Copy
Uge 28 - Juli 2019

Interviewdeltager på nordisk uddannelse i Smittskydd og vårdhygien søges – Hvordan forebygges spredning af væggelus i sundhedsvæsnet


Interviewdeltager søges

Den flerfaglige nordiske uddannelse i Smittskydd og vårdhygien starter d. 9.september 2019 ved Gøteborg Universitet.

Uddannelsen udbydes på initiativ fra de nordiske lande og Nordisk Ministerråd. Uddannelsen afløser den nordiske diplomuddannelse i Smittskydd og vårdhygien, som blev udbudt af Nordic School of Public Health (NHV) fra 2007 til 2014.

Nordisk Ministerråd vil gerne lave en kommunikationsopfølgning på den nye uddannelse og søger i denne sammenhæng en dansk studerende, som er optaget på uddannelsen med start d. 9. september.

Det er ønsket at optage en lille film med interview af den studerende ved såvel start som løbende under uddannelsen.

Interesserede bedes henvende sig snarest muligt pr mail til Seniorrådgiver Kåre Geil kargei@norden.org og CC til fotograf Mikael Kelk mikake@norden.org. Skriv kort om dig selv og din baggrund.
 

Væggelus – en trist souvenir

De fleste sætter pris på sommergæster – men der er også nogle, vi gerne vil være foruden.

I de senere år er der set en stigning i forekomsten af væggelus (sengelus). Med en stor rejseaktivitet kan disse også få betydning i vores sundhedsvæsen, da spredning er set til hospitaler og bosteder i udlandet.

Læs om væggelus – hvordan man forebygger spredning og hvordan man behandler i NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren, afsnit 5.7 s. 59-60.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.