Copy

NIFS-møte 17. februarÅrets første NIFS-møte 17. februar handler om erfaringer fra arbeidet med informasjonssikkerhet i helsesektoren. Riksrevisjonen publiserte i desember 2020 en rapport om hvordan helseforetakene håndterte angrep på sine IKT-systemer. De vil fortelle om sin rapport og Direktoratet for e-helse vil snakke om arbeidet med en strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. 

Møtet er digitalt og er åpent for alle, både offentlig og privat ansatte.

Påmelding

Metode for kartlegging av sikkerhetskultur

En mye brukt metode for å kartlegge sikkerhetskultur er bruk av spørreundersøkelse. Hvordan planlegger du en slik kartlegging og hvilke spørsmål bør du stille for å få de gode svarene du kan jobbe videre med?

I samarbeid med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har vi både laget nytt og oppdatert det eksisterende veiledningsmaterialet vårt innen kompetanse og kultur på informasjonssikkerhetsområdet. Du vil finne en metode for kartlegging av sikkerhetskultur og en veileder for utvikling av sikkerhetskompetanse og sikkerhetskultur. 

Trenger du hjelp til å bruke veilederne, ta kontakt med oss på infosikkerhet@digdir.no

Hva sier andre?Vi har laget en nettside som lenker til kortfattet informasjon om aktiviteter, råd og anbefalinger på informasjonssikkerhetsområdet fra andre aktører. Formålet er å gjøre det lettere for dere å finne informasjon om relevante temaer knyttet til informasjonssikkerhet fra forvaltningen. 

Hils på vår nye kollegaVi ønsker velkommen Henrik Lindgren Jensen som hadde sin første arbeidsdag hos oss mandag 1. februar. Etter en hektisk dag med utlevering og innføring i bruk av arbeidsverktøy, sluttet Henrik seg til seksjonen hjemmefra.

Henrik er utdannet ved Universitet i Oslo med en mastergrad i forvaltningsinformatikk. Forvaltningsinformatikk er et studie med fokus på ferdigheter innen elektronisk forvaltning, personvern og informasjonssikkerhet. Henrik har bakgrunn fra informasjonssikkerhetsarbeid i statlig, så vel som i kommunal sektor.
 
Henrik kommer til oss fra Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune, og vi håper han vil trives godt!
Kommende arrangementer
17
FEB
NIFS-møte Erfaringer fra arbeidet med informasjonssikkerhet i helseforetakene  »
Digitalt møte
Se alle arrangementer »