Copy
Uge 48 - November 2020

Undersøgelse af kommunernes hygiejneindsats er nu i gang

I CEI-NYT uge 43 blev det meldt ud, at CEI foretager en kortlægning af de eksisterende hygiejneindsatser i kommunerne, som blandt andet baseres på en spørgeskemaundersøgelse. På grund af forlænget sagsbehandlingstid på den juridiske godkendelse af undersøgelsen blev spørgeskemaet først udsendt til kommunernes hovedpostkasse i uge 47. Spørgeskemaet bedes derfra distribueret videre til kommunernes ansvarlige på hygiejneområdet. Det tager ca. 30 min. at besvare spørgeskemaet elektronisk eller alternativt, hvis det ønskes, ved telefonisk samtale med CEI’s akademiske medarbejder.

Den færdige rapport forventes publiceret på CEI’s hjemmeside i foråret 2021.

COVID-19 materialet har fået ny placering

Vi gør opmærksom på at CEI’s COVID-19 materiale er flyttet over på et særskilt subsite (en ny adresse på vores hjemmeside), som kan tilgås her: https://covid19.ssi.dk/. Vi opfordrer derfor til opdatering af respektive henvisninger til subsitet. 

Gennemgang af nyt dansk studie om effekt af mundbind

Den 18. november blev resultatet af et dansk studie om effekt af brug af mundbind i det offentlige rum publiceret.

Studiet er et randomiseret studie, som ønsker at dokumentere, i hvilken grad brug af maske beskytter bæreren af maske mod smitte med ny coronavirus (SARS-CoV-2) sammenlignet med personer, der ikke bruger maske i det offentlige rum – hvor der må formodes kun at være asymptomatiske eller præsymptomatiske smittebærere.

Omkring 6000 personer har deltaget i studiet, som blev ligeligt fordelt i de to førnævnte grupper. Studiet blev udført i april-maj måned 2020, hvor der ikke var anbefalinger om brug af maske i det offentlige rum. 

Studiet viste, at maskebrug havde en absolut risiko-reduktion for smitte med SARS-CoV-2 på 0,3 procent-point. (95% CI: -1,2-0,4). Resultatet af studiet er dermed statistisk inkonklusivt – den sande effekt kan enten reducere risiko eller forøge risiko: ”Although the difference observed was not statistically significant, the 95% CIs are compatible with a 46% reduction to a 23% increase in infection.”

Kommentar: Studiet er et veldesignet og veludført studie, men vurderes at være inkonklusivt. Omstændighederne for studiet adskiller sig fra den aktuelle brug af maske i det offentlige rum, og studiet bidrager ikke med afgørende ny viden, der kræver en ændring af den aktuelle brug og anbefalinger, jf. Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger for brug af maske i det offentlige rum (29. oktober 2020). 

Udgangspunktet for retningslinjer for den aktuelle brug af mundbind i det offentlige rum er, at mundbind veldokumenteret kan reducere udskillelse af virus og bakterier fra personer der bærer mundbind (kildekontrol). Brug af mundbind i det offentlige rum er baseret på et forsigtighedsprincip og forudsætter bl.a. at alle følger anbefalingerne om afstand, hosteetikette, håndhygiejne, at blive hjemme ved tegn på sygdom og anvender mundbind korrekt.

Studiet ændrer ikke på brugen af maske som personligt værnemiddel eller som kildekontrol i sundhedsvæsenet.

Reference:

Bundgaard H et. al. Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers. Ann Intern Med. 2020 Nov 18. https://doi.org/10.7326/M20-6817

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.