Copy
Uge 41 - Oktober 2019

Høring: Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren

Endnu en NIR er sendt i høring.

NIR om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren (2. udgave) er i høring fra d. 11. oktober 2019 med frist for kommentarer mandag d. 11. november 2019 kl. 12. Denne NIR har fokus på infektionshygiejniske forholdsregler i de situationer, hvor patienter kan mistænkes for eller er bekræftet med Creutzfeldt-Jakob sygdom eller anden prionsygdom og samtidig skal undersøges, behandles eller plejes i sundhedsvæsenet. 

Se på vores hjemmeside "Aktuelt - NIR i høring" hvilke NIR, der aktuelt er i høring, samt frister for høringssvar.

Ændring af CEI’s anbefaling i NIR om forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler

Der er foretaget en rettelse af CEI’s anbefalinger i NIR om forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler. Flere case-studier har vist risiko for sensibilisering, allergi og anafylaktisk chok ved anvendelse af klorhexidinholdig instillationsgel, og en nylig foretaget gennemgang af internationale guidelines har fundet, at disse ikke anbefaler brug af instillationsgel med klorhexidin. Derfor ændres NIR’s anbefaling således, at CEI ikke længere anbefaler anvendelse af klorhexidinholdig instillationsgel ved anlæggelse af transurethralt blærekateter à demeure og ved skift af suprapubisk kateter à demeure. Dette fremgår af det seneste rettelsesblad, se SSI/Hygiejne/NIR.

Opdatering af 2 afsnit i NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren

Der er foretaget nogle nødvendige opdateringer af teksten i afsnit 5.1 vedr. CPO og CPE, så teksten er i overensstemmelse med ”Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO” fra Sundhedsstyrelsen. Dernæst er der tilføjet et kort underafsnit i afsnit 5.1 om Candida auris, der har givet anledning til udbrud i udlandet, men som endnu ikke er set i Danmark.

I afsnit 5.6 om fnat er teksten opdateret og tilrettet, så den er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens hjemmeside om fnat.

Disse opdateringer og rettelser fremgår af rettelsesblad, se SSI/Hygiejne/NIR.

NIR for rengøring – implementering i sundhedsvæsenet

I december 2018 udkom vejledningen ”Hygiejnisk hospitalsrengøring”, som FOA og Rigshospitalet Glostrup i samarbejde har udarbejdet som en flot illustreret og praktisk vejledning, i henhold til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for rengøring i hospitals-og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler i sundhedsvæsenet. Det er med stor glæde, at CEI erfarer, at NIR bliver anvendt på denne måde til at implementere anbefalingerne i sundhedsvæsenet. CEI anser rengøring som en del af patientbehandlingen og dermed rengøringsindsatsen som et ansvarsfuldt arbejdsområde. CEI får igennem en ERFA-gruppe bestående af kompetente personer indblik i det, der sker på rengøringsområdet i sundhedsvæsenet. 

CEI har haft udkast til ”Hygiejnisk hospitalsrengøring” til gennemsyn og er kommet med forslag til ændringer, men er først efter publiceringen blevet bekendt med en konkret væsentlig forskel sammenlignet med de anbefalinger i NIR, der bruges til gennemførelse af kvalitetssikring.  
Det drejer sig om vurdering af rengøringskvaliteten, som foretages ud fra observation af samlinger af urenheder: I NIR for rengøring (tabel 6 side 17) er tilladte antal samlinger af urenheder i hygiejneprofil 3, under støv og affald, anført med 1, men i ”Hygiejnisk hospitalsrengøring” (skema side 33) er dette ændret til 2 tilladte samlinger. Under dette skema er desuden anført at: urenheder noteres i skema efter gældende retningslinjer i NIR, hvilket jf. ovenstående ikke er korrekt. CEI er af flere interessenter inden for rengøringsområdet blevet gjort opmærksom på, at denne uoverensstemmelse kan skabe usikkerhed. 

CEI fastholder de i NIR om rengøring anførte niveauer og værdier, dvs. 1 i begge rubrikker.

Abonnerer du på SSI’s nyhedsbrev EPI-NYT og savner de seneste numre?

Mandag den 19. august blev den daværende liste med abonnenter på SSI’s nyhedsbrev EPI-NYT desværre slettet ved en fejl. Listen indeholdt navn og e-mail på hver abonnent og kunne desværre ikke genskabes.

EPI-NYT redaktionen må derfor bede de læsere, der ikke har fået de seneste numre, om at tilmelde sig igen. Klik her for at tilmelde dig EPI-NYT.

EPI-NYT er SSI’s nyhedsbrev om overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme og udkommer både på mail og på SSI’s hjemmeside.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.