Copy
Uge 9 - Februar 2019

Fagligt Forum 2019


Det er nu atter tid til at afholde Fagligt Forum. Vi vil derfor opfordre jer til at reservere d. 23. maj 2019. Mere information følger. 
 

Høring: Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) 


Endnu to NIR er sendt i høring.

NIR for nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for sundhedssektoren (2. udgave) er sendt i høring den 11. februar 2019 med frist for kommentarer mandag den 25. marts 2019. Denne NIR er relevant i både den sekundære og primær sundhedssektor. 

NIR for tandklinikker (2. udgave) er sendt i høring den 27. februar 2019 med frist for indsendelse af kommentarer torsdag den 4. april 2019. Denne NIR henvender sig i lighed med tidligere til alt personale på landets tandklinikker og til andet sundhedspersonale, der arbejder med infektionshygiejniske problemstillinger i relation til tandpleje. Den væsentligste ændring i forhold til den tidligere udgave er, at alle referencer nu er evidensklassificerede.

Se på vores hjemmeside "Aktuelt - NIR i høring" hvilke NIR der aktuelt er i høring, samt frister for høringssvar.
 

Temadag om MRSA udbrud på neonatalafdelinger i Danmark 


CEI afholder en tværfaglig temadag på Statens Serum Institut tirsdag den 4. juni, kl. 9.00-15.30.

Temadagen omhandler udbrud af MRSA på neonatalafdelinger i Danmark. Formålet er at afdække og belyse MRSA problematikker på neonatalafdelinger. Dagen er planlagt i samarbejde med repræsentanter fra det neonatale område, hygiejnesygeplejersker og personale fra CEI. 

Målgruppe: neonatalsygeplejersker, hygiejnesygeplejersker, infektionshygiejniske enheder, sundhedsplejersker, praktiserende læger, konsultations-sygeplejersker, børnelæger, jordemødre samt alle andre med interesse for området. 

Der er lagt op til en spændende og inspirerende dag så sæt kryds i kalenderen. 

Program og kontakt for tilmelding udsendes i april.
Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.