Copy

Arbeidet med informasjonssikkerhet i kommunal sektor

Digitaliseringsdirektoratet har på oppdrag fra KMD undersøkt hvordan fylkeskommuner og kommuner arbeider med informasjonssikkerhet. Rapporten er basert på observasjoner fra dokumentstudier. Arbeidet er utført i dialog med KS. Rapporten kan lastes ned fra nettsidene våre. 

Øvelse gjør mester

På de fleste området i livet sier vi at øvelse gjør mester. I det ligger det en forståelse av at vi lærer gjennom å prøve og feile. Gjennom å øve lærer vi å unngå feil i reelle situasjoner. Det gjelder også når vi skal håndtere sikkerhetshendelser, forteller Zoya Shah på Digitaliseringsbloggen.

Presentasjoner fra NIFS-møtet 18. november

Tema for NIFS-møtet i november var "Hvordan forbedre informasjonssikkerhetsarbeidet i din virksomhet - fem viktige områder". Presentasjonene fra møtet ligger nå på nettsidene våre.

NIFS-møtene er åpne for alle offentlig ansatte. Ønsker virksomheten din å bli med i NIFS, eller har andre spørsmål om NIFS, send en e-post til infosikkerhet@digdir.no.