Copy
Nr. 149 - Februar 2018

Overfladedesinfektion: brug korrekt desinfektionsmiddel

CEI har inden for den seneste tid fået en del henvendelser vedr. anvendelse af hånddesinfektionsmiddel til desinfektion af overflader. CEI har ikke tidligere været bekendt med denne praksis, som angiveligt er ret udbredt i det danske sundhedsvæsen.

At bruge et desinfektionsmiddel med et anvendelsesområde til et helt andet anvendelsesområde er uhensigtsmæssigt af flere grunde:

  • Når CEI vurderer desinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren, så foretages vurderingen af mikrobiologisk effekt ud fra de europæiske EN-teststandarder. Der findes særlige standarder inden for hvert anvendelsesområde, og der er således specifikke teststandarder for henholdsvis hånddesinfektion og overfladedesinfektion. Et hånddesinfektionsmiddel skal gennemgå afprøvning på forsøgspersoner, og resultaterne af disse tests kan ikke overføres til et andet anvendelsesområde, som fx overfladedesinfektion. Såfremt et desinfektionsmiddel anvendes til et andet anvendelsesområde, end det er fremstillet til og afprøvet efter, kan man ikke være sikker på, at den mikrobiologiske effekt er den samme.
  • Et andet væsentligt problem ved at anvende alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler til overfladedesinfektion er, at disse midler er tilsat glycerol. Glycerol er tilsat med det formål at undgå udtørring af huden ved hånddesinfektion. Glycerol har den ulempe, at det efterlader en fedtet og klistret overflade, når det anvendes på overflader, der ikke er hud. En sådan fedtet og klistret overflade kan ikke betragtes som ren, og derfor er et hånddesinfektionsmiddel ikke egnet til desinfektion af overflader.
  • På CEI's hjemmeside findes en samlet liste over alle de desinfektionsmidler, som CEI har vurderet, og her er der en klar adskillelse mellem midler fundet egnede til hånddesinfektion og midler fundet egnede til overfladedesinfektion.

Af ovenstående grunde er det stadig CEI's anbefaling, at der i sundhedssektoren til hånddesinfektion kun anvendes hånddesinfektionsmidler, og at der til overfladedesinfektion kun anvendes overfladedesinfektionsmidler. Det anbefales, at disse desinfektionsmidler er vurderede og fundet egnede af CEI, jævnfør listen ovenfor. Endvidere anbefales, at producentens anvisninger for et givent produkt følges.

Temadag på SSI: Infektionshygiejne i primærsektoren – hvad kan vi lære af hinanden? Sidste frist for tilmelding er 13. februar

CEI afholder temadagen den 27. februar kl. 9.30-15.30 på Statens Serum Institut.
Overskriften er: ”Infektionshygiejne i primærsektoren – hvad kan vi lære af hinanden?" med følgende emner:

  • Rapportering og diskussion af resultater fra HALT 3-undersøgelsen – hvad kan de bruges til?
  • Nye undersøgelser fra plejesektoren – effekt af hygiejneindsatser?
  • Hygiejneorganisering i kommunerne – hvad er status primo 2018?
  • Opgaveglidning – når sygehuset flytter hjem og patienten bliver personale.

Temadagen er rettet mod ledere og personale fra plejesektoren (plejehjem, hjemmepleje), hygiejnesygeplejersker/-koordinatorer fra primærsektoren, samt personale i de infektionshygiejniske enheder, som arbejder tæt sammen med primærsektoren i forbindelse med netværk og sundhedsaftaler.

Tilmelding kan ske på CEI’s hjemmeside/Temadag/Online tilmelding.

Fagligt Forum 17. maj 2018

Fagligt Forum afholdes torsdag 17. maj 2018 på Statens Serum Institut fra kl. 10-16. Et mere detaljeret program er under udarbejdelse og vil snart blive publiceret.

Foreløbige emner er:

  • Rigsrevisionens beretning om forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner
  • Vurdering af desinfektionsmidler
  • Vurdering af ny infektionshygiejniske teknologier

Forslag til yderligere emner kan indsendes til  cbd@ssi.dk senest 28. februar 2018.

Online tilmelding til årets møde vil snart være tilgængeligt, se Fagligt Forum 2018.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.