Copy
Uge 47 - 2018

Auditorkursus i infektionshygiejne – stadig ledige pladser

CEI har endnu engang den fornøjelse at afholde auditorkursus for læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer, som arbejder med infektionshygiejne.

Kurset afholdes i uge 6, mandag d. 4. - torsdag d. 7. februar 2019 på Statens Serum Institut. Man kan læse nærmere om kursusindhold og pris på hjemmesiden.

Frist for tilmeldelse er d. 18. januar 2019.

Temadag om brug af HAIBA – stadig ledige pladser

Tirsdag d. 4. december 2018 afholder CEI en temadag på Statens Serum Institut om blandt andet den praktiske anvendelse af HAIBA.

Målgruppen er de infektionshygiejniske enheder, kvalitetsafdelinger samt klinikere, som er involveret i arbejdet med HAIBA. Dagen er tiltænkt både deltagere med og uden direkte erfaring med HAIBA.

På temadagen præsenterer oplægsholderne deres overvejelser om brug af overvågning, implementering samt om de udfordringer vi i et sammenhængende sundhedsvæsen står overfor, når vi ønsker at overvåge HAI. Se det fulde program på hjemmesiden.

Frist for tilmeldelse er d. 27. november 2018.

Antibiotikauge 46

Hele uge 46 har der været fokus på antibiotika-resistens og vigtigheden af at bruge antibiotika fornuftigt for at begrænse risikoen for antibiotika-resistens. Kampen fortsætter også efter uge 46.

Infektionshygiejne spiller en central rolle for at forebygge spredning af antibiotika-resistente bakterier.  Resistente mikroorganismer spredes på samme måde som ikke-resistente, og spredning kan derfor forebygges ved fokuseret brug af generelle og supplerende infektionshygiejniske retningslinjer – på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde og anvendt af alle. Forebyggelse er både for sundhedspersonale, patienter, borgere og de pårørende.
 

Ny hjemmeside på vej

I weekenden 1.-2. december lancerer SSI en ny hjemmeside, der bl.a. er optimeret til mobile enheder. Hjemmesiden får desuden helt nyt design, og dele af indholdet bliver struktureret på en anden og mere hensigtsmæssig måde. Overgangen til den nye hjemmeside starter fredag eftermiddag.

CEI får dermed også ny hjemmeside. Ændringen betyder, at hjemmesiden bliver lidt anderledes at tilgå. Det er tilstræbt, at links skal virke som hidtil, men vi anbefaler, at man bruger lidt tid på at udforske den nye hjemmeside og tjekke at eventuelle links på egne sider fortsat virker.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.