Copy
Uge 6 - Februar 2021

CEI byder 3 nye medarbejdere velkommen


De nye medarbejdere i CEI er:

Christian Salgård Jensen, speciallæge i Klinisk Mikrobiologi og er ansat som afdelingslæge i CEI pr. 1. februar 2021. 
Christian kommer fra en stilling som Ph.d.-studerende på Slagelse Sygehus. Christian har tidligere været ansat på Klinisk Mikrobiologiske afdelinger på både Slagelse Sygehus og Herlev Hospital, samt på afdeling for Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik på Statens Serum Institut. 
Christian har både i sin ph.d. og i tidligere ansættelser blandt andet arbejdet med bakteriel diagnostik, genom sekventering og matematisk modellering samt kvalitetssikring i det Mikrobiologiske laboratorium.

Karoline Baldur Jensen, sygeplejerske med en fleksibel master i offentlig ledelse og sundhedspædagogik. Karoline er ansat i CEI pr. 1. februar 2021, som hygiejnesygeplejerske. 
Karoline har bl.a. været ansat på Epidemiafdelingen på Rigshospitalet efterfulgt af en årrække i forskningsgruppen CHIP og har derudover beskæftiget sig med faglig ledelse i Københavns kommune, i både socialpsykiatrien og hjemmesygeplejen, været forskningskonsulent i Region Sjælland og senest Senior GCP Advisor i en kvalitetsafdeling for klinisk forskning på Novo. 
Infektionsmedicin har været udgangspunktet for Karolines virke som sygeplejerske, og senere hen har fællesnævnerne været forskningsunderstøttelse og -infrastruktur (fortrinsvis klinisk forskning), faglig ledelse og kvalitetsudvikling. 

Asja Kunøe, speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. (klinisk forskning) og har en master i public health (epidemiologisk specialisering). Asja er ansat i CEI pr. 1. januar 2021 som afdelingslæge. 
Asja har flere års erfaring inden for forebyggelse af smitsomme sygdomme, infektionsepidemiologi og infektionshygiejne, og har tidligere været ansat på Epidemiologisk afdeling på Statens Serum Institut.  Asja har klinisk erfaring fra bl.a. almen praksis og pædiatri. 
Asja kommer fra en stilling i Sundhedsstyrelsen og har der arbejdet med opgaver inden for smitsomme sygdomme, hygiejne, antibiotikaresistens, rationelt brug af antibiotika og forebyggelse af smittespredning ved covid-19.  

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.