Copy
Uge 25 - Juni 2019

Sommer og infektionshygiejne


Det er nu ferietid, og mange tilbringer ferien hjemme, på tur i Danmark eller i forskellige dele af den øvrige verden. Vil man undgå en spoleret ferie på grund af maveinfektion, gør man klogt i at have styr på sin håndhygiejne – også i fritiden. Vask altid hænder med vand og sæbe:
 
  • Hvis hænderne er synligt forurenede
  • Før du spiser eller tilbereder/serverer mad
  • Efter toiletbesøg
  • Efter du har pudset næse eller nyst i hænderne
  • Efter du kommer hjem fra tur 
  • Efter kontakt med dyr, jord eller sand
  • Efter berøring af affald
  • Efter urene opgaver som fx rengøring
Befinder du dig på steder, hvor der ikke er adgang til håndvask, kan du med fordel medbringe en lille flaske med hånddesinfektionsmiddel. Samme kan anbefales på rejser. 
 

Skybrud og oversvømmelse


Sommer er ensbetydende med sol – men sommer kan også betyde massive regnskyl med oversvømmelser til følge. Man skal som udgangspunkt ikke opholde sig i lokaler, hvor der har været indtrængen af vand – specielt ikke, hvis der er tale om overløb fra kloakker. Er man alligevel nødt til at deltage i oprydningsarbejde o.l., skal man sørge for at beskytte sig, så huden ikke kommer i kontakt med kloakvand. Særlig opmærksomhed bør rettes mod eventuelle sår. Forholdsregler kan tages ved at anvende gummistøvler og langskaftede gummihandsker. Man skal desuden undgå at få vand i øjne og mund. Det tøj man har haft på bør desuden, straks efter opgaven, vaskes ved minimum 80 °C eller alternativt kasseres i lukket pose.
Ved kontakt med kloakvand er der risiko for bl.a. leptospirose, som skyldes infektion med bakterier af arten Leptospira. Leptospirose er en såkaldt zoonose, dvs. en sygdom, der smitter mellem dyr og mennesker – i dette tilfælde fra fx rotter. Se Sygdomsleksikonet: Leptospirose
Læs mere på vores hjemmeside "Vandskade" 
 

Kondensdannelse i sterilpakninger ved ukontrolleret indeklima


Vi har erfaring for, at der i sommermånederne kan forekomme problemer med dannelse af kondens i de sterile pakninger på henholdsvis sterilcentraler og operationsafdelinger. Kondens opstår ved større temperaturudsving – fx ved ventilationsnedbrud – og sker, når det såkaldte dugpunkt rammes. Man bør i de nævnte typer afdelinger have kontrol med temperatur og luftfugtighed. Hvis der er fugt/kondens i de sterile pakker, kan man ikke være sikker på, at produktet er sterilt længere. Det bør derfor kasseres – eller, hvis der er tale om udstyr til flergangsbrug, bør det gennemgå en ny fuld genbehandling.
Kontrol af temperatur og luftfugtighed kan foregå med henholdsvis et termometer og et hygrometer, som suppleres med en visuel kontrol. 
 

Temadag om MRSA på neonatal afdelinger


CEI var den 4. juni 2019 vært ved en tværfaglig temadag på Statens Serum Institut. Formålet med temadagen var at afdække og belyse MRSA problematikker på neonatal afdelinger. Dagen var planlagt i samarbejde med repræsentanter fra det neonatale område, hygiejnesygeplejersker og personale fra CEI. Der var deltagere fra alle steder i sundhedsvæsenet, og der var mange gæster fra Sverige og Norge, der også fandt indholdet spændende. Dagen var lærerig og præsentationer fra dagen kan ses på vores hjemmeside: Temadag om MRSA udbrud på neonatalafdelinger i Danmark  
Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.