Copy
Uge 51 - December 2019

Videreuddannelse i infektionshygiejne, Göteborg Universitet

Göteborg Universitet har åbnet for ny tilmelding til videreuddannelsen i infektionshygiejne. Iht. Universitetets hjemmeside er ansøgningsfristen den 15. februar 2020. CEI håber på mange danske ansøgere. 

Se ansøgningsskemaet og læs mere om uddannelsen.

CEI henleder ansøgeres opmærksomhed på, at man kan ansøge om optagelse på henholdsvis enkelte kurser samt på hele uddannelsen.

Planlagte møder og kurser i 2020

Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA inviterer til temadag om husdyr-MRSA mhp. at udbrede viden om undersøgelser og resultater fra OHLAM-
projektet. OHLAM (’One Health Livestock Associated MRSA’) -projektets undersøgelser danner baggrund for beslutninger om strategien for at kontrollere spredningen af husdyr-MRSA til mennesker. Projektet er udført i perioden 2015-2019 af DTU Veterinærinstituttet, KU og SSI. Temadagen afholdes den 17. marts 2020 på Statens Serum Institut - yderligere information vil være tilgængelig på vores hjemmeside efter nytår. 

Fagligt Forum afholdes torsdag 14. maj 2020 på Statens Serum Institut. Send gerne forslag til emner, for næste års møde til CEImail@ssi.dk.

Auditorkursus afholdes i uge 22, 25.–28. maj 2020: CEI afholder endnu engang auditorkursus for læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer, som arbejder med infektionshygiejne. Kurset afholdes på Statens Serum Institut. Forventet pris 12.000 kr. (excl. moms). Prisen inkluderer kursusmateriale, frokost samt afsluttende middag. Overnatning og rejseomkostninger er ikke inkluderet. Tilmelding senest 30. april 2020 til CEImail@ssi.dk.

NIR om håndhygiejne

Til orientering er der udført en minimal ændring i NIR om håndhygiejne, side 54, hvoraf det fremgår: 
”Handsker af latex, nitril og neopren opfylder kravet om dokumenteret barriereegenskab dvs. AQL, acceptable quality level <1,5. Handsker af vinyl og plast har generelt lavere barrieregenskaber og holdbarhed end latex og nitrilhandsker.”
 < ændres til ≤  iht. gældende EN-standard, og der henvises til EN 455-1. CEI betragter ændringen som minimal, hvorfor der ikke tilføjes et rettelsesblad.

Tak for 2019 − Glædelig Jul og Godt Nytår

CEI vil benytte lejligheden til at takke vore samarbejdspartnere for godt samarbejde i 2019 og ønske alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Vi sætter nye skibe i søen næste år, blandt andet startes et nationalt samarbejde om udbrud af antibiotika-resistente bakterier. Endvidere arbejdes der på at få udarbejdet infektionshygiejniske indikatorer, som kan publiceres i den næste DANMAP-rapport.

Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet om at sætte fokus på infektionshygiejnen i 2020.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.