Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Zomeren

De zomer laat de laatste dagen van zich spreken. Zo hoort het misschien, na 21 juni, maar toch voelt het anders dit jaar. Ja, de stad komt weer tot leven. Maar corona is er nog, en dat leidt tot ongemakkelijke situaties. Bijvoorbeeld als je iemand in je nek voelt hijgen terwijl je degene voor je in een winkel haar anderhalve meter gunt. Of als AH weer op zaterdagmiddag rond vieren met een vrachtwagen de Choorstraat blokkeert zodat het winkelend publiek geen enkele afstandsgarantie meer heeft. Of als je je fiets niet meer kan parkeren, omdat er plotseling een terras blijkt te staan. Of als een kroeg die normaal ‘s nachts open is, nu besluit ook het terras dan maar na 1 uur open te houden. Het zal geen gewone zomer worden.

Ook op andere terreinen komt de stad weer tot leven. Bij de Parkeerstrategie lijkt de coronastilte een mooi excuus de participatie met betrokkenen maar even over te slaan, met een ongekend aantal brieven aan de raad tot gevolg. In deze nieuwsbrief daar aandacht voor, inclusief de resultaten van de enquête onder onze leden waar in korte tijd veel mensen aan hebben meegedaan: het onderwerp leeft. Goed nieuws rond ouderenhuisvesting, en we zijn blij met de voorgestelde maatregelen n.a.v. de evaluatie van de nota studentenhuisvesting. Maar hiernaast wordt het ook vakantie. Omdat velen van u dat anders dan anders gaan doen, gaan we als BBN deze zomer u helpen er toch een mooie tijd van te maken! We zullen u daarom ook wat vaker digitaal gaan berichten.

De parkeertransitie is een slecht plan

Het college heeft de Parkeertransitie naar de raad gestuurd. Het plan is slecht onderbouwd, en lijkt voor ons als bewoners van de noordoostelijke binnenstad het zicht op meer autoluwplus kleiner te maken.
Lees verder

Enquête: Fietsen en ontwikkeling mobiliteit 

Met als aanleiding het op het RIS verschijnen van de Parkeerstrategie en het ontwerp Mobiliteitsprogramma 2040, hebben we een enquête onder de leden gehouden, waarin als belangrijkste onderwerpen parkeren en mobiliteit de revue passeerden. De belangrijkste resultaten over het onderdeel fietsen, en ontwikkeling in mobiliteit
Lees verder
 

Ontwikkelingen rond ouderenhuisvesting 

Ouderenhuisvesting verdient meer aandacht. Onderstaand een aantal positieve ontwikkelingen en het resultaat van onze enquêtevragen.
Lees verder


Lekker weg in eigen stad

De zomer is begonnen, de vakantie komt er aan. Voor veel mensen de tijd om na te denken over de invulling van deze periode. Naar het buitenland of toch lekker in Delft blijven?
Lees verder
 

Enquête: parkeren

Met als aanleiding het op het RIS verschijnen van de Parkeerstrategie en het ontwerp Mobiliteitsprogramma 2040, hebben we een enquête onder de leden gehouden, waarin als belangrijkste onderwerpen parkeren en mobiliteit de revue passeerden. De belangrijkste resultaten over het onderdeel parkeren.
Lees verder
 

Eindevaluatie studentenhuisvesting in goede banen

Onlangs stuurde het college de eindevaluatie studentenhuisvesting in goede banen naar de gemeenteraad. De hoofdpunten van de nota en enkele verbeterpunten.
Lees verder

En verder

  • houden we de ALV dit jaar op 16 september, lees verder
  • wordt de discussie over incidentele festiviteiten in de gemeenteraad een soap, lees verder 
  • is er reden de loftrompet te steken over de Trompetstraat, lees verder 
  • gaan er langs Geerweg, Nieuwe Plantage, Kantoorgracht en Oostplantsoen (soldatenbosje) helaas iepen sneuvelen, lees verder
  • gaan we deze zomer een eenmalige papieren nieuwsbrief uitbrengen die in het hele BBN gebied verspreid gaat worden; als u mee wilt helpen met de bezorging stuur dan een mail naar bestuur@binnenstadnoord.nl 
Twitter
Website
Email
Copyright © 2020 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@binnenstadnoord.nl
www.binnenstadnoord.nl

E-mailadres wijzigen | Niet langer ontvangen | Nieuwsbrief lezen in browser
bent u lid, geef een adreswijziging ook door voor de ledenadministratie op bestuur@binnenstadnoord.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp