Copy
Uge 51 - December 2020

2020 – et år hvor infektionshygiejne blev allemandseje

En flagermus i Wuhan satte for alvor infektionshygiejnen på dagsordenen i 2020. Dette år har været et år med hosteetikette, afstand, håndhygiejne, selvisolation og test. Året har sat fokus på generelle infektionshygiejniske retningslinjer og brugen af værnemidler i både primærsektoren og sundhedsvæsenet. Covid-19 afdækkede et enormt undervisnings- og rådgivningsbehov, som såvel de infektionshygiejniske enheder, som CEI har været fuldt optaget af at dække. De Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og organiseringen af infektionshygiejnen har vist deres værdi i forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsnet. 

Den nylige kommunale kortlægning af de infektionshygiejniske indsatser i primærsektoren viser, at infektionshygiejnen fremover får en større opmærksomhed i form af oprettelse af tværgående hygiejneorganisationer, nedsættelse af koordinationsudvalg, udnævnelse af hygiejnekoordinatorer og fokus på kompetenceudvikling inden for infektionshygiejne.

Året 2020 satte således også fokus på behovet for kompetenceudvikling. Vi gør i denne sammenhæng opmærksom på at Göteborg Universitet udbyder en videreuddannelsen i infektionshygiejne. Læs mere på: https://hygiejne.ssi.dk/formidling/uddannelse.

Planlagte møder og kurser i 2021

CEI vil se nærmere på mulighederne for at afholde Temadage virtuelt i tilfælde af, at restriktionerne fastholdes for møder i 2021.

Fagligt Forum planlægges afholdt enten virtuelt eller fysisk afhængig af restriktioner onsdag d. 12. maj 2021 enten via link eller fysisk på Statens Serum Institut. Send gerne forslag til emner, for næste års møde til CEImail@ssi.dk

Tak for 2020

CEI vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere for et godt og effektivt samarbejde i dette år, som siden 11. marts har været præget af et højt arbejdstempo.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 2021 bliver vaccinens år – men forebyggelse og infektionshygiejne vil fortsat være i fokus i 2021 og fremover.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.