Copy

Veilederen «Internkontroll i praksis – Informasjonssikkerhet» er oppdatert

Et av målene med dette veiledningsmateriellet har hele tiden vært å legge til rette for helhetlig styring og kontroll i virksomhetene. 

I denne nye versjonen av "Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet" finner du flere nye henvisninger til annen relevant veileding.

Digitaliseringsdirektoratet er partner i Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonalt cybersikkerhetsenter (NCSC) er en nasjonal autorativ kilde til rådgivning, og tilbyr anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv. Nasjonalt cybersikkerhetssenter skal blant annet utarbeide tiltak på nasjonalt nivå og virksomhetsnivå, foreslå nasjonale standarder og krav ved behov, og gjøre informasjon tilgjengelig og anvendbar. Vi gleder oss til dette samarbeidet.

Nettverk for veiledningsaktører

Digitaliseringsdirektoratet har nylig blåst støv av et nettverk for veiledningsaktører for å fremme dialog mellom de som veileder på områder relevant for styring og kontroll av informasjonssikkerhet. Bakgrunnen er at vi ønsker å gjøre det tydeligere hvem som veileder om hva, og synliggjøre sammenhengene slik at det blir lettere å benytte veiledning i et mer helhetlig arbeid i virksomhetene.

Nettverket er en møteplass der veiledningsaktørene på disse fagområdene kan koordinere seg og utveksle erfaringer. Dette kan bidra til et bedre og mer helhetlig veiledningstilbud.

Etter første møte var det tydelig at alle er enige om at det er behov for bedre koordinering, og alle er positive og ønsker å bidra til et bedre veiledningstilbud til offentlig forvaltning. 

Unit har kartlagt informasjonssikkerhet og personvern

Unit har gjennomført sin andre kartlegging av tilstanden for informasjonssikkerhet og personvern ved universiteter, høgskoler og øvrige virksomheter underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). Hovedkonklusjonen er at sektoren har styrket ressursinnsatsen det siste året og jobber mer systematisk på dette feltet. 

Last ned presentasjoner fra forrige NIFS-møte

NIFS-møtet onsdag 28. mai handlet om forberedelser til sikkerhetsmåneden 2020 i egen virksomhet.

Presentasjoner fra møtet kan lastes ned fra nettsidene våre.
Vi ønsker dere alle en god sommer!
Kommende arrangementer
09
SEPT
NIFS-møte: Øvelser
Se alle arrangementer »