Copy
Uge 34 - August 2020

Opdaterede retningslinjer for håndtering af COVID-19

CEI har udarbejdet et samlet dokument vedrørende infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19 i sundhedssektoren.
Dokumentet er udarbejdet med det formål at opdatere og ensarte retningslinjerne for hele sundhedssektoren. Dokumentet erstatter således de nuværende anbefalinger for hjemmepleje/sundhedspleje, bosteder, plejecentre samt midlertidige anbefalinger for rationel brug af værnemidler. 

Du kan finde dokumentet på vores hjemmeside Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19.

Sommervarme og ventilatorer

Sommerens varme perioder har givet anledning til flere spørgsmål om brug af ventilatorer, bl.a. på sygeplejekontorer, klinikker og des lige. Generelt anbefaler CEI ikke brug af ventilatorer i klinikker, da en ventilator hvirvler støv og andet rundt i rummet, hvilket kan have betydning for smitte med mikroorganismer.

CEI fraråder ligeledes brug af ventilatorer på sygeplejekontorer og lignende administrative rum under den pågående COVID-19 epidemi. Personer, der går på arbejde, formodes at være raske, men med en mulig risiko for at være asymptomatisk smittede. En ventilator, som skaber uhensigtsmæssige luftstrømme, vurderes at kunne bidrage til evt. smittespredning af COVID-19 mellem personer, der er til stede i samme rum. Det anbefales i stedet for, at der luftes ud, når personalet ikke er tilstede i rummet og endvidere, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne, afstand, 4 m2 per person, samt arbejde i skiftehold følges. 

Ved anskaffelse af andet ventilations- og/eller køleudstyr anbefaler CEI, at man forholder sig til udstyrets indvirkning på luftstrømme og evt. turbulens i rummet. Endvidere er det vigtigt at sikre udstyrets renhed og modvirke kondensdannelse, da kondens eller åbne vandoverflader kan foranledige vækstdannelse af bl.a. Aspergillus og Pseudomonas aeruginosa.

Brug af masker og mundbind – en udfordring for mennesker med hørenedsættelse

Siden foråret har COVID-19-epidemien medført udstrakt brug af masker eller åndedrætsværn på hospitaler og i plejesektoren. Sundhedspersonalet bør som altid være opmærksom på, at det kan vanskeliggøre kommunikationen med en del patienter/borgere, både fordi lyden reduceres og fordi mundaflæsning ikke er mulig. 

Da der nu også er øgede krav og anbefalinger om brug i offentligheden, har Høreforeningen udgivet en række gode råd til kommunikation, som er relevante, når situationen kræver maske eller mundbind for at forebygge smitte. CEI har valgt at gengive dem her:

  • Vær opmærksom. Hvis personen, du taler med, har svært ved at forstå dig, så omformuler sætningen i stedet for blot at gentage.
  • Vær tålmodig. Mundbind umuliggør mundaflæsning og dæmper lyden. Vær derfor tålmodig med din samtalepartner.
  • Vær bevidst om afstandens betydning. Når afstanden mellem to personer øges, falder lydniveauet og visuelle signaler er sværere at se.
  • Vær synlig. Før kun samtaler ansigt til ansigt. Tal ikke på vej væk fra personen eller med bortvendt ansigt.
  • Vær klar og tydelig. Tal højt, men råb ikke. Fokuser på at tale langsomt og tydeligt, men overdriv ikke dine ord.
  • Tjek at du er blevet forstået. Spørg om personen har forstået din besked.
  • Fjern baggrundsstøj. Reducer støj fra omgivelserne eller flyt samtalen til et roligt sted, hvis det er muligt.
  • Tag med til samtalen. Tilbyd at tage med og hjælpe med at lytte, når en person med hørenedsættelse skal til samtale eller undersøgelse et sted, hvor der anvendes mundbind.
Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.