Copy

Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Ny nasjonal strategi for digitial sikkerhet og digital sikkerhetskompetanse lanseres i dag 30.januar. Øyvind Grinde fra Difi presenterer anbefalte tiltak for å øke virksomhetenes egenevne sammen med NSM og NorgesGruppen. Arrangementet strømmes.

Ny sikkerhetslov fra 1. januar

Ny lov om nasjonal sikkerhet med forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019. Informasjonssikkerhet og IKT har en tydelig plass i det moderniserte regelverket. For å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser og grunnleggende nasjonale funksjoner stiller loven krav til beskyttelse av informasjon, informasjonssystemer, infrastruktur og objekter mot tilsiktede handlinger.

Oppdaterte anbefalinger i referansekatalogen

Referansekatalogen for IT-standarder er oppdatert med to nye anbefalte standarder for transportsikring av e-post. Dette skal redusere risikoen for sikkerhetsbrudd som skyldes mellommannsangrep og risikoen for at transportsikringen ikke virker på grunn av feil.

Aktuelle høringer

Kommende arrangementer
13
FEB
NIFS-møte »
Oslo
   
Se alle Difis arrangementer »
Flere nyhetsbrev fra Difi
Difis personvernerklæring
Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet? Meld deg av her.