Copy
Uge 5 - Februar 2021

Skægvækst og maskebrug i sundhedssektoren

Hvis du har skæg, skal du være opmærksom på, om du får den ønskede effekt ved brug af kirurgiske maske/åndedrætsværn.

Korrekt tilpasning af kirurgisk maske/åndedrætsværn er en kendt problemstilling hos personer med skægvækst. Skæg og skægstubbe kan vanskeliggøre en tilpasning til ansigtet, så den kirurgiske maske/åndedrætsværnet ikke slutter tæt, hvorved bæreren af masken ikke opnår den tilsigtede funktion. 

CEI har fået henvendelser angående denne problematik og anbefalingen er, at man på ledelsesniveau italesætter udfordringen i forhold til korrekt tilpasning af masken, hvis man bærer skæg. Måske er det ikke alle, som er vidende om, at deres skæg kan forhindre en sikker brug af maske. Overvejelser som kunne være relevante:

  • Brug af masketype, som ud over egnethed til opgaven, også er den bedst egnede i forhold til den enkelte brugers ansigtsform
  • Tilpasning af skæg, så valgte maske slutter tæt til ansigtet. 

Se her hvilke skægtyper, der kan være forenelig med sikker brug af kirurgisk maske/åndedrætsværn https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/facialhairwmask11282017-508.pdf  

Referencer: 

  1. Nursing Times, marts 2020: New coronavirus guidance tackles issue of beards among NHS staff. https://www.nursingtimes.net/news/policies-and-guidance/new-coronavirus-guidance-tackles-issue-of-beards-among-nhs-staff-24-03-2020/ 
  2. Sandaradura I et al (2020): A close shave? Performance of P2/N95 respirators in health care workers with facial hair: results of the BEARDS (Adequate Respiratory DefenceS) study. Journal of Hospital Infection. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978416/ 

 

Brug af FFP2/3-masker i sundhedssektoren

Midlertidig lempelse af 3-timers tidsgrænse for FFP2/3-masker i sundhedssektoren

CEI har rettet henvendelse til Arbejdstilsynet med henblik på midlertidig lempelse af 3-timers tidsgrænsen for anvendelse af FFP2- og FFP3-masker inden for hospitalsvæsenet, se At-vejledning om åndedrætsværn D.5.4 (2008). Ifølge At-vejledningen må man normalt kun arbejde med et filtrerende åndedrætsværn i 3 timer i løbet af en arbejdsdag. Hvis arbejdsgiveren ved, at de 3 timer bliver overskredet inden, arbejdet går i gang, skal der stilles enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed eller luftforsynet åndedrætsværn til rådighed. 

Ønsket om lempelse skyldes den aktuelle situation med stigende belastning af hospitalernes afdelinger med covid-19-patienter, hvoraf mange har behov for intensiv eller anden behandling, som kan kræve, at der anvendes FFP2- og FFP3-masker. Denne belastning kan gøre arbejdsplanlægningen vanskelig, dvs. sikring af at der er tilstrækkeligt og kvalificeret personale til stede døgnet rundt, samtidig med tidsbegrænsningen for det enkelte personalemedlem mht. brug af FFP2/3-masker. 

Brugen af ovennævnte turboenheder eller luftforsynede åndedrætsværn kræver en række forudsætninger opfyldt, bl.a. at indretningen sikrer på- og aftagning uden risiko for indirekte kontaktsmitte, og at hætte/hoveddel og slange er engangs- eller alternativt kan opbevares og desinficeres på betryggende vis mellem brug. CEI vurderer, at disse forudsætninger ikke kan opfyldes i praksis på alle danske hospitaler med covid-19-patienter.

Der er derfor behov for en midlertidig udvidelse af tidsgrænsen på 3 timer for anvendelse af FFP2/3-masker. 

Arbejdstilsynet har accepteret en midlertidig lempelse under følgende forudsætninger:

  • Lempelsen er gældende for hospitaler i forbindelse med undersøgelse, pleje og behandling af patienter mistænkt for eller med påvist covid-19.
  • Lempelsen gælder ikke for de personalemedlemmer, som oplever gener ved brug af åndedrætsværn – her er 3-timers-grænsen stadig gældende.
  • Arbejdstilsynet henstiller dog fortsat til, at arbejdet så vidt muligt planlægges, så det undgås, at personalet skal have maskerne på i lang tid ad gangen.
  • Lempelsen er gældende i aktuelle periode, hvor der er spidsbelastning af hospitalerne pga. højt indlæggelsestal, som pga. 3-timers-grænsen udfordrer arbejds- og vagtplanlægning. Når situationen normaliseres, træder 3-timers-grænsen i kraft igen.


Se også Spørgsmål og svar på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.