Copy
Uge 35 - August 2020

 

Rengøring og desinfektion

CEI modtager, i forbindelse med COVID-19, mange henvendelser om rengøring og desinfektion i sundheds- og plejesektoren. CEI anbefaler rengøring med vand og sæbe, hvor der ikke er mistænkt eller bekræftet COVID-19. Rengøringsfrekvensen fastsættes ud fra belastningen af udstyret eller rummet.
Er der mistænkt eller bekræftet COVID-19, suppleres rengøringen med efterfølgende desinfektion af kontaktpunkter og patientnære områder.
Egnede desinfektionsmidler mod COVID-19 kan være produkter baseret på alkohol (ethanol/iso-propylalkohol), klor, brintoverilte (hydrogenperoxid), triamin eller kvartære ammoniumforbindelse. Anvendes alkoholbaserede desinfektionsmidler, skal den samlede alkoholkoncentration være 70-85 vol./vol. %, svarende til 63-80 vægt/vægt %. Anvendes hypokloritbaserede desinfektionsmidler (hvis pH-værdien i brugsopløsningen er >7-8) skal koncentrationen af frit/aktivt klor være 0,1 % (1000 ppm). Indvirkningstiden vil her være 1-5 minutter. For desinfektionsmidler, der er baseret på hydrogenperoxid, triamin, klordioxid og kvartære ammoniumforbindelser skal man følge producentens/leverandørens anbefalinger i forhold til anvendt koncentration og indvirkningstid. Da drabseffekten over for kappebærende virus er produktspecifik for disse typer desinfektionsmidler skal der som minimum foreligge dokumentation for tilstrækkelig drabseffekt over for kappebærende virus i form af test efter relevante EN-standarder (EN 14476 og EN 16777 for desinfektion af overflader, EN 14476 og EN 17111 for desinfektion af instrumenter og EN 14476 for hånddesinfektionsmidler).
Desinfektion ved brug af bestråling med UV-lys eller ved fremstilling af en gas, damp eller tåge indeholdende et desinfektionsmiddel (fx ozon, hydrogenperoxid eller klor) vil kunne anvendes mod SARS-CoV-2. Da der er flere faktorer, som har indvirkning på drabseffekten, vil denne være produktspecifik. Ved anvendelse af disse former for desinfektion vil det altid kræve at overfladerne inden desinfektion er synligt rene. Desinfektion udført med bestråling eller gas/damp/tåge forudsætter ofte skærpede forholdsregler for ophold i rum, hvor desinfektionen foregår. Der skal oftest indkøbes særligt udstyr for at udføre desinfektion, personalet skal ofte have en særlig baggrund for at kunne håndtere udstyret, hvorfor disse forhold bør indgå i overvejelser om et evt. indkøb. Man skal altid tjekke om de materialer, der skal desinficeres, kan tåle det anvendte middel eller metode. Der bør også her foreligge dokumentation for desinfektionsmetodens effekt enten i form af test efter relevante (evt. modificerede) standarder, som dokumenterer tilstrækkelig drabseffekt ved den anbefalede brug og indvirkningstid eller alternativt dokumenteret ved publicerede kliniske forsøg.

CEI’s vejledning for vurdering af desinfektionsmidler er p.t. under revision. Vejledningen kan findes på vores hjemmeside/vurderinger og ydelser. Ønskes den opdaterede vejledning som word-fil, kan denne rekvireres ved anmodning på ceimail@ssi.dk.

CEI's vurderinger af desinfektionsmidler kan ses på CEIs hjemmeside/Vurderinger.

Status på Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR)

2. udgave af NIR for det præ-, per- og postoperative område er publiceret og er tilgængelig på CEI’s hjemmeside/NIR.
Arbejdet med revision af henholdsvis NIR om forebyggelse af prionsygdom, NIR for desinfektion i sundhedssektoren og NIR om nybygning og renovering er forsinket grundet COVID-19-epidemien. CEI forventer dog at afslutte disse arbejder i relativ nær fremtid. Øvrige planlagte revisioner er udskudt til 2021.

CEI har under COVID-19-epidemien modtaget mange henvendelser fra primærsektoren om både COVID-19-specifikke og almene infektionshygiejniske problemstillinger.  Forholdsreglerne i de eksisterende NIR omfatter hele sundhedssektoren inkl. primærsektor, men CEI vil samle de relevante anbefalinger i et dokument. NIR for primærsektoren bliver på linje med de øvrige NIR et overordnet dokument, der kan fungere som basis for udarbejdelse af lokale retningslinjer.

Fagligt Forum, Auditor-kursus i Infektionshygiejne og temadag om husdyr-MRSA 2020 udskudt til 2021.

Grundet COVID-19 er disse arrangementer udskudt til 2021. CEI offentliggør de nye datoer på hjemmesiden, når disse forelægger.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.