Copy

Difis veileder er tilpasset den nye sikkerhetsloven

Difis veiledningsmateriell "Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet" er ute i versjon 1.4. Det er gjort en lang rekke tilpasninger, slik at den fortsatt skal være tilrettelagt for helhetlig og systematisk arbeid med styring og kontroll i virksomhetene, inkludert sikkerhetsloven.

NIFS-møte 10. april

Neste NIFS-møte skal handle om håndtering av uønskede hendelser.

Vil du bli vår nye leder?

Statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet søker ny leder. Er du den vi leter etter? Se stillingsutlysningen.

Deltagerrekord på NIFS-møtet 13. februar

Temaet for møtet var den nye sikkerhetsloven som trådte i kraft 1. januar i år. 
Presentasjoner fra møtet.

Meld deg på digitaliseringskonferansen!

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Difis seksjon for informasjonssikkerhet er ansvarlig for sesjon 5 "Tillit som driver for effektiv digitalisering og innovasjon i offentlig forvaltning".

Følg med på programmet og meld deg på konferansen.  

Sikkerhetsfestivalen 2019 - invitasjon til sponsorer og utstillere

Kommende arrangementer
10
APR
NIFS-møte 
Oslo
   
Se alle Difis arrangementer »
Flere nyhetsbrev fra Difi
Difis personvernerklæring
Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet? Meld deg av her.