Copy
Uge 2 - Januar 2019

Fortsat ledige pladser på Auditorkursus i infektionshygiejne

CEI afholder endnu engang auditorkursus for læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer, som arbejder med infektionshygiejne.

Kurset afholdes i uge 6 (4. - 7. februar) på Statens Serum Institut i København. Der er fortsat ledige pladser, så skynd jer at tilmelde jer inden tilmeldingsfristen udløber 18. januar 2019. Se programmet på hjemmesiden.
 

Videreuddannelse i infektionshygiejne, Gøteborg Universitet

Ansøgningsfrist for Uppdragsutbilding er rykket til 15. februar 2019

Göteborg Universitet (GU) har nu udgivet en hjemmeside med flere oplysninger om den kommende nordiske uddannelse i infektionshygiejne. Uddannelsen består af fire sekventielle moduler, som hver giver 15 ECTS point (i Sverige kaldet högskola poäng). Efter fuldførelse af alle fire moduler vil en dansk kursist, som har en kandidateksamen eller en sundhedsprofessionel bachelor (eller tilsvarende) opnå en master-uddannelse på i alt 60 ECTS point inden for infektionshygiejne og smitteforebyggelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på CEI’s hjemmeside.

Om optagelse

Man kan blive optaget på uddannelsen på to måder:

  1. via Uppdragsutbilding (forudsætter betaling af en brugerafgift)
  2. eller via den centrale koordinerede tilmelding for videregående uddannelse i Sverige. Der kan per kursus optages 20 kursister via Uppdragsutbilding og 10 kursister via den centrale koordinerede tilmelding, dvs. der er i alt 30 kursister per modul. Undervisningen er ens uanset hvilken optagelse, man vælger. Det der adskiller de to måder at blive optaget på er 1) forudsætninger for optagelse, 2) betaling af kursus-afgift, og 3) ansøgningsfrister (se nedenstående oversigt). Göteborgs Universitet har valgt at have to optagelsesmåder for på den måde at kunne reducere kursus-afgiften mest muligt.

Bemærk at ansøgningsfristen for Uppdragsutbilding er rykket til 15. februar 2019.

Karakteristika og konsekvenser af de to optagemåder

 
  Uppdragsuttbilding Central koordineret tilmelding
Ansøgningsfrist 15. februar 2019 15. april 2019
Kursusstart 1. september 2019 1. september 2019
Max antal optagne 20 10
Kursusafgift og kontrakt Ca. 50.000 SEK per modul
Indgåelse af kontrakt med arbejdsgiver (med henblik på at sikre finansiering)
Ingen kursusafgift eller kontrakt
Adgangskrav Sundhedsprofessionel uddannelse (fx sygeplejerske, læge), og mindst 2 års erhvervsuddannelse inden for sundhedsvæsenet Kandidateksamen
Vurdering af ansøgning Foretages af Göteborg Universitet efter rådgivning fra de nationale repræsentanter i Referencegruppen Foregår centralt (i Sverige) på basis af uddannelsesmæssige kvalifikationer.
Dækning af udgifter til ophold og kursus-materialer Afholdes af kursisten Afholdes af kursisten

 

Opfylder uddannelsen mål svarende til ”Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne”?

Når det endelige undervisningsprogram foreligger, forventer CEI, at de erhvervede kompetencer vil være i overensstemmelse med Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne. Den endelige vurdering af dette foretages af Sundhedsstyrelsen, når det samlede uddannelsesprogram foreligger.

Hvilke muligheder har en dansk ansøger for at blive optaget

Optagelse via Uppdragsutbilding er rettet mod nordiske ansøgere, dvs. ansøgere fra Norge, Sverige, Island, Færøerne, Finland og Danmark.

Ansøgere via den centrale tilmelding kan i princippet omfatte ansøgere fra endnu flere lande. Den nationale fordeling af personer der optages via Uppdragsutbilding forventes at afspejle de enkelte landes størrelse/indbyggertal. De foreløbige tilkendegivelser fra finsk side er, at man ikke forventer finske ansøgere i år.

Den forventede fordeling på de resterende nordiske lande er derfor, at der fra Norge og Danmark hver vil blive optaget 5-6 personer, fra Island og øvrige Norden 1-2, og resten vil være fra Sverige. Den endelige fordeling vil dog afhænge af, hvilke nationaliteter der ansøger.

De danske repræsentanter i Referencegruppen (Jette Holt, hygiejnesygeplejerske og Brian Kristensen, overlæge, CEI) har i sommeren 2018 forespurgt de danske infektionshygiejniske enheder i Regionerne om, hvor mange mulige ansøgere der er, og hvorledes de er kvalificerede til at ansøge uddannelsen. Af denne forespørgsel fremgår at mindst 30 personer er kvalificerede mulige ansøgere. Derfor har danske repræsentanter i Referencegruppen henstillet til Göteborg Universitet, at der så vidt muligt udvælges ansøgere således, at der er mindst én fra hver af de 5 danske regioner.

Alle lande forventer, at der ligeledes vil være et uddannelsesbehov fra de kommunale organisationer, men omfanget kendes ikke for nuværende.

Det forventes at hovedparten af ansøgere vil have en sygeplejerskeuddannelse, men Göteborg Universitet vil tilstræbe, at der bliver en vis blanding af sundhedsprofessionel baggrund.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.