Copy
Nr. 148 - Januar 2018

Vurdering af hånddesinfektionsprodukt med kvaternære ammoniumforbindelser

I forbindelse med en vurdering af et hånddesinfektionsprodukt, hvor aktivstofferne er to kvaternære ammoniumforbindelser, har CEI fået rådgivning fra Regionernes Kemikaliesamarbejde (REKS) vedr. toksikologiske og arbejdsmiljømæssige aspekter.

REKS oplyser, at kvaternære ammoniumforbindelser i koncentreret form er ætsende, så i lavere koncentrationer er det især den irritative effekt på hud og slimhinder, der er et problem. Der foreligger endvidere beskrivelser af, at visse kvaternære ammoniumforbindelser kan forårsage allergi hos særligt følsomme personer. Desuden er der en mulig sammenhæng mellem inhalation af luft, der indeholder kvaternære ammoniumforbindelser og luftvejslidelser.

REKS’ konklusion er på den baggrund, at REKS ikke kan anbefale hånddesinfektionsmidler med kvaternære ammoniumforbindelser til brug i sundhedssektoren, da et hånddesinfektionsmiddel kommer i direkte hudkontakt og påføres mange gange i løbet af en arbejdsdag.

CEI er enig i denne konklusion, og vil derfor fremover ikke anbefale hånddesinfektionsprodukter, hvor aktivstoffet/-stofferne er kvaternære ammoniumforbindelser til brug i sundhedssektoren. 

Stadig mulighed for tilmelding til temadag på SSI: Infektionshygiejne i primærsektoren – hvad kan vi lære af hinanden?

CEI afholder temadagen den 27. februar kl. 9.30-15.30 på Statens Serum Institut.

Overskriften er: ”Infektionshygiejne i primærsektoren – hvad kan vi lære af hinanden?" med følgende emner:

  • Rapportering og diskussion af resultater fra HALT 3-undersøgelsen – hvad kan de bruges til?
  • Nye undersøgelser fra plejesektoren – effekt af hygiejneindsatser?
  • Hygiejneorganisering i kommunerne – hvad er status primo 2018?
  • Opgaveglidning – når sygehuset flytter hjem og patienten bliver personale.

Temadagen er rettet mod ledere og personale fra plejesektoren (plejehjem, hjemmepleje), hygiejnesygeplejersker/-koordinatorer fra primærsektoren, samt personale i de infektionshygiejniske enheder, som arbejder tæt sammen med primærsektoren i forbindelse med netværk og sundhedsaftaler.

Tilmelding kan ske på CEI’s hjemmeside/Temadag/Online tilmelding.

Deltager din kommune i CEI’s spørgeundersøgelse om hygiejne i primærsektor?

CEI sender i disse dage en invitation ud til kommunerne om at deltage i en kort spørgeundersøgelse. Formålet er at kortlægge, hvordan man har organiseret hygiejneindsatsen i primærsektoren, hvilke områder eller forvaltninger, der er omfattet ud over plejesektoren, samt uddannelsesbehovet. Resultatet af spørgeundersøgelsen vil blive fremlagt på temadagen 27. februar – som et led i at pege på områder, hvor vi nationalt, regionalt og på kommunalt plan kan bruge hinanden og lære af hinanden.

Invitationen sendes dels til alle 98 kommuners hovedpostkasser, dels til de kontakter, som CEI har i kommunerne. Frist for besvarelse er 22. februar – vi ser frem til input – se spørgeundersøgelsen her.

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om håndhygiejne

De Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om håndhygiejne, 2. udgave, er i høring. Tidsfristen for kommentarer er i dag: 31. januar 2018. Høringsversionen kan tilgås via dette link eller via CEI’s hjemmeside.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.