Copy
Uge 41 - Oktober 2020

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder m.m. er udkommet

Der har i flere år været efterspørgsel på en National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR), der er målrettet plejehjem, hjemmepleje, rehabilitering m.m. Udfordringerne med COVID-19 har understreget behovet, og CEI har derfor i samarbejde med en referencegruppe bestående af hygiejnesygeplejersker og andre repræsentanter fra det kommunale område udarbejdet en ny NIR. Den indeholder en gennemgang af grundlæggende forholdsregler og en række henvisninger til de øvrige relevante NIR. Målet er, at denne NIR kan danne udgangspunkt for lokale instrukser og vejledninger, og dermed bidrage til forebyggelse af infektioner blandt borgere på plejehjem, i hjemmepleje samt på bo- og opholdssteder m.m.

Den ligger fra 30. september til fri download og udskrift på CEI's hjemmeside/NIR.

Nye udgaver af COVID-retningslinjer fra CEI (aerosolgenererende procedurer/håndtering) – FFP2- eller FFP3-masker?

CEI har i september 2020 ændret i følgende retningslinjer:

  • Notat om aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19 
  • Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19 i sundhedssektoren.

Anbefalingen om FFP2/FFP3-masker blev i udgaverne fra 8. september ændret til FFP3-masker. Hensigten med ændringen var at have anbefaling om én og kun én type åndedrætsværn i retningslinjerne, i overensstemmelse med Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren, således at der ikke er mulighed for at vælge forkert maske i forbindelse med andre infektioner. 

CEI har siden modtaget flere henvendelser om ændringen, da regionerne har store lagre af FFP2-masker. Da FFP2-masker fortsat vurderes at være tilstrækkelige over for COVID-19, har CEI valgt at tilpasse anbefalingerne til den aktuelle situation, dvs. at anbefalingen om FFP2/FFP3-masker er genindført i de to dokumenter pr. 23. september. Se Retningslinjer COVID-19.

CEI vil igen understrege, at FFP2-masken fortsat betragtes som fuldt tilstrækkelig beskyttelse ved COVID-19, uanset procedure i forbindelse med brug af masken. Dette bygger bl.a. på 

  • En sammenligning med udenlandske guidelines. Det amerikanske CDC har konsekvent anbefalet N95-masker (som testes efter amerikanske standarder og ikke efter europæiske standarder som FFP2- og FFP3-masker). N95-masken har således 95% og FFP2-masken 94% filtrationseffektivitet. Det europæiske smitteagentur ECDC anbefaler i seneste udgave af retningslinjer til sundhedssektoren FFP-masker uden specifikation eller FFP2-masker (4. udgave, 3. juli).
  • Arbejdstilsynet (AT) er kontaktet og har udtalt, at AT normalt anbefaler P3-filter (FFP3) i forbindelse med virus og bakterier, jf. AT-vejledningen om åndedrætsværn og dets brug. I lyset af den konkrete situation, hvor der er opbygget lagre af FFP2-masker, og fordi SSI konkret har vurderet, at FFP2-masker er tilstrækkelige ved COVID-19 og aerosoldannende procedurer, vil AT fortsat henvise til SSI’s anbefaling, men samtidig lægge vægt på, at der i forbindelse med fremtidige indkøb skal anvendes FFP3-masker ved aerosoldannende procedurer i overensstemmelse med AT’s generelle anvisninger om beskyttelse mod virus.
Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.