Copy

Husk NIFS-møte tirsdag 4. februar

                                       
 
Vil du være med å påvirke hvordan Digitaliseringsdirektoratet, DFØ og NSM kan gi et mer helhetlig veiledningstilbud?

Møtet har tema helhetlig styring og kontroll. 

Lenke for påmelding er sendt ut til medlemmer av NIFS-nettverket. Ta kontakt dersom du som offentlig ansatt ønsker å bli medlem av nettverket.

Hjelp til å etterleve sikkerhetsstandarder

I 2018 ble det lagt inn to nye sikkerhetsrelaterte forvaltningsstandarder som anbefalinger i Referansekatalogen, og to av de eksisterende forvaltningsstandardene ble oppdatert. 

Til hjelp for å etterleve standardene har vi laget to veiledere, en for for etablering av tekniske tiltak for å etterleve standardene og en for hvordan man kan teste etterlevelse av standardene.

Veilederne omhandler følgende:
  • Anbefalte standarder for sikker datakommunikasjon
  • Anbefalt standard for transportsikring av e-post
  • Anbefalte standarder for å motvirke falske avsendere av e-post
  • Anbefalte standarder for sikker bruk av domenenavnsystemet

Vi er en del av Digitaliseringsdirektoratet 

Kompetansemiljøet for informasjonssikkerhet er en del av det nye Digitaliseringsdirektoratet og vi viderefører vårt arbeid med informasjonssikkerhet i offentlig sektor.

Nettsidene våre er under arbeid, og vår nye adresse er: www.digdir.no/infosikkerhet/882 
I en periode framover finner du fortsatt informasjon på infosikkerhet.difi.no.

Våre nye e-postadresser er: Fornavn.Etternavn@digdir.no.
Ny e-post-adresse til miljøet vårt er: infosikkerhet@digdir.no.

Vil du bidra med et foredrag eller en workshop på Sikkerhetsfestivalen 2020?

 

Sikkerhetsfestivalen foregår på Lillehammer 31. aug – 02. sept 2020.
Bidrag av faglig karakter som foredrag, kurs, workshops, konkurranser, debatter eller hackathons fra hele fagområdet ønskes, både teoretiske og praktiske tilnærminger. Erfaringsforedrag er alltid populært!

Send inn ditt forslag
kommende arrangementer
4
FEB
NIFS-møte - helhetlig styring og kontroll  »
Oslo
22
APR
NIFS-møte
Oslo
   
Se alle arrangementer »