CopySikkerhetsmåneden 2020 - sammen om en sikker digital offentlig sektor

I samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) inviterer vi i oktober til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor».

Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) åpner webinaret fredag 23. oktober. Tema denne dagen er helhetlig styring og forvaltning på tvers av forvaltningsnivåene. Vi får blant annet høre Kjetil Århus, direktør for Digitalisering og innovasjon i Bergen kommune, snakke om hva stat og kommune kan lære av hverandre.

På webinaret torsdag 29. oktober får vi høre Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør for Strategisk IKT og digitalisering i KS, snakke om hvordan kommunal sektor i fellesskap jobber med informasjonssikkerhet. Vi får også innlegg om Digitaliseringsdirektoratets kompetansebeskrivelser og KiNS' kompetansepakker, samt erfaringsforedrag fra kommuner som har brukt kompetansepakkene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tar oss med på lanseringen av nye øvelsespakker.
 
Webinarene er rettet mot ansatte i offentlig og privat sektor med interesse for informasjonssikkerhet.

Lenker til påmelding og agenda finner du på nettsidene våre.

Har dere benyttet kompetansebeskrivelsene?

Digitaliseringsdirektoratet lanserte i 2019 beskrivelser av ansvar, oppgaver og ønsket kompetanse for roller knyttet til styring og kontroll av informasjonssikkerhet

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere. Har dere benyttet dere av kompetansebeskrivelsene våre? I hvilken sammenheng? Var de nyttige? Har dere tips til forbedringer? Del gjerne erfaringer med oss ved å sende en e-post til infosikkerhet@digdir.no. 


Heldagsseminar om digital sikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til et heldagsseminar om digital sikkerhet og beredskap. Seminaret er en del av DSBs prosjekt om Digital 2020, og vil arrangeres som et webinar onsdag 14. oktober 2020, fra kl. 0900 til 1530. Seminaret er gratis og er åpent for alle med interesse og kompetansebehov innen digital sikkerhet og beredskap.

Program og påmeldingsinformasjon finner du på DSBs nettsider.


Møt oss på NOKIOS 2020

Elisabeth Aspaas Runsjø, Katrine Aam Svendsen og Svanhild Gundersen fra Digitaliseringsdirektoratets seksjon for informasjonssikkerhet holder kurs på NOKIOS tirsdag 20. oktober kl. 10-12. Kurset tar for seg hvordan du kan bygge opp et helhetlig opplæringsprogram, og gir råd til hvordan du kan utvikle sikkerhetskulturen i din virksomhet.

Seksjonssjef Kjetil Korslien er innleder på sesjon 2c torsdag kl 9-10 om Digital sårbarhet – Informasjonssikkerhet og personvern.

NOKIOS er i år en heldigital konferanse. Se program og meld deg på.


Helhetlig digitalt risikobilde 2020

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har publisert Helhetlig digitalt risikobilde 2020. Dette er NSMs årlige rapport for å øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter.
Kommende arrangementer
23
OKT
Webinar: Sammen om en sikker digital offentlig sektor - dag 1
29
okt
Webinar: Sammen om en sikker digital offentlig sektor - dag 2
18
NOV
NIFS-møte
Se alle arrangementer »