Copy
Uge 15 - April 2019

It`s in your hands

Den 5. Maj 2019 er der igen global ”Clean Your Hands” kampagne. Kampagnen udspringer af WHO´s SAVE LIVES og gentages hvert år i maj måned. Målet med kampagnen er at få hele verdens befolkning til at støtte op om en forbedret håndhygiejne. Fokus er i år på ”rene procedurer” – at forebygge infektioner og spredning af resistente mikroorganismer hos såvel patienter som personale i sundhedssektoren ved hjælp af håndhygiejne. 
Håndhygiejne er den bedst dokumenterede enkeltstående handling til at forebygge indirekte kontaktsmitte i sundhedssektoren. Håndhygiejne udgør derfor et væsentligt led i den forebyggende infektionshygiejniske indsats i sundhedssektoren.

At afbryde kontaktsmitte ved håndhygiejne på rette tidspunkt og med den rette metode er en universel forebyggende handling – uanset hvor man befinder sig, det være sig i hjemmet eller i en professionel sammenhæng. 
Det overordnede formål med håndhygiejne i sundhedsvæsenet er at begrænse smitterisikoen for patienter, personale og andre personer med kontakt til det danske sundhedsvæsen. 

Håndhygiejne udføres derfor af alle faggrupper i alle sundhedsprofessionelle områder, hvor der tilbydes sundhedsfaglige ydelser – dvs. på sygehuset, genoptræningsfaciliteter, hjemmeplejen, plejeboliger, almen lægepraksis og anden sundhedsfaglig privatpraksis, samt hos tandlægen. 

Clean your hands logo image

Også ikke-sundhedsfaglige faggrupper på såvel offentlige som ikke-offentlige arbejdspladser, hvor der er risiko for kontaktsmitte, skal udføre håndhygiejne for at forebygge spredning af smitte. 

Mikroorganismer findes overalt på personer og spredes herfra til omgivelser - det vil sige til inventar, overflader og udstyr. Tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og udførelse af håndhygiejne går derfor hånd i hånd med rengøring af omgivelserne, så forurening af omgivelserne minimeres. Man kan holde et reservoir af mikroorganismer nede ved hyppig rengøring – men rent er en meget kort tilstand – den varer kun fra det sekund, hvor man har løftet rengøringskluden, til en person rører ved noget eller nogen. Adfærden - dvs. hvornår man udfører håndhygiejnen - er derfor vigtig.

Håndhygiejne skal udføres, før alle rene opgaver og efter alle urene opgaver. De enkelte situationer kan være forskellige fra afsnit til afsnit. 
Læs mere om rene og urene opgaver i NIR om håndhygiejne (pdf), se side 12 og prøv din viden af i det interaktive program ”Værd at vide om Håndhygiejne”. Tag efterfølgende en snak med dine kolleger og hør, om de har samme oplevelse af, hvad der er rent og urent. 

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.