Copy
Uge 4, Januar 2020

Nyt coronavirus - 2019-nCoV – udbrud i Kina

Over hele verden er opmærksomheden aktuelt rettet mod udviklingen af et udbrud af alvorlig luftvejsinfektion med et nyt coronavirus, nCoV, som først blev erkendt i den kinesiske storby Wuhan i december. En række faktorer er endnu dårligt belyst, såsom epidemiologi, smittekilder, graden af person-til-person smitte og dødelighed, men man har vist, at virus er tæt beslægtet med SARS-coronavirus, som optrådte globalt i 2003.

Der er udsendt foreløbige retningslinjer fra WHO og 22. januar et opdateret Rapid Risk Assessment fra ECDC, som opdateres løbende. Sundhedsstyrelsen har 23. januar udsendt retningslinjer for håndtering af patienter mistænkt for infektion med nCoV. Infektionshygiejniske forholdsregler svarer til dem, der er gældende for MERS-coronavirus.

Følg udviklingen på SSI’s og Sundhedsstyrelsens hjemmesider, som løbende vil blive opdateret. 

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.