Copy
Uge 9 - Februar 2020

Auditor-kursus i infektionshygiejne uge 22, 2020

Få praktisk erfaring og øget kompetence i at udføre intern audit i infektionshygiejne med udgangspunkt i Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer.
 

Målgruppe

Læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer som arbejder med infektionshygiejne.
 

Kursets indhold

Auditorkurset i infektionshygiejne tager udgangspunkt i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. 

Deltagerne får indsigt i planlægning, opbygning og anvendelse samt praktisk brug af de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) og andre retningsgivende dokumenter inden for området.

Kurset indeholder lektioner med teori, gruppearbejde og praktiske øvelser i planlægning og gennemførelse af interne audits i sundhedssektoren. Lektionerne behandler emner som forbedringsarbejde, kvalitetsledelse, brug af infektionshygiejniske retningslinjer, risikostyring og indsamling af infektionshygiejniske data samt opfølgning og tilbagemelding på samme. Undervisningen omfatter desuden diskussion af erfaringer med opfyldelse og efterlevelse af indikatorer. Kurset afsluttes med en eksamen.

Læs mere om kurset og se programmet.
 

Tidspunkt og sted

4 dages kursus i uge 22, mandag - torsdag (25.-28. maj 2020). Kurset afholdes på Statens Serum Institut.
Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.