Copy

Informasjonsmøte om samordning av veiledningstilbudet innen informasjonssikkerhet

Flere aktører samarbeider i høst om å samordne veiledningstilbudet innen informasjonssikkerhet. Vi ønsker å tydeliggjøre sammenhengen mellom ulik veiledning som er relevant for styring og kontroll på området. Slik vil vi hjelpe virksomheter i å se arbeidet med styring og kontroll av informasjonssikkerhet i sammenheng med arbeidet med sikkerhetsstyring i henhold til sikkerhetsloven, personvern og virksomhetsstyringen for øvrig.

I den forbindelse ønsker vi offentlige aktører som veileder, gir råd og fører tilsyn innen informasjonssikkerhet eller tilgrensende områder velkommen til et informasjonsmøte via Microsoft Teams torsdag 24. september 2020, klokken 10:00-11:30.

Informasjonsmøtet arrangeres av Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Tenker du at det er nyttig for dere og deres brukere å få informasjon om hva vi arbeider med? Send påmelding til katrine.svendsen@digdir.no innen utgangen av mandag 21. september.

Rekorddeltagelse på NIFS-møtet!

                                       
 
Møtet 9. september om Øvelser for bedre informasjonssikkerhet og informasjon om Digital 2020 ble arrangert i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

På det meste deltok 188 personer på det digitale møtet og dette er ny rekord for et NIFS-møte. Da dette var et samarbeidet med DSB så inviterte vi en større målgruppe, i etterkant har vi fått flere nye medlemmer i NIFS-nettverket vårt. Samarbeid er gull!   

Et kort sammendrag og noen av presentasjonene fra møtet finner du på nettsidene våre.

NIFS-møtene er åpne for alle offentlige ansatte. Hvis din virksomhet ønsker å delta, eller har andre spørsmål om NIFS, send en e-post til infosikkerhet@digdir.no.

Sikkerhetsmåneden 2020 - sammen om en sikker digital offentlig sektor

I sikkerhetsmåneden oktober inviterer Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor».

Fredag 23. oktober: Helhetlig styring og forvaltning på tvers av forvaltningsnivåene. 

Torsdag 29. oktober: Viktigheten av sikkerhetskompetanse og arbeidet med kompetanseheving. Sikkerhetskultur, øvelser og deling av erfaringer rundt sikkerhetsutfordringer.  

Webinarene er rettet mot ansatte i offentlig og privat sektor med interesse for informasjonssikkerhet.

Mer informasjon, foreløpig agenda og lenker til påmelding finner du på nettsidene våre.
Kommende arrangementer
23
OKT
Webinar: Sammen om en sikker digital offentlig sektor - dag 1
29
okt
Webinar: Sammen om en sikker digital offentlig sektor - dag 2

 


 
Se alle arrangementer »