Copy
Uge 46 - November 2019

STOP SMITTESPREDNING


VÆR MED TIL AT STOPPE SPREDNING AF ANTIBIOTIKA-RESISTENTE BAKTERIER PÅ HOSPITALER


Antibiotika-resistente bakterier medfører begrænsede muligheder for at give en sufficient behandling og kan medføre forlænget indlæggelsestid. I flere tilfælde ses også spredning af antibiotika-resistente bakterier på hospitaler og andre sundhedsinstitutioner. Dette har konsekvenser for patienterne og medfører et øget ressourceforbrug for sundhedsvæsenet. Derfor er det i alles interesse at nedsætte risikoen for smitte. Smitteveje og smittemåder er ens for følsomme og resistente bakterier. Der er megen god viden om, hvordan vi bedst nedsætter risikoen for smitte på hospitaler:
  • Udfør håndhygiejne
  • Brug værnemidler ved risiko for stænk og sprøjt
  • Brug rengøring og desinfektion når der er behov for det
  • Husk at adskille rent udstyr og hjælpemidler fra det urene
Borgere, patienter, pårørende og besøgende inddrages i det omfang, det skønnes nødvendigt med fokus på oplæring i de generelle infektionshygiejniske forholdsregler, herunder især udførelse af korrekt håndhygiejne.

Du kan læse mere om hvordan du bedst hjælper til at hindre smitte af bakterier på hospitaler: Se NIR Generelle.
Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.