrangementer »